Maxwell playoff projections after Week 3

Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class.

The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation of the 2017 season. The simulation completed 1,000,000 seasons.

While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments, and playoff brackets.

All out of state opponents were considered equal to the average of the GHSA team’s classification (i.e., out of state opponents of Class AAAAAAA GHSA teams were treated as an average Class AAAAAAA team).

Although regions may use different criteria, in the simulation all standings were determined by 1) region record, 2) head to head, 3) point differential, 4) classification record, and 5) random tie breaker.


Class AAAAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
8 – AAAAAAA 194,537 805,463 185,031 4,860 34 328,083 671,917 40,477 485,320 1.06
1 – AAAAAAA 155,595 844,405 356,728 29,739 661 440,723 559,277 67,705 289,748 2.45
6 – AAAAAAA 394,764 605,236 56,180 1,303 9 642,134 357,866 2,600 151,144 5.62
3 – AAAAAAA 601,095 398,905 45,228 1,186 7 861,563 138,437 1,809 44,294 21.58
7 – AAAAAAA 727,695 272,305 22,658 508 3 934,507 65,493 585 12,885 76.61
4 – AAAAAAA 795,842 204,158 13,914 276 2 936,090 63,910 600 12,722 77.60
5 – AAAAAAA 883,715 116,285 3,889 28 975,733 24,267 44 3,424 291.06
2 – AAAAAAA 969,158 30,842 159 994,987 5,013 463 2,158.83

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Grayson 8 – AAAAAAA 2-0 99.09 999,996 4.72 867,452 785,396 640,047 470,125 1.13
Colquitt County 1 – AAAAAAA 3-0 93.42 999,939 4.21 832,439 716,770 440,778 234,092 3.27
Mill Creek 6 – AAAAAAA 3-0 90.98 999,861 3.74 687,953 587,143 348,152 149,720 5.68
Lowndes 1 – AAAAAAA 3-0 84.99 994,641 3.22 638,416 419,687 168,282 53,207 17.79
McEachern 3 – AAAAAAA 0-2 84.94 997,869 2.82 459,074 335,252 118,467 41,080 23.34
Archer 8 – AAAAAAA 2-0 80.35 996,657 2.35 340,148 191,163 70,543 15,061 65.40
Norcross 7 – AAAAAAA 1-1 78.68 999,500 2.51 527,444 189,023 48,330 10,838 91.27
Roswell 4 – AAAAAAA 1-1 78.71 988,252 2.39 474,326 123,858 43,995 9,832 100.71
South Forsyth 5 – AAAAAAA 3-0 74.19 997,467 2.18 365,999 89,579 20,859 3,161 315.36
North Cobb 3 – AAAAAAA 3-0 74.71 977,682 1.93 223,259 83,758 18,403 2,950 337.98
Walton 4 – AAAAAAA 3-0 73.99 976,856 1.98 311,082 69,024 17,186 2,614 381.56
Tift County 1 – AAAAAAA 3-0 73.04 926,976 2.08 328,787 76,472 15,397 2,234 446.63
Parkview 7 – AAAAAAA 2-1 71.96 996,897 1.83 259,026 60,885 11,146 1,446 690.56
North Gwinnett 6 – AAAAAAA 2-1 71.48 941,574 1.80 174,227 50,361 9,637 1,224 815.99
Westlake 2 – AAAAAAA 1-1 68.21 996,871 1.67 187,814 28,545 4,868 460 2,172.91
Brookwood 7 – AAAAAAA 1-2 68.77 993,172 1.53 148,794 29,830 4,537 445 2,246.19
Lassiter 4 – AAAAAAA 3-0 67.76 879,856 1.36 109,042 19,243 2,800 244 4,097.36
Camden County 1 – AAAAAAA 2-1 66.83 642,222 1.21 133,977 18,605 2,525 215 4,650.16
Marietta 3 – AAAAAAA 2-0 66.47 876,158 1.34 104,434 15,776 2,175 184 5,433.78
West Forsyth 5 – AAAAAAA 2-0 65.96 966,879 1.53 118,390 17,958 2,177 180 5,554.56
Central Gwinnett 7 – AAAAAAA 2-1 66.32 989,939 1.34 87,321 15,737 2,065 156 6,409.26
Collins Hill 6 – AAAAAAA 2-1 65.75 827,244 1.34 94,274 14,916 1,738 142 7,041.25
Newton 8 – AAAAAAA 2-0 65.42 939,371 1.36 106,064 14,459 1,543 125 7,999.00
Milton 5 – AAAAAAA 2-1 64.22 954,028 1.43 88,334 12,168 1,253 82 12,194.12
North Paulding 3 – AAAAAAA 3-0 64.64 726,246 1.04 67,612 8,278 1,017 69 14,491.75
Mountain View 6 – AAAAAAA 3-0 63.22 745,493 1.12 65,077 7,896 788 52 19,229.77
Etowah 4 – AAAAAAA 1-2 61.85 634,680 0.81 26,899 3,716 336 25 39,999.00
Hillgrove 3 – AAAAAAA 0-2 60.54 511,700 0.66 27,030 2,210 183 11 90,908.09
South Gwinnett 8 – AAAAAAA 1-2 60.30 860,565 1.09 48,754 4,331 261 9 111,110.11
Woodstock 4 – AAAAAAA 1-1 60.54 570,620 0.71 20,395 2,496 193 7 142,856.14
Peachtree Ridge 6 – AAAAAAA 0-3 59.65 531,321 0.72 29,051 2,411 151 6 166,665.67
East Coweta 2 – AAAAAAA 1-1 57.29 958,935 1.13 25,908 1,860 123 3 333,332.33
Lambert 5 – AAAAAAA 0-2 53.30 691,858 0.77 5,761 431 20 1 999,999.00
Wheeler 2 – AAAAAAA 2-1 52.44 887,496 0.96 7,673 416 18
Newnan 2 – AAAAAAA 0-2 49.42 809,627 0.85 3,468 178 4
North Forsyth 5 – AAAAAAA 2-1 48.61 397,050 0.42 1,280 67 2
Kennesaw Mountain 3 – AAAAAAA 2-0 50.06 130,623 0.15 1,567 51 1
Shiloh 8 – AAAAAAA 0-3 46.58 207,090 0.22 1,253 38
Cherokee 4 – AAAAAAA 0-3 46.20 61,261 0.06 121 10
Pebblebrook 2 – AAAAAAA 1-1 36.71 230,743 0.23 59 3
Campbell 2 – AAAAAAA 1-1 33.57 118,704 0.12 9
Rockdale County 8 – AAAAAAA 1-1 28.95 11,797 0.01 4
Discovery 6 – AAAAAAA 1-2 29.68 3,738 0.00 2
Forsyth Central 5 – AAAAAAA 0-2 31.17 28,044 0.03 1
Meadowcreek 7 – AAAAAAA 2-0 26.37 14,306 0.01
Lakeside (Atlanta) 7 – AAAAAAA 0-2 23.92 8,096 0.01
Duluth 6 – AAAAAAA 1-2 12.98 93 0.00
Berkmar 7 – AAAAAAA 0-3 -9.25 7 0.00

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 At Large Out
1 – AAAAAAA Colquitt County 669,108 272,221 46,999 11,611 61
1 – AAAAAAA Lowndes 274,305 492,454 175,630 52,252 5,359
1 – AAAAAAA Tift County 41,650 172,442 499,350 213,534 73,024
1 – AAAAAAA Camden County 14,937 62,883 278,021 286,381 357,778
2 – AAAAAAA Westlake 669,948 233,775 70,707 22,394 47 3,129
2 – AAAAAAA East Coweta 189,750 360,551 266,678 140,874 1,082 41,065
2 – AAAAAAA Wheeler 87,387 226,879 315,902 256,487 841 112,504
2 – AAAAAAA Newnan 50,711 158,644 272,380 327,493 399 190,373
2 – AAAAAAA Pebblebrook 1,645 14,637 50,794 163,661 6 769,257
2 – AAAAAAA Campbell 559 5,514 23,539 89,091 1 881,296
3 – AAAAAAA McEachern 689,247 230,506 58,783 16,933 2,400 2,131
3 – AAAAAAA North Cobb 215,442 403,934 228,335 102,011 27,960 22,318
3 – AAAAAAA Marietta 48,873 180,516 306,821 252,024 87,924 123,842
3 – AAAAAAA North Paulding 33,618 121,174 231,464 287,341 52,649 273,754
3 – AAAAAAA Hillgrove 12,305 58,206 148,274 268,417 24,498 488,300
3 – AAAAAAA Kennesaw Mountain 515 5,664 26,323 73,274 24,847 869,377
4 – AAAAAAA Roswell 551,495 273,366 115,862 43,405 4,124 11,748
4 – AAAAAAA Walton 286,152 363,585 210,533 94,864 21,722 23,144
4 – AAAAAAA Lassiter 104,827 194,083 300,472 231,520 48,954 120,144
4 – AAAAAAA Etowah 33,436 96,450 201,494 302,086 1,214 365,320
4 – AAAAAAA Woodstock 23,728 69,990 159,106 282,321 35,475 429,380
4 – AAAAAAA Cherokee 362 2,526 12,533 45,804 36 938,739
5 – AAAAAAA South Forsyth 579,259 274,245 110,868 29,712 3,383 2,533
5 – AAAAAAA West Forsyth 214,424 322,387 294,726 124,910 10,432 33,121
5 – AAAAAAA Milton 179,392 301,328 320,649 146,572 6,087 45,972
5 – AAAAAAA Lambert 20,934 74,027 188,443 407,190 1,264 308,142
5 – AAAAAAA North Forsyth 5,968 27,666 81,747 267,533 14,136 602,950
5 – AAAAAAA Forsyth Central 23 347 3,567 24,083 24 971,956
6 – AAAAAAA Mill Creek 849,010 128,682 17,082 4,597 490 139
6 – AAAAAAA North Gwinnett 92,935 416,473 273,513 143,542 15,111 58,426
6 – AAAAAAA Collins Hill 29,484 228,185 302,597 251,702 15,276 172,756
6 – AAAAAAA Mountain View 20,437 151,184 248,996 308,650 16,226 254,507
6 – AAAAAAA Peachtree Ridge 8,133 75,445 157,173 288,440 2,130 468,679
6 – AAAAAAA Discovery 1 31 635 2,980 91 996,262
6 – AAAAAAA Duluth 4 89 999,907
7 – AAAAAAA Norcross 536,583 272,696 121,579 68,510 132 500
7 – AAAAAAA Parkview 227,950 332,104 262,238 174,389 216 3,103
7 – AAAAAAA Brookwood 145,022 233,666 321,243 293,171 70 6,828
7 – AAAAAAA Central Gwinnett 90,444 161,433 294,296 443,046 720 10,061
7 – AAAAAAA Meadowcreek 1 74 400 13,070 761 985,694
7 – AAAAAAA Lakeside (Atlanta) 27 244 7,807 18 991,904
7 – AAAAAAA Berkmar 7 999,993
8 – AAAAAAA Grayson 859,214 132,293 7,630 844 15 4
8 – AAAAAAA Archer 126,707 662,366 169,623 36,717 1,244 3,343
8 – AAAAAAA Newton 10,704 135,371 468,768 310,766 13,762 60,629
8 – AAAAAAA South Gwinnett 3,296 65,218 315,378 476,239 434 139,435
8 – AAAAAAA Shiloh 78 4,716 37,314 164,963 19 792,910
8 – AAAAAAA Rockdale County 1 36 1,287 10,471 2 988,203

Class AAAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
4 – AAAAAA 295,537 704,463 223,304 23,258 651 489,136 510,864 46,148 341,095 1.93
1 – AAAAAA 202,044 797,956 369,194 75,898 5,471 434,821 565,179 98,258 332,561 2.01
5 – AAAAAA 359,528 640,472 194,962 22,546 857 599,298 400,702 40,690 211,323 3.73
6 – AAAAAA 565,064 434,936 76,103 5,280 123 805,183 194,817 7,967 72,935 12.71
2 – AAAAAA 800,686 199,314 9,337 110 918,887 81,113 258 29,193 33.25
8 – AAAAAA 855,503 144,497 6,739 95 956,407 43,593 151 11,312 87.40
7 – AAAAAA 946,536 53,464 718 2 990,717 9,283 14 1,499 666.11
3 – AAAAAA 989,778 10,222 19 999,037 963 82 12,194.12

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Tucker 4 – AAAAAA 2-1 78.06 998,803 4.09 750,351 604,950 436,901 306,357 2.26
Lee County 1 – AAAAAA 3-0 74.83 987,954 3.56 696,517 491,419 312,983 183,221 4.46
Mays 5 – AAAAAA 1-1 73.25 983,506 3.20 680,930 403,369 242,962 130,807 6.64
Coffee 1 – AAAAAA 3-0 71.26 972,727 3.01 572,975 365,505 194,317 92,771 9.78
Hughes 5 – AAAAAA 2-0 70.10 966,001 2.75 578,939 298,783 153,894 69,044 13.48
Allatoona 6 – AAAAAA 1-2 67.89 952,458 2.36 466,797 220,000 97,824 38,954 24.67
Valdosta 1 – AAAAAA 1-2 67.15 944,837 2.36 392,237 216,650 89,945 33,810 28.58
Glynn Academy 2 – AAAAAA 1-2 67.42 996,574 2.11 291,861 176,396 75,968 28,379 34.24
Harrison 6 – AAAAAA 1-2 66.42 939,602 2.16 411,544 176,899 72,569 26,228 37.13
Northside (Warner Robins) 1 – AAAAAA 2-1 65.80 926,771 2.15 331,002 174,027 66,109 22,751 42.95
Lovejoy 4 – AAAAAA 2-1 64.60 976,659 2.54 373,592 187,160 70,190 21,404 45.72
Stephenson 4 – AAAAAA 0-2 62.98 951,744 2.34 317,226 145,244 48,418 13,203 74.74
Dacula 8 – AAAAAA 0-2 62.15 995,395 2.40 377,673 111,513 38,160 10,643 92.96
Northgate 5 – AAAAAA 1-1 61.99 818,338 1.56 257,241 83,593 25,059 6,777 146.56
Dalton 6 – AAAAAA 1-1 61.13 825,100 1.45 217,312 67,106 19,454 5,079 195.89
Alexander 5 – AAAAAA 1-1 60.88 789,070 1.44 223,828 67,842 18,786 4,618 215.54
Creekview 6 – AAAAAA 2-0 59.20 749,298 1.20 155,989 42,862 11,222 2,413 413.42
Alpharetta 7 – AAAAAA 1-1 55.23 974,678 1.84 165,830 41,568 7,972 1,380 723.64
Effingham County 2 – AAAAAA 0-2 55.24 944,774 1.23 65,557 19,508 3,647 586 1,705.48
Lanier 8 – AAAAAA 1-1 51.91 945,998 1.69 121,951 19,612 2,972 384 2,603.17
Sequoyah 6 – AAAAAA 2-1 54.05 438,698 0.59 48,888 9,471 1,706 260 3,845.15
Winder-Barrow 8 – AAAAAA 3-0 50.74 933,906 1.61 101,197 15,109 2,164 253 3,951.57
Brunswick 2 – AAAAAA 1-1 52.25 908,991 1.11 44,624 10,667 1,561 218 4,586.16
Jonesboro 4 – AAAAAA 2-1 50.13 565,208 1.00 52,786 10,431 1,211 111 9,008.01
Heritage (Conyers) 3 – AAAAAA 2-0 47.70 989,303 1.39 46,662 8,499 870 76 13,156.89
Centennial 7 – AAAAAA 0-2 48.03 846,572 1.27 52,748 7,008 821 70 14,284.71
Douglas County 5 – AAAAAA 2-0 51.99 270,926 0.36 26,328 4,292 602 67 14,924.37
Cambridge 7 – AAAAAA 0-2 46.73 800,083 1.16 40,474 4,742 459 48 20,832.33
Gainesville 8 – AAAAAA 1-2 46.18 865,622 1.30 45,660 5,045 445 32 31,249.00
Drew 4 – AAAAAA 1-2 46.89 356,491 0.59 22,372 3,478 267 18 55,554.56
Creekside 5 – AAAAAA 0-2 47.99 145,410 0.18 8,237 939 89 10 99,999.00
Richmond Hill 2 – AAAAAA 2-0 45.94 732,293 0.81 13,909 1,971 183 9 111,110.11
Houston County 1 – AAAAAA 0-3 46.73 167,711 0.21 5,533 917 83 8 124,999.00
Evans 3 – AAAAAA 1-1 41.77 956,763 1.15 14,212 1,661 92 6 166,665.67
Mundy’s Mill 4 – AAAAAA 0-2 41.70 131,167 0.19 3,902 411 25 2 499,999.00
Johns Creek 7 – AAAAAA 0-2 41.18 518,118 0.65 9,639 656 38 1 999,999.00
Bradwell Institute 2 – AAAAAA 2-0 39.42 417,368 0.44 2,560 221 12 1 999,999.00
Sprayberry 6 – AAAAAA 1-1 42.68 65,438 0.07 1,307 98 8 1 999,999.00
North Atlanta 7 – AAAAAA 2-0 36.13 231,825 0.27 1,714 73 4
Habersham Central 8 – AAAAAA 1-1 33.10 247,302 0.29 1,289 56 3
Northview 7 – AAAAAA 0-2 35.28 188,804 0.21 1,184 44 2
Chattahoochee 7 – AAAAAA 1-1 35.69 196,991 0.23 1,363 46 1
Grovetown 3 – AAAAAA 1-2 30.54 665,160 0.69 744 30 1
River Ridge 6 – AAAAAA 3-0 38.04 20,070 0.02 168 6 1
Pope 7 – AAAAAA 0-2 35.59 197,213 0.23 1,308 47
Lakeside (Evans) 3 – AAAAAA 0-2 31.60 701,053 0.73 916 47
New Manchester 5 – AAAAAA 1-1 38.40 18,517 0.02 250 16
M.L. King 4 – AAAAAA 1-2 30.96 19,647 0.02 127 5
Greenbrier 3 – AAAAAA 2-0 27.83 548,819 0.56 325 3
Dunwoody 7 – AAAAAA 2-0 29.29 45,716 0.05 89 2
South Paulding 5 – AAAAAA 0-2 35.75 7,795 0.01 60 2
South Cobb 6 – AAAAAA 1-2 35.20 9,336 0.01 58 1
Alcovy 3 – AAAAAA 1-2 18.64 138,902 0.14 9
Apalachee 8 – AAAAAA 0-2 15.32 11,777 0.01 3
Tri-Cities 5 – AAAAAA 0-2 27.01 437 0.00 2
Mount Zion (Jonesboro) 4 – AAAAAA 0-3 19.95 281 0.00 1
Osborne 6 – AAAAAA 0-3 12.72
Forest Park 4 – AAAAAA 0-3 4.96

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 Out
1 – AAAAAA Lee County 464,978 284,644 153,939 84,393 12,046
1 – AAAAAA Coffee 278,571 316,724 232,881 144,551 27,273
1 – AAAAAA Valdosta 150,146 213,874 298,236 282,581 55,163
1 – AAAAAA Northside (Warner Robins) 104,997 177,295 292,468 352,011 73,229
1 – AAAAAA Houston County 1,308 7,463 22,476 136,464 832,289
2 – AAAAAA Glynn Academy 690,817 225,202 61,679 18,876 3,426
2 – AAAAAA Effingham County 165,748 346,841 285,683 146,502 55,226
2 – AAAAAA Brunswick 108,582 272,366 325,333 202,710 91,009
2 – AAAAAA Richmond Hill 28,802 120,480 232,183 350,828 267,707
2 – AAAAAA Bradwell Institute 6,051 35,111 95,122 281,084 582,632
3 – AAAAAA Heritage (Conyers) 588,069 283,304 89,344 28,586 10,697
3 – AAAAAA Evans 302,426 378,550 193,200 82,587 43,237
3 – AAAAAA Lakeside (Evans) 45,427 133,724 256,158 265,744 298,947
3 – AAAAAA Grovetown 43,176 121,247 239,413 261,324 334,840
3 – AAAAAA Greenbrier 19,472 73,921 185,560 269,866 451,181
3 – AAAAAA Alcovy 1,430 9,254 36,325 91,893 861,098
4 – AAAAAA Tucker 725,725 209,184 55,540 8,354 1,197
4 – AAAAAA Lovejoy 154,532 386,759 338,471 96,897 23,341
4 – AAAAAA Stephenson 110,887 336,673 370,865 133,319 48,256
4 – AAAAAA Jonesboro 6,409 46,513 142,096 370,190 434,792
4 – AAAAAA Drew 2,296 19,069 74,024 261,102 643,509
4 – AAAAAA Mundy’s Mill 143 1,611 16,898 112,515 868,833
4 – AAAAAA M.L. King 8 190 2,088 17,361 980,353
4 – AAAAAA Mount Zion (Jonesboro) 1 18 262 999,719
4 – AAAAAA Forest Park 1,000,000
5 – AAAAAA Mays 483,159 299,742 143,681 56,924 16,494
5 – AAAAAA Hughes 342,333 331,412 196,941 95,315 33,999
5 – AAAAAA Northgate 90,382 175,935 279,901 272,120 181,662
5 – AAAAAA Alexander 76,672 159,538 269,450 283,410 210,930
5 – AAAAAA Douglas County 5,430 22,708 69,907 172,881 729,074
5 – AAAAAA Creekside 1,975 10,135 35,899 97,401 854,590
5 – AAAAAA New Manchester 36 420 3,065 14,996 981,483
5 – AAAAAA South Paulding 13 105 1,111 6,566 992,205
5 – AAAAAA Tri-Cities 5 45 387 999,563
6 – AAAAAA Allatoona 410,229 272,664 173,891 95,674 47,542
6 – AAAAAA Harrison 329,065 297,724 199,547 113,266 60,398
6 – AAAAAA Dalton 140,522 203,921 256,311 224,346 174,900
6 – AAAAAA Creekview 91,343 155,168 228,664 274,123 250,702
6 – AAAAAA Sequoyah 27,882 65,679 121,692 223,445 561,302
6 – AAAAAA Sprayberry 797 3,830 14,470 46,341 934,562
6 – AAAAAA River Ridge 121 732 3,881 15,336 979,930
6 – AAAAAA South Cobb 41 282 1,544 7,469 990,664
6 – AAAAAA Osborne 1,000,000
7 – AAAAAA Alpharetta 580,531 244,523 106,822 42,802 25,322
7 – AAAAAA Centennial 193,632 282,785 230,061 140,094 153,428
7 – AAAAAA Cambridge 155,904 250,865 236,176 157,138 199,917
7 – AAAAAA Johns Creek 40,488 107,633 168,695 201,302 481,882
7 – AAAAAA North Atlanta 8,305 32,233 70,721 120,566 768,175
7 – AAAAAA Pope 7,208 26,860 59,352 103,793 802,787
7 – AAAAAA Chattahoochee 7,141 26,358 59,476 104,016 803,009
7 – AAAAAA Northview 6,259 25,400 57,051 100,094 811,196
7 – AAAAAA Dunwoody 532 3,343 11,646 30,195 954,284
8 – AAAAAA Dacula 613,863 254,709 92,359 34,464 4,605
8 – AAAAAA Lanier 180,574 306,968 276,300 182,156 54,002
8 – AAAAAA Winder-Barrow 145,365 268,807 307,496 212,238 66,094
8 – AAAAAA Gainesville 57,703 152,942 274,979 379,998 134,378
8 – AAAAAA Habersham Central 2,488 16,454 47,529 180,831 752,698
8 – AAAAAA Apalachee 7 120 1,337 10,313 988,223

Class AAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
8 – AAAAA 331,763 668,237 34,486 157 460,221 539,779 2,393 432,347 1.31
7 – AAAAA 100,052 899,948 531,434 129,656 1,737 378,296 621,704 98,740 286,050 2.50
4 – AAAAA 462,262 537,738 114,633 5,697 79 638,917 361,083 20,703 209,243 3.78
1 – AAAAA 626,240 373,760 38,133 471 1 841,200 158,800 1,679 36,619 26.31
3 – AAAAA 724,119 275,881 22,532 98 917,047 82,953 1,247 19,932 49.17
2 – AAAAA 760,589 239,411 5,774 6 910,566 89,434 389 14,315 68.86
5 – AAAAA 937,794 62,206 944 2 989,038 10,962 6 840 1,189.48
6 – AAAAA 943,299 56,701 282 989,873 10,127 1 654 1,528.05

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Buford 8 – AAAAA 2-0 83.89 999,998 4.52 928,741 672,290 537,335 432,046 1.31
Stockbridge 4 – AAAAA 2-0 78.67 998,448 3.74 855,291 414,941 298,660 194,549 4.14
Rome 7 – AAAAA 2-0 75.50 996,412 4.06 891,747 696,762 342,537 184,230 4.43
Carrollton 7 – AAAAA 2-0 69.17 980,402 3.35 748,167 477,336 227,037 66,844 13.96
Kell 7 – AAAAA 0-2 66.34 960,238 2.93 651,669 368,863 147,899 34,773 27.76
Warner Robins 1 – AAAAA 3-0 66.56 997,039 2.98 594,751 285,635 130,395 31,718 30.53
Starr’s Mill 3 – AAAAA 2-0 64.67 999,128 2.42 447,138 178,121 50,274 13,657 72.22
Jones County 4 – AAAAA 2-0 63.80 923,774 2.30 409,561 176,063 70,680 13,552 72.79
Ware County 2 – AAAAA 0-2 61.86 999,428 2.29 312,809 127,649 48,084 7,964 124.57
Wayne County 2 – AAAAA 2-0 60.91 999,244 2.24 296,295 117,402 41,737 6,351 156.46
Griffin 3 – AAAAA 2-0 61.56 997,899 2.14 332,579 118,059 33,735 6,271 158.46
Bainbridge 1 – AAAAA 1-1 60.21 985,169 2.31 364,866 113,749 28,844 4,824 206.30
Southwest DeKalb 5 – AAAAA 2-1 53.04 996,411 2.02 152,174 41,181 8,174 650 1,537.46
Carver (Atlanta) 6 – AAAAA 2-1 51.81 987,328 2.06 191,497 50,653 9,707 648 1,542.21
Dutchtown 4 – AAAAA 2-0 54.53 656,542 1.06 96,934 25,518 5,044 496 2,015.13
Woodland (Stockbridge) 4 – AAAAA 2-1 54.74 623,970 1.02 96,943 25,777 4,991 468 2,135.75
Clarke Central 8 – AAAAA 2-1 51.16 960,733 1.32 119,633 27,391 4,620 296 3,377.38
Arabia Mountain 5 – AAAAA 3-0 49.67 991,204 1.87 100,349 21,226 2,778 189 5,290.01
Eagle’s Landing 4 – AAAAA 1-1 52.50 482,011 0.72 54,111 12,143 1,952 155 6,450.61
Villa Rica 7 – AAAAA 2-0 50.61 441,122 0.59 49,496 9,982 1,508 106 9,432.96
East Paulding 7 – AAAAA 0-2 50.34 391,740 0.52 43,874 8,845 1,364 88 11,362.64
Thomas County Central 1 – AAAAA 1-2 47.49 828,256 1.16 48,113 6,995 676 43 23,254.81
Veterans 1 – AAAAA 2-1 46.68 792,184 1.08 41,204 5,641 550 34 29,410.76
Locust Grove 4 – AAAAA 1-1 49.06 294,113 0.40 20,946 3,687 457 23 43,477.26
Hiram 7 – AAAAA 1-1 44.57 167,890 0.19 7,661 935 97 9 111,110.11
Riverwood 6 – AAAAA 1-1 42.10 848,321 1.33 32,642 3,738 286 5 199,999.00
Flowery Branch 8 – AAAAA 2-0 41.64 767,079 0.84 19,563 2,173 176 5 199,999.00
Whitewater 3 – AAAAA 2-0 42.55 854,865 0.97 16,136 2,116 186 4 249,999.00
Grady 6 – AAAAA 0-2 39.60 772,721 1.12 19,398 1,716 104 1 999,999.00
Columbia 5 – AAAAA 2-1 34.75 826,952 1.09 9,013 508 10 1 999,999.00
Loganville 8 – AAAAA 0-2 37.84 592,000 0.63 7,550 611 29
Banneker 6 – AAAAA 2-0 37.00 657,834 0.89 10,229 709 22
Harris County 1 – AAAAA 1-1 37.16 397,352 0.45 4,091 344 14
Cedar Shoals 8 – AAAAA 2-0 36.50 570,458 0.60 5,580 408 12
Maynard Jackson 6 – AAAAA 1-1 31.79 336,234 0.41 1,993 94 7
Lithonia 5 – AAAAA 1-2 31.85 727,449 0.90 5,299 220 6
McIntosh 3 – AAAAA 3-0 36.39 603,575 0.64 2,971 206 5
North Springs 6 – AAAAA 2-0 30.91 312,274 0.37 1,610 72 2
Paulding County 7 – AAAAA 0-2 38.00 40,093 0.04 631 44 2
Ola 4 – AAAAA 1-2 38.57 19,429 0.02 252 18 2
South Effingham 2 – AAAAA 0-2 31.27 739,059 0.79 2,223 78 1
New Hampstead 2 – AAAAA 2-1 28.55 620,779 0.65 1,038 31 1
Statesboro 2 – AAAAA 0-2 29.12 641,490 0.67 1,234 29
Miller Grove 5 – AAAAA 2-1 25.34 390,145 0.44 1,022 15
Riverdale 3 – AAAAA 0-3 28.90 220,954 0.23 225 6
Cass 7 – AAAAA 0-2 35.43 20,651 0.02 194 6
Walnut Grove 8 – AAAAA 0-2 25.41 109,553 0.11 142 6
Fayette County 3 – AAAAA 0-2 28.87 235,973 0.24 251 5
Decatur 6 – AAAAA 1-2 23.13 68,641 0.07 82 3
Morrow 3 – AAAAA 3-0 24.26 87,606 0.09 32
Chamblee 5 – AAAAA 1-2 14.00 67,839 0.07 29
Lithia Springs 6 – AAAAA 0-2 17.35 16,647 0.02 13
Union Grove 4 – AAAAA 1-2 29.46 1,693 0.00 6
Woodland (Cartersville) 7 – AAAAA 1-1 26.42 1,452 0.00 2
Johnson (Gainesville) 8 – AAAAA 0-3 -5.23 179 0.00
Hampton 4 – AAAAA 0-2 15.98 20 0.00
Clarkston 5 – AAAAA 0-3 -19.14
Cross Keys 5 – AAAAA 0-1 -37.09

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 Out
1 – AAAAA Warner Robins 641,217 269,917 66,055 19,850 2,961
1 – AAAAA Bainbridge 282,181 469,917 176,424 56,647 14,831
1 – AAAAA Thomas County Central 39,589 125,182 354,434 309,051 171,744
1 – AAAAA Veterans 33,985 112,772 301,194 344,233 207,816
1 – AAAAA Harris County 3,028 22,212 101,893 270,219 602,648
2 – AAAAA Wayne County 500,357 458,922 36,025 3,940 756
2 – AAAAA Ware County 492,693 472,485 31,114 3,136 572
2 – AAAAA South Effingham 3,308 29,965 381,941 323,845 260,941
2 – AAAAA Statesboro 1,935 20,034 286,362 333,159 358,510
2 – AAAAA New Hampstead 1,707 18,594 264,558 335,920 379,221
3 – AAAAA Starr’s Mill 601,295 346,600 45,600 5,633 872
3 – AAAAA Griffin 378,385 528,136 80,552 10,826 2,101
3 – AAAAA Whitewater 15,780 85,944 506,738 246,403 145,135
3 – AAAAA McIntosh 3,781 27,973 218,299 353,522 396,425
3 – AAAAA Riverdale 389 5,316 59,578 155,671 779,046
3 – AAAAA Fayette County 319 4,877 69,567 161,210 764,027
3 – AAAAA Morrow 51 1,154 19,666 66,735 912,394
4 – AAAAA Stockbridge 804,231 159,650 28,503 6,064 1,552
4 – AAAAA Jones County 141,163 451,603 223,376 107,632 76,226
4 – AAAAA Woodland (Stockbridge) 22,564 135,558 228,442 237,406 376,030
4 – AAAAA Dutchtown 19,191 134,647 249,254 253,450 343,458
4 – AAAAA Eagle’s Landing 9,281 78,865 170,693 223,172 517,989
4 – AAAAA Locust Grove 3,537 38,885 95,747 155,944 705,887
4 – AAAAA Ola 31 768 3,748 14,882 980,571
4 – AAAAA Union Grove 2 24 234 1,433 998,307
4 – AAAAA Hampton 3 17 999,980
5 – AAAAA Southwest DeKalb 566,280 336,573 76,071 17,487 3,589
5 – AAAAA Arabia Mountain 377,596 449,434 131,037 33,137 8,796
5 – AAAAA Columbia 34,658 117,748 384,595 289,951 173,048
5 – AAAAA Lithonia 17,986 72,812 279,892 356,759 272,551
5 – AAAAA Miller Grove 3,375 21,958 113,790 251,022 609,855
5 – AAAAA Chamblee 105 1,475 14,615 51,644 932,161
5 – AAAAA Clarkston 1,000,000
5 – AAAAA Cross Keys 1,000,000
6 – AAAAA Carver (Atlanta) 667,511 212,115 79,311 28,391 12,672
6 – AAAAA Riverwood 156,136 300,370 233,985 157,830 151,679
6 – AAAAA Grady 97,905 223,825 250,726 200,265 227,279
6 – AAAAA Banneker 53,284 155,369 214,259 234,922 342,166
6 – AAAAA Maynard Jackson 13,513 54,165 104,693 163,863 663,766
6 – AAAAA North Springs 10,797 47,579 95,439 158,459 687,726
6 – AAAAA Decatur 771 5,802 18,187 43,881 931,359
6 – AAAAA Lithia Springs 83 775 3,400 12,389 983,353
7 – AAAAA Rome 600,431 267,766 109,120 19,095 3,588
7 – AAAAA Carrollton 232,961 371,862 304,199 71,380 19,598
7 – AAAAA Kell 156,692 308,782 379,976 114,788 39,762
7 – AAAAA Villa Rica 4,758 23,924 91,872 320,568 558,878
7 – AAAAA East Paulding 4,543 22,716 83,671 280,810 608,260
7 – AAAAA Hiram 562 4,361 25,207 137,760 832,110
7 – AAAAA Paulding County 41 427 4,121 35,504 959,907
7 – AAAAA Cass 12 157 1,773 18,709 979,349
7 – AAAAA Woodland (Cartersville) 5 61 1,386 998,548
8 – AAAAA Buford 967,206 31,746 909 137 2
8 – AAAAA Clarke Central 24,990 610,779 242,790 82,174 39,267
8 – AAAAA Flowery Branch 4,802 186,398 312,005 263,874 232,921
8 – AAAAA Loganville 1,827 88,621 214,456 287,096 408,000
8 – AAAAA Cedar Shoals 1,142 76,624 200,854 291,838 429,542
8 – AAAAA Walnut Grove 33 5,832 28,979 74,709 890,447
8 – AAAAA Johnson (Gainesville) 7 172 999,821

Class AAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
5 – AAAA 77,189 922,811 418,290 16,439 149 120,336 879,664 217,842 790,196 0.27
4 – AAAA 314,734 685,266 44,785 15 637,458 362,542 421 95,984 9.42
3 – AAAA 589,469 410,531 27,926 131 788,730 211,270 2,475 49,101 19.37
7 – AAAA 735,591 264,409 20,041 220 1 882,780 117,220 2,506 26,309 37.01
2 – AAAA 539,435 460,565 26,071 213 927,876 72,124 210 15,892 61.92
8 – AAAA 663,984 336,016 33,792 101 914,847 85,153 392 14,330 68.78
6 – AAAA 729,193 270,807 7,808 7 966,251 33,749 25 6,120 162.40
1 – AAAA 947,242 52,758 837 5 985,595 14,405 2 2,068 482.56

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Cartersville 5 – AAAA 3-0 88.59 999,992 5.35 927,923 881,200 827,172 722,582 0.38
Woodward Academy 4 – AAAA 2-0 71.45 999,986 4.03 888,531 689,982 361,382 95,908 9.43
Sandy Creek 5 – AAAA 2-0 71.96 997,928 3.39 662,065 441,017 268,337 67,505 13.81
Thomson 3 – AAAA 3-0 69.03 999,997 3.46 870,711 369,229 196,144 46,839 20.35
Mary Persons 2 – AAAA 2-1 61.93 995,682 3.04 646,923 413,898 66,676 15,483 63.59
Jefferson 8 – AAAA 2-1 63.04 998,152 2.93 669,342 279,929 78,642 13,740 71.78
Marist 7 – AAAA 2-0 65.14 999,564 2.34 243,090 136,884 60,569 13,580 72.64
Blessed Trinity 7 – AAAA 2-1 64.87 999,565 2.34 249,338 137,663 58,875 12,720 77.62
Ridgeland 6 – AAAA 3-0 58.57 999,145 2.57 499,798 252,005 32,338 6,048 164.34
Burke County 3 – AAAA 3-0 55.21 999,731 2.52 533,416 65,598 17,555 2,259 441.67
Cairo 1 – AAAA 1-1 56.18 988,694 2.18 372,835 38,722 13,870 2,052 486.33
St. Pius X 8 – AAAA 0-2 51.25 966,281 1.82 234,844 70,642 6,013 555 1,800.80
Upson-Lee 2 – AAAA 2-0 50.03 929,374 1.77 167,535 46,803 3,956 329 3,038.51
Troup 5 – AAAA 3-0 48.14 703,321 1.15 102,998 20,809 1,453 93 10,751.69
Eastside 4 – AAAA 2-1 43.82 988,855 1.81 162,126 38,791 1,565 76 13,156.89
Northwest Whitfield 6 – AAAA 2-1 46.01 980,206 1.45 104,428 20,740 1,197 64 15,624.00
West Laurens 2 – AAAA 0-2 45.92 857,432 1.43 94,429 16,599 1,183 55 18,180.82
Stephens County 8 – AAAA 1-1 44.28 852,713 1.16 56,778 11,920 609 29 34,481.76
Spalding 2 – AAAA 0-2 43.66 781,466 1.22 66,727 9,285 509 25 39,999.00
Northside (Columbus) 1 – AAAA 2-0 42.54 718,367 1.02 44,374 5,494 242 10 99,999.00
Chapel Hill 5 – AAAA 2-0 43.33 482,670 0.69 40,532 6,742 251 8 124,999.00
Pickens 6 – AAAA 1-1 41.79 951,361 1.18 38,692 5,322 222 8 124,999.00
Cedartown 5 – AAAA 3-0 43.14 483,977 0.69 39,716 6,596 258 7 142,856.14
Oconee County 8 – AAAA 1-1 42.77 841,480 1.07 37,944 7,301 281 6 166,665.67
White County 7 – AAAA 3-0 37.69 882,350 1.06 29,360 3,495 87 5 199,999.00
West Hall 7 – AAAA 2-1 40.06 926,037 1.18 44,062 6,617 195 4 249,999.00
Americus-Sumter 1 – AAAA 1-1 41.20 665,536 0.91 34,055 4,034 176 4 249,999.00
Baldwin 3 – AAAA 2-0 34.06 983,216 1.32 38,437 3,752 46 3 333,332.33
Carver (Columbus) 1 – AAAA 0-3 38.36 501,487 0.64 18,194 2,121 50 1 999,999.00
Westover 1 – AAAA 1-1 36.62 391,019 0.48 10,914 1,162 26 1 999,999.00
LaGrange 5 – AAAA 0-3 36.29 156,377 0.19 4,911 589 12 1 999,999.00
Hardaway 1 – AAAA 1-2 37.93 463,273 0.59 15,332 1,766 41
Central (Carrollton) 5 – AAAA 2-1 37.03 175,735 0.22 6,193 739 23
Heritage (Ringgold) 6 – AAAA 3-0 35.03 863,302 0.92 6,268 555 17
North Clayton 4 – AAAA 1-2 28.88 586,072 0.65 5,976 284 10
Perry 2 – AAAA 1-0 34.79 320,521 0.40 7,255 251 10
Salem 4 – AAAA 1-1 31.95 726,056 0.85 13,786 951 6
Columbus 1 – AAAA 1-1 32.39 199,004 0.23 3,138 272 2
North Oconee 8 – AAAA 1-1 32.01 310,048 0.33 1,337 116
Luella 4 – AAAA 0-3 28.07 524,178 0.56 3,107 57
Shaw 1 – AAAA 1-1 27.98 72,620 0.08 584 30
Howard 2 – AAAA 2-1 28.07 115,525 0.13 919 17
Richmond Academy 3 – AAAA 2-0 17.31 721,769 0.74 528 9
Chestatee 7 – AAAA 1-2 20.94 192,484 0.20 334 9
Southeast Whitfield 6 – AAAA 3-0 20.72 187,411 0.19 40 2
Madison County 8 – AAAA 0-2 18.49 31,326 0.03 7 1
Henry County 4 – AAAA 0-2 17.34 126,737 0.13 127
Cross Creek 3 – AAAA 1-2 8.71 255,735 0.26 23
Druid Hills 4 – AAAA 0-2 13.13 48,116 0.05 18
Hephzibah 3 – AAAA 1-2 -3.63 39,552 0.04
LaFayette 6 – AAAA 1-2 5.35 11,675 0.01
Gilmer 6 – AAAA 0-3 2.69 6,900 0.01

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 Out
1 – AAAA Cairo 744,092 169,552 54,977 20,073 11,306
1 – AAAA Northside (Columbus) 93,793 245,982 211,645 166,947 281,633
1 – AAAA Americus-Sumter 74,031 212,589 205,347 173,569 334,464
1 – AAAA Carver (Columbus) 35,277 125,672 162,846 177,692 498,513
1 – AAAA Hardaway 27,218 114,160 152,174 169,721 536,727
1 – AAAA Westover 19,329 89,630 128,192 153,868 608,981
1 – AAAA Columbus 5,271 33,801 63,903 96,029 800,996
1 – AAAA Shaw 989 8,614 20,916 42,101 927,380
2 – AAAA Mary Persons 721,479 199,843 55,941 18,419 4,318
2 – AAAA Upson-Lee 142,992 351,166 275,401 159,815 70,626
2 – AAAA West Laurens 73,566 233,387 299,673 250,806 142,568
2 – AAAA Spalding 55,732 177,132 261,574 287,028 218,534
2 – AAAA Perry 5,490 31,821 82,305 200,905 679,479
2 – AAAA Howard 741 6,651 25,106 83,027 884,475
3 – AAAA Thomson 787,495 203,046 9,232 224 3
3 – AAAA Burke County 206,421 710,890 78,784 3,636 269
3 – AAAA Baldwin 5,915 80,452 770,475 126,374 16,784
3 – AAAA Richmond Academy 154 4,813 112,795 604,007 278,231
3 – AAAA Cross Creek 15 784 25,479 229,457 744,265
3 – AAAA Hephzibah 15 3,235 36,302 960,448
4 – AAAA Woodward Academy 946,460 51,324 1,969 233 14
4 – AAAA Eastside 46,167 719,074 184,620 38,994 11,145
4 – AAAA Salem 4,538 139,347 314,336 267,835 273,944
4 – AAAA North Clayton 1,936 70,393 230,987 282,756 413,928
4 – AAAA Luella 871 13,865 220,613 288,829 475,822
4 – AAAA Henry County 23 4,816 36,460 85,438 873,263
4 – AAAA Druid Hills 5 1,181 11,015 35,915 951,884
5 – AAAA Cartersville 860,873 135,525 3,436 158 8
5 – AAAA Sandy Creek 136,358 777,154 75,934 8,482 2,072
5 – AAAA Troup 1,962 49,456 384,627 267,276 296,679
5 – AAAA Chapel Hill 370 16,358 212,177 253,765 517,330
5 – AAAA Cedartown 352 15,915 214,839 252,871 516,023
5 – AAAA Central (Carrollton) 53 3,240 57,965 114,477 824,265
5 – AAAA LaGrange 32 2,352 51,022 102,971 843,623
6 – AAAA Ridgeland 722,565 212,507 50,386 13,687 855
6 – AAAA Northwest Whitfield 173,599 408,013 281,332 117,262 19,794
6 – AAAA Pickens 78,032 268,667 374,527 230,135 48,639
6 – AAAA Heritage (Ringgold) 25,191 103,229 262,205 472,677 136,698
6 – AAAA Southeast Whitfield 612 7,496 30,114 149,189 812,589
6 – AAAA LaFayette 1 68 997 10,609 988,325
6 – AAAA Gilmer 20 439 6,441 993,100
7 – AAAA Blessed Trinity 515,593 430,042 46,991 6,939 435
7 – AAAA Marist 468,748 475,035 48,696 7,085 436
7 – AAAA West Hall 9,572 54,462 480,072 381,931 73,963
7 – AAAA White County 6,007 38,724 392,608 445,011 117,650
7 – AAAA Chestatee 80 1,737 31,633 159,034 807,516
8 – AAAA Jefferson 710,599 221,296 51,352 14,905 1,848
8 – AAAA St. Pius X 191,702 414,777 246,334 113,468 33,719
8 – AAAA Stephens County 57,918 189,441 311,816 293,538 147,287
8 – AAAA Oconee County 37,332 152,340 313,554 338,254 158,520
8 – AAAA North Oconee 2,410 21,406 71,431 214,801 689,952
8 – AAAA Madison County 39 740 5,513 25,034 968,674

Class AAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
7 – AAA 211,484 788,516 62,493 742 2 348,231 651,769 6,047 411,434 1.43
5 – AAA 151,350 848,650 336,425 54,054 2,966 355,519 644,481 52,362 361,533 1.77
6 – AAA 312,319 687,681 80,203 2,048 13 659,133 340,867 2,302 145,299 5.88
4 – AAA 352,613 647,387 89,352 1,876 6 792,299 207,701 2,255 67,337 13.85
1 – AAA 769,786 230,214 15,720 375 3 926,520 73,480 304 13,002 75.91
3 – AAA 959,849 40,151 312 991,637 8,363 732 1,365.12
2 – AAA 945,232 54,768 786 3 994,697 5,303 1 332 3,011.05
8 – AAA 945,502 54,498 761 1 995,238 4,762 3 331 3,020.15

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Greater Atlanta Christian 7 – AAA 2-0 73.12 999,997 4.67 828,419 788,937 646,503 410,421 1.44
Cedar Grove 5 – AAA 2-0 72.10 999,642 4.40 816,946 745,866 564,781 334,655 1.99
Calhoun 6 – AAA 2-1 66.15 997,932 3.75 770,583 681,298 329,830 144,162 5.94
Peach County 4 – AAA 1-1 60.63 999,774 3.77 896,141 620,080 196,216 66,360 14.07
Westminster (Atlanta) 5 – AAA 0-3 55.53 973,954 2.29 370,798 212,667 64,623 14,446 68.22
Crisp County 1 – AAA 3-0 53.35 997,229 2.88 723,592 177,372 65,135 12,364 79.88
Lovett 5 – AAA 1-2 54.13 962,107 2.17 344,765 186,690 51,091 10,329 95.81
Pace Academy 5 – AAA 0-2 48.06 894,234 1.61 220,498 95,945 16,313 2,101 474.96
Dawson County 7 – AAA 2-0 44.40 986,572 1.97 118,060 54,201 10,805 991 1,008.08
Jenkins 3 – AAA 2-0 43.01 999,094 2.25 429,129 37,103 8,155 730 1,368.86
Jackson 4 – AAA 1-2 41.43 964,284 2.23 409,690 69,808 8,438 637 1,568.86
Monroe 1 – AAA 1-1 41.98 951,893 1.99 316,423 39,887 6,074 509 1,963.64
Adairsville 6 – AAA 2-1 43.69 891,192 1.22 92,555 34,569 5,266 499 2,003.01
Bremen 6 – AAA 2-0 42.90 875,439 1.18 82,047 30,417 4,677 386 2,589.67
Westside (Macon) 4 – AAA 1-2 39.58 950,279 2.05 326,662 46,877 5,212 337 2,966.36
Morgan County 8 – AAA 2-0 40.54 992,785 1.92 160,808 41,838 3,985 309 3,235.25
Liberty County 2 – AAA 1-1 39.72 972,054 1.80 228,378 36,041 3,918 267 3,744.32
Sonoraville 6 – AAA 2-0 41.61 846,158 1.09 65,705 22,729 3,362 251 3,983.06
Cook 1 – AAA 0-3 37.39 886,398 1.60 175,298 18,342 1,811 97 10,308.28
Pierce County 2 – AAA 1-1 34.86 913,407 1.40 108,275 10,841 815 45 22,221.22
Worth County 1 – AAA 0-3 34.55 827,620 1.36 115,665 10,325 754 32 31,249.00
Union County 7 – AAA 2-0 33.07 848,311 1.30 33,620 7,314 475 21 47,618.05
Monroe Area 8 – AAA 2-0 33.85 959,991 1.49 49,849 10,533 635 20 49,999.00
Appling County 2 – AAA 0-1 33.53 892,847 1.30 87,407 7,443 527 18 55,554.56
Southeast Bulloch 3 – AAA 0-2 29.20 964,756 1.37 72,729 3,177 203 2 499,999.00
Jackson County 8 – AAA 3-0 29.11 884,936 1.16 16,624 2,682 142 2 499,999.00
Pike County 4 – AAA 1-1 27.54 579,283 0.82 40,147 1,542 74 2 499,999.00
Redan 5 – AAA 1-2 30.80 154,233 0.17 4,875 921 35 2 499,999.00
Ringgold 6 – AAA 1-2 29.84 242,565 0.28 8,020 896 32 1 999,999.00
East Hall 7 – AAA 1-1 26.36 619,565 0.81 10,216 1,116 29 1 999,999.00
Tattnall County 2 – AAA 1-1 25.86 585,759 0.70 17,813 604 25 1 999,999.00
Brantley County 2 – AAA 0-3 25.75 601,689 0.71 17,970 629 19 1 999,999.00
Central (Macon) 4 – AAA 0-2 23.67 334,363 0.43 12,593 301 16 1 999,999.00
Dougherty 1 – AAA 1-2 23.12 336,860 0.42 10,329 385 10
North Hall 7 – AAA 0-2 20.84 312,806 0.37 2,194 164 4
Franklin County 8 – AAA 0-2 19.95 598,027 0.65 1,241 111 2
Windsor Forest 3 – AAA 2-0 15.60 580,559 0.62 3,271 65 2
Beach 3 – AAA 1-1 15.51 578,555 0.62 3,247 50 2
North Murray 6 – AAA 1-1 20.97 111,920 0.12 539 35 2
Hart County 8 – AAA 0-2 19.52 531,039 0.57 904 96 1
Savannah 3 – AAA 1-1 15.36 574,915 0.61 3,204 61 1
Lumpkin County 7 – AAA 0-2 15.84 120,809 0.14 379 13
Fannin County 7 – AAA 1-1 14.92 111,940 0.12 297 8
Islands 3 – AAA 1-2 9.84 283,355 0.29 456 7
Kendrick 4 – AAA 0-3 15.94 107,229 0.12 1,065 6
Rutland 4 – AAA 0-2 13.46 64,788 0.07 471 4
Towers 5 – AAA 1-2 18.52 13,027 0.01 51 4
Long County 2 – AAA 0-2 6.81 34,244 0.03 45
Murray County 6 – AAA 1-1 8.86 29,744 0.03 5
McNair 5 – AAA 2-0 11.40 2,715 0.00 2
East Jackson 8 – AAA 0-2 1.32 33,222 0.03
Groves 3 – AAA 0-2 -6.13 9,843 0.01
Johnson (Savannah) 3 – AAA 0-2 -6.37 8,923 0.01
Haralson County 6 – AAA 0-2 4.04 3,736 0.00
Lakeview-Ft. Oglethorpe 6 – AAA 0-2 -12.02 973 0.00
Coahulla Creek 6 – AAA 0-3 -17.57 341 0.00
Stone Mountain 5 – AAA 1-2 -1.29 88 0.00

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 Out
1 – AAA Crisp County 683,386 230,302 62,303 21,238 2,771
1 – AAA Monroe 178,340 352,026 269,445 152,082 48,107
1 – AAA Cook 88,173 227,146 312,105 258,974 113,602
1 – AAA Worth County 46,860 165,429 284,526 330,805 172,380
1 – AAA Dougherty 3,241 25,097 71,621 236,901 663,140
2 – AAA Liberty County 502,024 267,255 137,891 64,884 27,946
2 – AAA Pierce County 234,546 291,606 242,401 144,854 86,593
2 – AAA Appling County 181,677 256,501 277,063 177,606 107,153
2 – AAA Brantley County 42,197 91,191 170,528 297,773 398,311
2 – AAA Tattnall County 39,353 92,133 165,809 288,464 414,241
2 – AAA Long County 203 1,314 6,308 26,419 965,756
3 – AAA Jenkins 789,699 181,696 23,647 4,052 906
3 – AAA Southeast Bulloch 177,692 534,682 185,102 67,280 35,244
3 – AAA Savannah 10,533 88,950 226,731 248,701 425,085
3 – AAA Beach 10,256 85,821 231,107 251,371 421,445
3 – AAA Windsor Forest 9,868 82,148 234,075 254,468 419,441
3 – AAA Islands 1,946 26,414 95,808 159,187 716,645
3 – AAA Groves 4 177 1,848 7,814 990,157
3 – AAA Johnson (Savannah) 2 112 1,682 7,127 991,077
4 – AAA Peach County 847,704 129,509 20,114 2,447 226
4 – AAA Jackson 80,262 453,456 323,995 106,571 35,716
4 – AAA Westside (Macon) 66,811 340,079 404,522 138,867 49,721
4 – AAA Pike County 3,887 53,376 150,168 371,852 420,717
4 – AAA Central (Macon) 1,237 19,280 73,196 240,650 665,637
4 – AAA Kendrick 74 2,789 17,658 86,708 892,771
4 – AAA Rutland 25 1,511 10,347 52,905 935,212
5 – AAA Cedar Grove 800,804 159,389 30,292 9,157 358
5 – AAA Westminster (Atlanta) 91,194 353,093 330,087 199,580 26,046
5 – AAA Lovett 76,151 326,217 335,513 224,226 37,893
5 – AAA Pace Academy 31,557 155,939 280,625 426,113 105,766
5 – AAA Redan 293 5,264 22,174 126,502 845,767
5 – AAA Towers 1 92 1,167 11,767 986,973
5 – AAA McNair 6 142 2,567 997,285
5 – AAA Stone Mountain 88 999,912
6 – AAA Calhoun 842,226 99,083 44,563 12,060 2,068
6 – AAA Adairsville 66,091 264,024 299,211 261,866 108,808
6 – AAA Bremen 49,116 221,546 281,288 323,489 124,561
6 – AAA Sonoraville 37,692 194,721 246,541 367,204 153,842
6 – AAA Ringgold 4,371 175,741 54,707 7,746 757,435
6 – AAA North Murray 479 41,428 52,910 17,103 888,080
6 – AAA Murray County 24 3,344 19,990 6,386 970,256
6 – AAA Haralson County 1 90 370 3,275 996,264
6 – AAA Lakeview-Ft. Oglethorpe 21 309 643 999,027
6 – AAA Coahulla Creek 2 111 228 999,659
7 – AAA Greater Atlanta Christian 953,277 45,148 1,460 112 3
7 – AAA Dawson County 39,821 689,993 209,708 47,050 13,428
7 – AAA Union County 5,748 186,166 416,998 239,399 151,689
7 – AAA East Hall 957 55,290 223,697 339,621 380,435
7 – AAA North Hall 151 16,200 92,053 204,402 687,194
7 – AAA Lumpkin County 28 4,254 30,429 86,098 879,191
7 – AAA Fannin County 18 2,949 25,655 83,318 888,060
8 – AAA Morgan County 604,804 262,766 96,654 28,561 7,215
8 – AAA Monroe Area 243,940 380,914 238,621 96,516 40,009
8 – AAA Jackson County 117,731 227,499 335,620 204,086 115,064
8 – AAA Franklin County 19,267 71,786 175,830 331,144 401,973
8 – AAA Hart County 14,167 56,244 147,845 312,783 468,961
8 – AAA East Jackson 91 791 5,430 26,910 966,778

Class AA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
2 – AA 132,851 867,149 55,618 1,006 5 210,650 789,350 5,435 708,788 0.41
1 – AA 127,839 872,161 478,710 104,356 321 425,558 574,442 48,920 163,235 5.13
8 – AA 531,169 468,831 2,647 2 725,681 274,319 9 49,304 19.28
5 – AA 522,057 477,943 62,831 1,094 1 882,856 117,144 1,173 36,544 26.36
6 – AA 838,248 161,752 6,141 57 919,686 80,314 104 32,968 29.33
3 – AA 828,690 171,310 5,699 30 957,502 42,498 31 3,854 258.47
4 – AA 896,975 103,025 1,599 2 967,718 32,282 55 2,879 346.34
7 – AA 846,076 153,924 3,767 14 966,087 33,913 11 2,428 410.86

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Benedictine 2 – AA 2-0 80.72 999,995 5.32 963,011 877,716 787,467 708,431 0.41
Thomasville 1 – AA 3-0 62.21 999,052 3.55 775,596 557,471 244,511 72,499 12.79
Fitzgerald 1 – AA 1-2 61.87 998,883 3.51 761,687 543,557 250,311 68,926 13.51
Rabun County 8 – AA 2-0 58.74 999,990 3.53 797,398 468,614 274,196 49,300 19.28
Callaway 5 – AA 2-0 59.03 999,626 3.36 837,566 438,027 101,805 35,523 27.15
Hapeville Charter 6 – AA 2-1 59.83 999,859 3.05 845,450 147,525 78,476 32,894 29.40
Brooks County 1 – AA 2-0 56.40 995,551 2.91 609,786 354,274 128,532 21,810 44.85
Dodge County 3 – AA 2-0 49.33 984,077 2.30 253,841 142,043 39,206 3,723 267.60
Pepperell 7 – AA 1-1 46.83 990,395 2.54 474,887 136,515 32,432 2,387 417.94
Jefferson County 4 – AA 2-0 48.03 999,489 2.00 158,398 53,357 16,985 1,594 626.35
Screven County 4 – AA 2-0 47.34 999,354 1.98 156,162 50,560 15,335 1,285 777.21
Heard County 5 – AA 2-1 43.92 979,914 2.11 343,798 78,725 13,460 906 1,102.75
Vidalia 2 – AA 0-1 42.61 908,832 1.16 70,859 20,740 3,478 185 5,404.41
Swainsboro 2 – AA 2-0 42.25 899,914 1.14 67,155 19,293 3,284 158 6,328.11
Spencer 5 – AA 1-1 38.68 940,468 1.62 158,073 24,115 2,987 115 8,694.65
Southwest 3 – AA 1-1 37.96 819,753 1.30 46,066 11,506 1,113 60 16,665.67
Douglass 6 – AA 1-1 36.55 953,990 1.44 102,151 11,650 1,317 50 19,999.00
Washington County 3 – AA 0-2 38.07 813,436 1.29 46,639 11,973 1,159 42 23,808.52
Dublin 3 – AA 2-1 37.50 810,772 1.27 43,999 10,744 1,011 28 35,713.29
Chattooga 7 – AA 0-2 34.86 884,922 1.55 110,200 11,252 879 23 43,477.26
Rockmart 7 – AA 1-2 32.78 830,966 1.35 74,820 6,102 400 15 66,665.67
Bacon County 2 – AA 2-0 37.25 764,755 0.88 27,170 5,811 555 14 71,427.57
B.E.S.T. Academy 6 – AA 1-2 32.93 864,604 1.16 57,403 5,260 404 13 76,922.08
Washington 6 – AA 1-1 31.48 821,442 1.05 43,874 3,482 220 11 90,908.09
Elbert County 8 – AA 2-1 30.41 968,302 1.42 47,512 2,256 124 4 249,999.00
Model 7 – AA 0-2 31.18 737,217 1.11 47,949 3,311 195 2 499,999.00
Northeast 3 – AA 2-0 29.53 401,028 0.51 5,771 713 37 1 999,999.00
Coosa 7 – AA 2-0 25.83 485,071 0.63 13,033 519 18 1 999,999.00
Lamar County 5 – AA 0-2 28.26 673,358 0.80 21,342 958 65
Laney 4 – AA 0-3 26.34 887,841 1.07 6,998 695 17
Berrien 1 – AA 2-1 27.64 532,276 0.55 2,013 176 7
Putnam County 8 – AA 3-0 22.44 850,324 1.03 12,294 413 5
Banks County 8 – AA 1-2 19.54 747,055 0.87 6,927 191 3
Bleckley County 3 – AA 2-1 23.62 167,181 0.19 855 61 3
Toombs County 2 – AA 2-0 27.06 241,678 0.25 1,742 178 1
Early County 1 – AA 1-1 25.66 474,238 0.48 1,111 69 1
Therrell 6 – AA 0-3 16.04 129,243 0.14 558 9 1
Jordan 5 – AA 1-1 20.15 250,482 0.27 2,039 35
Jeff Davis 2 – AA 2-0 22.46 107,958 0.11 350 24
KIPP Atlanta Collegiate 6 – AA 0-2 17.41 154,010 0.16 853 20
Metter 2 – AA 1-1 21.19 73,263 0.07 201 19
Temple 5 – AA 2-0 16.66 156,152 0.16 652 9
Monticello 8 – AA 0-2 11.05 326,629 0.35 695 7
Harlem 4 – AA 2-0 13.16 370,353 0.39 250 7
South Atlanta 6 – AA 0-3 15.00 76,852 0.08 258 5
Glenn Hills 4 – AA 2-0 13.06 360,721 0.38 199 5
Dade County 7 – AA 1-2 13.86 69,311 0.08 208 4
Butler 4 – AA 1-1 10.99 240,166 0.25 104 3
Social Circle 8 – AA 1-2 4.29 103,443 0.11 60 1
Josey 4 – AA 1-1 7.78 141,254 0.15 33
East Laurens 3 – AA 0-3 6.05 3,753 0.00 3
Bryan County 2 – AA 0-2 8.33 3,605 0.00 1
Oglethorpe County 8 – AA 0-1 -11.11 4,257 0.00
Armuchee 7 – AA 1-1 -2.11 2,103 0.00
Westside (Augusta) 4 – AA 0-2 -13.55 822 0.00
Gordon Central 7 – AA 0-2 -18.43 15 0.00

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 Out
1 – AA Thomasville 426,487 333,606 225,958 13,001 948
1 – AA Fitzgerald 362,777 354,859 266,206 15,041 1,117
1 – AA Brooks County 209,706 305,527 442,692 37,626 4,449
1 – AA Berrien 724 3,797 37,968 489,787 467,724
1 – AA Early County 306 2,211 27,176 444,545 525,762
2 – AA Benedictine 972,301 26,675 912 107 5
2 – AA Vidalia 12,323 369,677 321,885 204,947 91,168
2 – AA Swainsboro 11,814 380,766 308,040 199,294 100,086
2 – AA Bacon County 3,344 189,749 262,695 308,967 235,245
2 – AA Toombs County 173 22,753 64,643 154,109 758,322
2 – AA Jeff Davis 27 6,505 25,105 76,321 892,042
2 – AA Metter 18 3,835 16,304 53,106 926,737
2 – AA Bryan County 40 416 3,149 996,395
3 – AA Dodge County 631,283 224,243 91,127 37,424 15,923
3 – AA Washington County 121,923 222,993 248,495 220,025 186,564
3 – AA Southwest 114,067 236,438 253,181 216,067 180,247
3 – AA Dublin 110,558 237,541 248,935 213,738 189,228
3 – AA Northeast 18,638 61,817 115,208 205,365 598,972
3 – AA Bleckley County 3,527 16,882 42,489 104,283 832,819
3 – AA East Laurens 4 86 565 3,098 996,247
4 – AA Screven County 498,823 434,301 61,541 4,689 646
4 – AA Jefferson County 483,832 459,719 52,253 3,685 511
4 – AA Laney 16,141 88,789 579,643 203,268 112,159
4 – AA Glenn Hills 510 6,691 105,174 248,346 639,279
4 – AA Harlem 439 6,121 109,276 254,517 629,647
4 – AA Butler 196 3,185 58,868 177,917 759,834
4 – AA Josey 59 1,194 33,179 106,822 858,746
4 – AA Westside (Augusta) 66 756 999,178
5 – AA Callaway 778,312 183,163 33,723 4,428 374
5 – AA Heard County 153,899 484,528 265,790 75,697 20,086
5 – AA Spencer 60,993 261,951 448,470 169,054 59,532
5 – AA Lamar County 6,064 56,043 174,652 436,599 326,642
5 – AA Jordan 527 9,364 47,727 192,864 749,518
5 – AA Temple 205 4,951 29,638 121,358 843,848
6 – AA Hapeville Charter 904,801 84,579 8,737 1,742 141
6 – AA Douglass 52,892 440,446 298,366 162,286 46,010
6 – AA B.E.S.T. Academy 24,103 253,532 318,356 268,613 135,396
6 – AA Washington 17,604 201,360 291,033 311,445 178,558
6 – AA KIPP Atlanta Collegiate 329 10,600 38,169 104,912 845,990
6 – AA Therrell 232 8,032 30,746 90,233 870,757
6 – AA South Atlanta 39 1,451 14,593 60,769 923,148
7 – AA Pepperell 663,942 220,249 77,515 28,689 9,605
7 – AA Chattooga 152,422 298,442 256,463 177,595 115,078
7 – AA Rockmart 102,123 229,750 272,905 226,188 169,034
7 – AA Model 60,295 174,485 236,978 265,459 262,783
7 – AA Coosa 20,666 72,957 140,170 251,278 514,929
7 – AA Dade County 550 4,078 15,725 48,958 930,689
7 – AA Armuchee 2 39 244 1,818 997,897
7 – AA Gordon Central 15 999,985
8 – AA Rabun County 948,852 48,581 2,221 336 10
8 – AA Elbert County 37,437 582,002 254,904 93,959 31,698
8 – AA Putnam County 7,716 197,108 358,980 286,520 149,676
8 – AA Banks County 5,536 143,300 273,693 324,526 252,945
8 – AA Monticello 411 24,728 86,083 215,407 673,371
8 – AA Social Circle 48 4,248 23,689 75,458 896,557
8 – AA Oglethorpe County 33 430 3,794 995,743

Class A-Public

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Clinch County 2 – A 2-1 51.10 999,998 854,439 647,330 460,305 310,574 2.22
Irwin County 2 – A 2-1 49.67 999,976 820,793 596,807 396,985 245,847 3.07
Manchester 4 – A 3-0 47.15 996,698 686,418 462,345 273,040 144,688 5.91
Macon County 4 – A 1-1 46.35 865,126 565,989 366,451 205,785 104,053 8.61
Commerce 8 – A 2-0 40.18 999,998 669,763 329,237 140,927 48,642 19.56
Charlton County 2 – A 2-0 39.07 999,110 561,440 261,138 102,634 32,899 29.40
Mount Zion (Carroll) 6 – A 2-0 39.41 990,559 491,732 232,173 93,610 30,598 31.68
Turner County 2 – A 2-1 39.00 998,919 499,568 232,202 90,159 28,853 33.66
Emanuel County Institute 3 – A 2-1 37.42 997,450 493,867 209,910 77,738 22,029 44.39
McIntosh County Academy 3 – A 1-1 36.64 976,946 360,143 146,012 50,496 13,604 72.51
Washington-Wilkes 7 – A 1-1 33.34 901,795 234,918 79,803 21,443 4,567 217.96
Trion 6 – A 2-0 31.76 966,456 249,201 77,253 18,667 3,513 283.66
Pelham 1 – A 2-1 28.59 999,758 383,413 110,505 22,782 3,174 314.06
Taylor County 4 – A 2-0 32.18 684,093 133,989 42,144 10,471 2,085 478.62
Lincoln County 7 – A 1-1 30.59 859,440 163,448 46,297 10,263 1,721 580.06
Telfair County 2 – A 1-1 29.13 926,069 164,439 43,282 8,671 1,317 758.30
Miller County 1 – A 1-0 23.04 998,691 252,674 47,187 5,968 540 1,850.85
Bowdon 6 – A 0-2 28.15 589,876 74,513 17,645 3,186 454 2,201.64
Dooly County 4 – A 0-3 31.04 233,948 36,555 10,700 2,384 439 2,276.90
Marion County 4 – A 2-0 26.94 496,306 52,744 11,769 1,975 242 4,131.23
Mitchell County 1 – A 1-1 19.28 956,775 87,909 12,450 1,151 83 12,047.19
Johnson County 3 – A 2-0 19.91 799,727 50,162 6,604 622 46 21,738.13
Seminole County 1 – A 1-1 16.45 906,982 46,706 5,044 376 17 58,822.53
Greene County 7 – A 0-2 20.68 141,130 6,688 942 110 7 142,856.14
Jenkins County 3 – A 2-1 15.27 641,852 17,371 1,636 75 3 333,332.33
Gordon Lee 6 – A 1-1 15.74 223,194 4,994 504 29 3 333,332.33
Twiggs County 7 – A 0-2 19.32 155,967 6,197 778 64 2 499,999.00
Terrell County 1 – A 0-3 10.65 729,914 10,620 614 29
Wilcox County 2 – A 1-1 14.14 247,801 4,627 416 28
Chattahoochee County 1 – A 1-1 8.54 687,606 8,244 452 12
Montgomery County 3 – A 1-0 13.80 100,889 1,931 168 9
Wilkinson County 7 – A 0-2 14.79 62,781 1,254 94 3
Randolph-Clay 1 – A 1-1 1.54 513,937 1,499 31 1
Atkinson County 2 – A 0-2 10.43 21,103 199 14 1
Hancock Central 7 – A 0-2 11.69 18,249 239 13 1
Towns County 8 – A 1-1 5.34 296,379 1,242 47
Treutlen 3 – A 1-2 6.52 4,544 31 2
Crawford County 4 – A 2-0 12.83 513 18 1
Wheeler County 3 – A 2-1 8.53 205 12
Hawkinsville 4 – A 0-2 8.41 123 4
Calhoun County 1 – A 0-2 -8.33 6,172 2
Lanier County 2 – A 0-2 0.46 942 2
Portal 3 – A 0-2 0.66 863 1
Warren County 7 – A 0-2 3.90 593 1
Claxton 3 – A 0-2 -0.43 279 1
Baconton Charter 1 – A 1-2 -15.07 161
Greenville 4 – A 0-2 -2.26 58
Schley County 4 – A 1-1 7.72 37
Stewart County 1 – A 0-2 -21.48 11
Central (Talbotton) 4 – A 0-2 -11.34 1

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team Reg Chmp Seed 1 – 8 Seed 9 – 24 Out
1 – A Pelham 544,541 746,443 253,315 242
1 – A Miller County 272,309 676,703 321,988 1,309
1 – A Mitchell County 119,521 181,348 775,427 43,225
1 – A Seminole County 56,001 88,796 818,186 93,018
1 – A Chattahoochee County 6,732 18,756 668,850 312,394
1 – A Randolph-Clay 657 3,184 510,753 486,063
1 – A Terrell County 239 7,584 722,330 270,086
1 – A Calhoun County 6,172 993,828
1 – A Baconton Charter 161 999,839
1 – A Stewart County 11 999,989
2 – A Clinch County 455,731 934,185 65,813 2
2 – A Irwin County 409,769 841,589 158,387 24
2 – A Charlton County 66,237 618,656 380,454 890
2 – A Turner County 62,091 425,386 573,533 1,081
2 – A Telfair County 6,142 69,648 856,421 73,931
2 – A Wilcox County 21 249 247,552 752,199
2 – A Atkinson County 9 9 21,094 978,897
2 – A Lanier County 942 999,058
3 – A Emanuel County Institute 347,227 505,494 491,956 2,550
3 – A McIntosh County Academy 165,374 195,595 781,351 23,054
3 – A Johnson County 10,861 38,178 761,549 200,273
3 – A Jenkins County 4,111 8,885 632,967 358,148
3 – A Montgomery County 2,106 2,156 98,733 899,111
3 – A Treutlen 161 161 4,383 995,456
3 – A Wheeler County 134 134 71 999,795
3 – A Portal 2 2 861 999,137
3 – A Claxton 2 2 277 999,721
4 – A Manchester 483,876 488,427 508,271 3,302
4 – A Macon County 458,019 459,534 405,592 134,874
4 – A Taylor County 35,723 35,780 648,313 315,907
4 – A Marion County 11,352 11,368 484,938 503,694
4 – A Dooly County 6,917 6,917 227,031 766,052
4 – A Crawford County 126 126 387 999,487
4 – A Hawkinsville 21 21 102 999,877
4 – A Schley County 9 9 28 999,963
4 – A Greenville 58 999,942
4 – A Central (Talbotton) 1 999,999
6 – A Mount Zion (Carroll) 146,724 365,397 625,162 9,441
6 – A Trion 30,375 155,489 810,967 33,544
6 – A Bowdon 11,361 13,562 576,314 410,124
6 – A Gordon Lee 171 266 222,928 776,806
7 – A Washington-Wilkes 62,302 104,806 796,989 98,205
7 – A Lincoln County 31,544 53,193 806,247 140,560
7 – A Greene County 2,024 2,039 139,091 858,870
7 – A Twiggs County 1,064 1,139 154,828 844,033
7 – A Wilkinson County 226 234 62,547 937,219
7 – A Hancock Central 111 112 18,137 981,751
7 – A Warren County 6 6 587 999,407
8 – A Commerce 161,762 938,301 61,697 2
8 – A Towns County 131 296,248 703,621

Class A-Private

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Eagle’s Landing Christian 5 – A 3-0 68.13 1,000,000 974,879 922,848 828,686 719,564 0.39
Prince Avenue Christian 8 – A 3-0 53.46 1,000,000 896,502 705,625 457,015 130,744 6.65
Wesleyan 5 – A 3-0 51.30 1,000,000 858,270 596,327 222,000 72,004 12.89
Mount Paran Christian 6 – A 2-1 44.53 999,978 689,900 325,610 104,010 18,779 52.25
Tattnall Square 7 – A 1-0 44.93 999,498 606,699 290,979 91,208 17,130 57.38
Calvary Day 3 – A 2-0 43.91 999,965 679,738 289,837 92,523 15,455 63.70
Stratford Academy 7 – A 2-0 43.43 999,878 594,942 234,710 74,358 12,144 81.35
Darlington 6 – A 1-1 39.96 999,266 464,993 149,723 37,961 4,929 201.88
Aquinas 7 – A 1-1 40.21 998,262 425,514 146,749 35,580 4,763 208.95
Athens Academy 8 – A 2-0 36.20 999,996 514,657 122,997 25,736 2,286 436.45
Mount Pisgah Christian 6 – A 2-1 35.42 998,278 262,735 65,767 12,180 1,036 964.25
Athens Christian 8 – A 1-1 31.95 999,877 332,600 53,146 8,240 547 1,827.15
Fellowship Christian 6 – A 1-1 33.16 980,812 146,548 33,863 5,246 399 2,505.27
George Walton Academy 8 – A 2-0 26.35 999,565 166,412 17,775 1,785 82 12,194.12
Pinecrest Academy 6 – A 0-2 27.34 912,955 56,920 8,832 780 34 29,410.76
Landmark Christian 5 – A 0-3 25.86 866,900 43,560 5,935 520 26 38,460.54
Savannah Christian 3 – A 0-2 25.82 796,259 43,955 5,745 462 25 39,999.00
First Presbyterian 7 – A 1-1 25.97 860,681 43,246 6,019 534 19 52,630.58
Holy Innocents 5 – A 1-2 24.73 938,424 41,100 5,396 427 18 55,554.56
Mount Vernon Presbyterian 5 – A 2-0 21.86 980,146 50,547 4,269 310 7 142,856.14
Hebron Christian Academy 8 – A 1-1 20.55 989,877 40,388 3,093 160 4 249,999.00
Our Lady of Mercy 5 – A 1-1 20.35 959,108 28,496 2,314 153 3 333,332.33
Savannah Country Day 3 – A 1-1 19.83 809,777 17,403 1,296 62 1 999,999.00
Brookstone 4 – A 2-1 22.31 351,521 13,265 943 61 1 999,999.00
Walker 6 – A 0-2 14.04 210,718 2,064 84 2
Lakeview Academy 8 – A 1-1 9.94 855,696 3,580 107 1
Mount de Sales 7 – A 1-1 9.75 107,091 491 4
Whitefield Academy 6 – A 0-2 4.53 73,374 128 4
Strong Rock Christian 5 – A 2-1 4.52 124,742 203 2
St. Francis 6 – A 1-1 5.65 62,203 131 1
Christian Heritage 6 – A 0-1 4.76 75,303 127
Providence Christian 8 – A 1-1 -6.39 41,515 5
North Cobb Christian 6 – A 1-1 -1.53 6,041 2
Riverside Military Academy 8 – A 0-2 -4.29 2,066
King’s Ridge Christian 6 – A 1-1 0.17 210
Pacelli 4 – A 0-2 -11.66 18

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team Reg Chmp Seed 1 – 8 Seed 9 – 24 Out
3 – A Calvary Day 451,074 709,660 290,305 35
3 – A Savannah Christian 15,322 16,060 780,199 203,741
3 – A Savannah Country Day 3,626 4,483 805,294 190,223
4 – A Brookstone 3,957 3,957 347,564 648,479
4 – A Pacelli 18 999,982
5 – A Eagle’s Landing Christian 863,373 999,997 3
5 – A Wesleyan 134,092 990,429 9,571
5 – A Landmark Christian 1,151 3,399 863,501 133,100
5 – A Holy Innocents 862 5,562 932,862 61,576
5 – A Mount Vernon Presbyterian 380 61,407 918,739 19,854
5 – A Our Lady of Mercy 142 21,657 937,451 40,892
5 – A Strong Rock Christian 2 124,740 875,258
6 – A Mount Paran Christian 528,281 698,383 301,595 22
6 – A Darlington 185,977 397,649 601,617 734
6 – A Mount Pisgah Christian 77,993 155,973 842,305 1,722
6 – A Pinecrest Academy 11,563 15,903 897,052 87,045
6 – A Fellowship Christian 7,462 23,890 956,922 19,188
6 – A Walker 91 97 210,621 789,282
6 – A Christian Heritage 2 2 75,301 924,697
6 – A King’s Ridge Christian 210 999,790
6 – A Whitefield Academy 1 73,373 926,626
6 – A St. Francis 2 62,201 937,797
6 – A North Cobb Christian 6,041 993,959
7 – A Tattnall Square 400,237 489,112 510,386 502
7 – A Stratford Academy 286,786 492,660 507,218 122
7 – A Aquinas 208,594 308,867 689,395 1,738
7 – A First Presbyterian 7,081 8,282 852,399 139,319
7 – A Mount de Sales 25 25 107,066 892,909
8 – A Prince Avenue Christian 760,672 999,509 491
8 – A Athens Academy 65,862 727,424 272,572 4
8 – A Athens Christian 5,842 502,226 497,651 123
8 – A George Walton Academy 5,624 302,346 697,219 435
8 – A Hebron Christian Academy 235 58,732 931,145 10,123
8 – A Lakeview Academy 3 2,304 853,392 144,304
8 – A Riverside Military Academy 2,066 997,934
8 – A Providence Christian 41,515 958,485

View Comments 0