Maxwell playoff projections after Week 1

Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class.

The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation of the 2017 season. The simulation completed 1,000,000 seasons.

While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments, and playoff brackets.

All out of state opponents were considered equal to the average of the GHSA team’s classification (i.e., out of state opponents of Class AAAAAAA GHSA teams were treated as an average Class AAAAAAA team).

Although regions may use different criteria, in the simulation all standings were determined by 1) region record, 2) head to head, 3) point differential, 4) classification record, and 5) random tie breaker.


Class AAAAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
8 – AAAAAAA 181,892 818,108 146,267 3,637 24 324,650 675,350 26,467 478,774 1.09
1 – AAAAAAA 160,848 839,152 359,630 24,377 431 478,295 521,705 66,201 262,372 2.81
6 – AAAAAAA 340,640 659,360 44,660 864 5 575,281 424,719 1,302 193,751 4.16
3 – AAAAAAA 603,039 396,961 51,068 1,458 11 866,164 133,836 2,638 39,467 24.34
7 – AAAAAAA 697,514 302,486 30,037 773 6 924,140 75,860 1,000 14,843 66.37
4 – AAAAAAA 849,268 150,732 7,564 120 1 958,698 41,302 173 7,233 137.26
5 – AAAAAAA 891,950 108,050 3,725 39 980,465 19,535 34 2,469 404.02
2 – AAAAAAA 949,955 50,045 410 990,124 9,876 2 1,091 915.59

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Grayson 8 – AAAAAAA 0-0 99.40 999,994 4.78 883,604 808,656 654,901 470,804 1.12
Colquitt County 1 – AAAAAAA 1-0 93.23 999,895 4.10 816,142 700,154 401,066 203,903 3.90
Mill Creek 6 – AAAAAAA 1-0 93.02 999,955 3.98 747,119 658,339 420,540 193,331 4.17
Lowndes 1 – AAAAAAA 1-0 85.65 996,612 3.29 656,536 455,431 175,714 57,368 16.43
McEachern 3 – AAAAAAA 0-1 84.82 998,313 2.73 425,379 303,440 102,180 33,562 28.80
Norcross 7 – AAAAAAA 0-1 78.87 999,672 2.55 545,301 190,714 48,481 10,526 94.00
Archer 8 – AAAAAAA 1-0 78.04 994,225 2.14 273,230 140,162 44,956 7,843 126.50
Roswell 4 – AAAAAAA 0-1 77.48 979,216 2.27 443,338 100,130 32,379 6,405 155.13
North Cobb 3 – AAAAAAA 1-0 77.30 989,642 2.14 273,195 121,977 31,332 5,735 173.37
Parkview 7 – AAAAAAA 1-0 75.28 999,160 2.17 395,868 112,120 24,434 4,025 247.45
South Forsyth 5 – AAAAAAA 1-0 73.60 997,978 2.11 323,342 75,721 15,504 2,195 454.58
Westlake 2 – AAAAAAA 0-0 71.16 998,889 1.90 284,831 46,954 9,633 1,081 924.07
Camden County 1 – AAAAAAA 1-0 69.38 829,673 1.70 249,432 40,401 6,938 727 1,374.52
Walton 4 – AAAAAAA 1-0 69.70 890,966 1.52 172,743 30,124 5,427 530 1,885.79
Tift County 1 – AAAAAAA 1-0 67.84 733,571 1.44 193,155 27,604 4,188 374 2,672.80
Peachtree Ridge 6 – AAAAAAA 0-1 66.39 867,490 1.43 103,876 18,978 2,505 229 4,365.81
Etowah 4 – AAAAAAA 1-0 67.42 809,589 1.26 107,725 17,357 2,532 225 4,443.44
Brookwood 7 – AAAAAAA 0-1 66.63 994,401 1.41 100,587 19,741 2,670 196 5,101.04
West Forsyth 5 – AAAAAAA 1-0 66.33 978,919 1.58 120,918 19,953 2,409 179 5,585.59
North Gwinnett 6 – AAAAAAA 0-1 65.42 840,297 1.35 92,627 15,120 1,798 122 8,195.72
Newton 8 – AAAAAAA 1-0 64.76 920,913 1.33 104,526 13,997 1,563 112 8,927.57
North Paulding 3 – AAAAAAA 1-0 64.99 807,849 1.24 103,373 12,206 1,628 103 9,707.74
Central Gwinnett 7 – AAAAAAA 1-0 64.15 991,229 1.27 59,915 10,724 1,275 96 10,415.67
Milton 5 – AAAAAAA 1-0 64.28 962,334 1.43 78,884 12,472 1,394 85 11,763.71
Collins Hill 6 – AAAAAAA 1-0 63.69 793,756 1.22 74,669 10,200 1,039 64 15,624.00
Hillgrove 3 – AAAAAAA 0-1 64.02 738,950 1.10 83,879 8,927 1,071 61 16,392.44
Lassiter 4 – AAAAAAA 1-0 64.28 703,759 0.98 56,193 7,896 928 59 16,948.15
South Gwinnett 8 – AAAAAAA 0-1 60.51 808,829 1.04 53,279 5,117 394 15 66,665.67
Cherokee 4 – AAAAAAA 0-1 60.47 469,168 0.59 18,893 2,220 188 14 71,427.57
Lambert 5 – AAAAAAA 0-0 59.59 900,367 1.14 27,835 3,662 262 10 99,999.00
East Coweta 2 – AAAAAAA 0-1 58.63 972,620 1.19 39,197 2,861 212 9 111,110.11
Marietta 3 – AAAAAAA 1-0 60.01 571,258 0.77 40,090 2,941 263 6 166,665.67
Mountain View 6 – AAAAAAA 1-0 58.58 560,369 0.76 29,008 2,251 139 5 199,999.00
Newnan 2 – AAAAAAA 0-1 51.43 891,168 0.95 6,330 394 24 1 999,999.00
Woodstock 4 – AAAAAAA 0-1 57.38 306,096 0.36 6,924 690 21
Wheeler 2 – AAAAAAA 0-1 49.99 858,976 0.91 4,328 246 9
Shiloh 8 – AAAAAAA 0-1 49.45 274,897 0.30 3,194 106 3
North Forsyth 5 – AAAAAAA 0-1 42.50 157,973 0.16 174 7
Kennesaw Mountain 3 – AAAAAAA 1-0 43.97 49,598 0.05 262 6
Pebblebrook 2 – AAAAAAA 0-1 36.78 246,795 0.25 60 1
Rockdale County 8 – AAAAAAA 1-0 34.34 22,280 0.02 22
Forsyth Central 5 – AAAAAAA 0-0 34.59 40,483 0.04 16
Campbell 2 – AAAAAAA 0-1 24.89 33,910 0.03 1
Lakeside (Atlanta) 7 – AAAAAAA 0-1 23.45 15,486 0.02
Discovery 6 – AAAAAAA 0-1 24.60 1,511 0.00
Meadowcreek 7 – AAAAAAA 0-0 8.22 770 0.00
Duluth 6 – AAAAAAA 0-1 14.30 103 0.00
Berkmar 7 – AAAAAAA 0-1 -2.47 96 0.00

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 At Large Out
1 – AAAAAAA Colquitt County 676,441 276,796 37,687 8,971 105
1 – AAAAAAA Lowndes 285,807 547,797 128,487 34,521 3,388
1 – AAAAAAA Camden County 21,499 99,473 452,305 256,396 170,327
1 – AAAAAAA Tift County 16,253 75,934 381,521 259,863 266,429
2 – AAAAAAA Westlake 747,624 198,000 41,325 11,841 99 1,111
2 – AAAAAAA East Coweta 166,394 442,170 249,579 113,446 1,031 27,380
2 – AAAAAAA Newnan 48,274 189,813 342,768 309,440 873 108,832
2 – AAAAAAA Wheeler 36,217 154,614 310,039 357,762 344 141,024
2 – AAAAAAA Pebblebrook 1,456 14,710 50,957 179,661 11 753,205
2 – AAAAAAA Campbell 35 693 5,332 27,850 966,090
3 – AAAAAAA McEachern 662,934 259,242 58,560 15,714 1,863 1,687
3 – AAAAAAA North Cobb 268,603 462,368 181,829 62,562 14,280 10,358
3 – AAAAAAA North Paulding 32,571 122,112 311,224 294,212 47,730 192,151
3 – AAAAAAA Hillgrove 26,034 104,015 275,375 310,894 22,632 261,050
3 – AAAAAAA Marietta 9,798 51,075 163,129 283,429 63,827 428,742
3 – AAAAAAA Kennesaw Mountain 60 1,188 9,883 33,189 5,278 950,402
4 – AAAAAAA Roswell 573,564 241,572 111,206 47,146 5,728 20,784
4 – AAAAAAA Walton 193,911 278,507 230,148 153,395 35,005 109,034
4 – AAAAAAA Etowah 126,654 217,555 241,968 197,145 26,267 190,411
4 – AAAAAAA Lassiter 66,584 144,827 203,087 236,062 53,199 296,241
4 – AAAAAAA Cherokee 27,318 76,450 131,243 209,383 24,774 530,832
4 – AAAAAAA Woodstock 11,969 41,089 82,348 156,869 13,821 693,904
5 – AAAAAAA South Forsyth 563,329 268,203 114,290 48,985 3,171 2,022
5 – AAAAAAA West Forsyth 216,693 319,440 271,441 163,335 8,010 21,081
5 – AAAAAAA Milton 151,807 259,890 315,749 226,549 8,339 37,666
5 – AAAAAAA Lambert 67,258 145,335 270,536 406,781 10,457 99,633
5 – AAAAAAA North Forsyth 835 6,413 23,559 122,202 4,964 842,027
5 – AAAAAAA Forsyth Central 78 719 4,425 32,148 3,113 959,517
6 – AAAAAAA Mill Creek 910,466 80,062 7,160 2,106 161 45
6 – AAAAAAA Peachtree Ridge 34,741 325,498 285,979 210,275 10,997 132,510
6 – AAAAAAA North Gwinnett 28,126 281,723 285,884 234,096 10,468 159,703
6 – AAAAAAA Collins Hill 20,544 216,670 261,617 272,017 22,908 206,244
6 – AAAAAAA Mountain View 6,123 96,034 159,116 280,294 18,802 439,631
6 – AAAAAAA Discovery 12 238 1,116 145 998,489
6 – AAAAAAA Duluth 1 6 96 999,897
7 – AAAAAAA Norcross 517,734 312,396 117,341 52,158 43 328
7 – AAAAAAA Parkview 332,952 372,414 193,419 100,235 140 840
7 – AAAAAAA Brookwood 90,352 183,218 366,833 353,909 89 5,599
7 – AAAAAAA Central Gwinnett 58,962 131,926 322,087 477,769 485 8,771
7 – AAAAAAA Lakeside (Atlanta) 44 305 15,081 56 984,514
7 – AAAAAAA Meadowcreek 2 15 752 1 999,230
7 – AAAAAAA Berkmar 96 999,904
8 – AAAAAAA Grayson 898,997 95,458 4,885 636 18 6
8 – AAAAAAA Archer 88,578 678,380 184,746 40,579 1,942 5,775
8 – AAAAAAA Newton 8,639 144,912 459,603 292,198 15,561 79,087
8 – AAAAAAA South Gwinnett 3,600 71,996 288,789 441,822 2,622 191,171
8 – AAAAAAA Shiloh 186 9,098 58,367 206,576 670 725,103
8 – AAAAAAA Rockdale County 156 3,610 18,189 325 977,720

Class AAAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
1 – AAAAAA 179,873 820,127 403,866 91,144 7,318 410,715 589,285 109,874 351,685 1.84
4 – AAAAAA 308,609 691,391 213,060 21,199 578 500,497 499,503 45,492 336,328 1.97
5 – AAAAAA 444,659 555,341 135,259 13,117 430 679,630 320,370 18,703 153,570 5.51
6 – AAAAAA 450,450 549,550 140,380 15,067 478 705,741 294,259 21,503 130,216 6.68
2 – AAAAAA 858,545 141,455 4,201 29 946,174 53,826 71 17,916 54.82
8 – AAAAAA 848,505 151,495 8,429 188 1 957,352 42,648 260 9,834 100.69
7 – AAAAAA 966,568 33,432 365 2 995,897 4,103 4 447 2,236.14
3 – AAAAAA 997,905 2,095 1 999,901 99 4 249,999.00

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Tucker 4 – AAAAAA 1-0 79.94 999,472 4.05 743,675 588,371 423,596 300,741 2.33
Valdosta 1 – AAAAAA 0-1 76.19 956,269 3.50 688,846 489,294 307,249 179,715 4.56
Mays 5 – AAAAAA 0-0 74.34 977,594 3.13 662,619 385,406 229,495 120,475 7.30
Lee County 1 – AAAAAA 1-0 73.29 919,400 3.00 580,514 379,482 207,190 102,447 8.76
Dalton 6 – AAAAAA 0-0 70.54 977,929 2.54 514,072 251,246 118,653 51,164 18.54
Coffee 1 – AAAAAA 1-0 70.23 855,908 2.43 443,899 261,169 120,435 50,298 18.88
Harrison 6 – AAAAAA 1-0 70.01 975,110 2.47 496,231 235,576 108,041 45,162 21.14
Allatoona 6 – AAAAAA 0-1 68.75 966,107 2.32 456,334 204,625 87,000 33,646 28.72
Lovejoy 4 – AAAAAA 1-0 67.04 981,054 2.68 421,546 218,401 89,405 28,435 34.17
Glynn Academy 2 – AAAAAA 0-1 67.59 999,330 1.91 239,031 127,809 51,586 17,637 55.70
Northgate 5 – AAAAAA 1-0 66.04 848,042 1.78 321,093 125,079 46,200 14,773 66.69
Northside (Warner Robins) 1 – AAAAAA 0-1 65.91 709,582 1.65 259,445 127,015 44,977 14,299 68.93
Hughes 5 – AAAAAA 1-0 64.85 808,745 1.60 275,389 99,938 34,221 10,376 95.38
Dacula 8 – AAAAAA 0-0 63.20 994,707 2.26 312,180 90,599 29,343 7,795 127.29
Alexander 5 – AAAAAA 0-0 64.01 772,921 1.47 240,040 83,149 27,411 7,719 128.55
Stephenson 4 – AAAAAA 0-1 61.76 940,138 2.23 271,257 106,437 30,885 7,076 140.32
Houston County 1 – AAAAAA 0-1 62.95 558,841 1.15 154,810 65,494 19,308 4,926 202.00
Lanier 8 – AAAAAA 1-0 56.35 972,902 1.85 163,928 33,417 6,857 1,062 940.62
Gainesville 8 – AAAAAA 1-0 56.19 971,170 1.84 161,245 32,598 6,449 966 1,034.20
Centennial 7 – AAAAAA 0-0 52.63 921,658 1.48 83,772 14,736 2,002 239 4,183.10
Effingham County 2 – AAAAAA 0-1 53.87 976,172 1.20 48,205 11,711 1,750 230 4,346.83
Creekview 6 – AAAAAA 0-0 53.86 507,475 0.67 51,561 9,546 1,525 197 5,075.14
Creekside 5 – AAAAAA 0-1 55.50 309,419 0.43 36,271 7,289 1,263 173 5,779.35
Alpharetta 7 – AAAAAA 0-1 51.47 895,058 1.38 68,457 10,851 1,292 139 7,193.24
Douglas County 5 – AAAAAA 0-0 53.08 206,843 0.27 17,346 2,990 453 52 19,229.77
Cambridge 7 – AAAAAA 0-0 49.21 826,936 1.19 44,188 5,718 612 51 19,606.84
Drew 4 – AAAAAA 0-1 48.13 476,361 0.88 42,544 7,173 681 49 20,407.16
Brunswick 2 – AAAAAA 0-0 48.69 936,259 1.06 29,317 5,033 504 46 21,738.13
Sequoyah 6 – AAAAAA 1-0 51.10 350,098 0.43 24,273 3,705 479 38 26,314.79
Jonesboro 4 – AAAAAA 1-0 47.00 440,449 0.80 34,853 5,360 404 26 38,460.54
Johns Creek 7 – AAAAAA 0-1 46.46 705,686 0.94 23,565 2,341 194 18 55,554.56
Winder-Barrow 8 – AAAAAA 1-0 45.25 801,726 1.15 32,094 3,444 256 11 90,908.09
Sprayberry 6 – AAAAAA 0-0 47.00 175,716 0.20 6,558 755 64 9 111,110.11
Richmond Hill 2 – AAAAAA 0-0 42.64 832,876 0.89 10,749 1,122 57 3 333,332.33
Heritage (Conyers) 3 – AAAAAA 1-0 41.84 963,176 1.19 14,927 1,426 74 2 499,999.00
South Paulding 5 – AAAAAA 0-0 48.07 73,002 0.08 2,924 295 30 2 499,999.00
Mundy’s Mill 4 – AAAAAA 0-1 40.52 144,909 0.23 5,447 483 24 1 999,999.00
Evans 3 – AAAAAA 0-0 38.38 919,302 1.05 6,607 491 20 1 999,999.00
Lakeside (Evans) 3 – AAAAAA 0-1 34.72 838,563 0.91 2,487 129 5 1 999,999.00
Northview 7 – AAAAAA 0-1 39.01 265,920 0.31 2,241 94 5
Habersham Central 8 – AAAAAA 1-0 33.94 238,786 0.28 1,477 54 3
North Atlanta 7 – AAAAAA 1-0 36.30 153,306 0.17 825 31 2
Grovetown 3 – AAAAAA 0-1 32.44 758,565 0.80 1,240 50
South Cobb 6 – AAAAAA 1-0 39.84 41,878 0.04 478 25
Pope 7 – AAAAAA 0-0 35.34 123,822 0.14 504 19
Bradwell Institute 2 – AAAAAA 0-0 29.98 255,363 0.26 354 12
Chattahoochee 7 – AAAAAA 0-1 33.93 87,769 0.10 275 8
M.L. King 4 – AAAAAA 0-1 29.57 13,914 0.02 128 2
Mount Zion (Jonesboro) 4 – AAAAAA 0-1 28.52 3,703 0.00 22 1
Apalachee 8 – AAAAAA 0-0 19.42 20,709 0.02 5 1
Greenbrier 3 – AAAAAA 0-0 22.59 263,882 0.27 49
Alcovy 3 – AAAAAA 1-0 22.26 256,512 0.26 48
Dunwoody 7 – AAAAAA 1-0 28.53 19,845 0.02 24
River Ridge 6 – AAAAAA 1-0 31.94 5,687 0.01 16
New Manchester 5 – AAAAAA 0-0 36.77 3,364 0.00 15
Tri-Cities 5 – AAAAAA 0-0 26.05 70 0.00

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 Out
1 – AAAAAA Valdosta 425,139 275,623 163,181 92,326 43,731
1 – AAAAAA Lee County 283,041 277,754 217,260 141,345 80,600
1 – AAAAAA Coffee 172,495 225,504 253,502 204,407 144,092
1 – AAAAAA Northside (Warner Robins) 78,742 135,585 210,612 284,643 290,418
1 – AAAAAA Houston County 40,583 85,534 155,445 277,279 441,159
2 – AAAAAA Glynn Academy 765,338 187,678 36,612 9,702 670
2 – AAAAAA Effingham County 149,760 447,316 271,314 107,782 23,828
2 – AAAAAA Brunswick 63,364 249,810 391,882 231,203 63,741
2 – AAAAAA Richmond Hill 20,790 103,684 258,520 449,882 167,124
2 – AAAAAA Bradwell Institute 748 11,512 41,672 201,431 744,637
3 – AAAAAA Heritage (Conyers) 458,217 271,712 156,615 76,632 36,824
3 – AAAAAA Evans 277,219 290,469 220,060 131,554 80,698
3 – AAAAAA Lakeside (Evans) 151,541 217,169 258,826 211,027 161,437
3 – AAAAAA Grovetown 95,144 162,410 234,134 266,877 241,435
3 – AAAAAA Greenbrier 9,397 29,947 66,287 158,251 736,118
3 – AAAAAA Alcovy 8,482 28,293 64,078 155,659 743,488
4 – AAAAAA Tucker 761,987 192,765 39,990 4,730 528
4 – AAAAAA Lovejoy 164,228 478,896 272,953 64,977 18,946
4 – AAAAAA Stephenson 68,351 272,112 448,027 151,648 59,862
4 – AAAAAA Drew 2,861 28,642 112,864 331,994 523,639
4 – AAAAAA Jonesboro 2,354 23,497 98,850 315,748 559,551
4 – AAAAAA Mundy’s Mill 218 3,974 25,629 115,088 855,091
4 – AAAAAA M.L. King 1 96 1,344 12,473 986,086
4 – AAAAAA Mount Zion (Jonesboro) 18 343 3,342 996,297
4 – AAAAAA Forest Park 1,000,000
5 – AAAAAA Mays 580,558 237,131 111,361 48,544 22,406
5 – AAAAAA Northgate 162,734 261,294 241,368 182,646 151,958
5 – AAAAAA Hughes 130,286 228,046 243,571 206,842 191,255
5 – AAAAAA Alexander 105,921 199,717 238,032 229,251 227,079
5 – AAAAAA Creekside 12,991 43,061 88,990 164,377 690,581
5 – AAAAAA Douglas County 6,456 24,669 57,720 117,998 793,157
5 – AAAAAA South Paulding 1,041 5,993 18,412 47,556 926,998
5 – AAAAAA New Manchester 13 89 538 2,724 996,636
5 – AAAAAA Tri-Cities 8 62 999,930
6 – AAAAAA Dalton 366,247 310,630 232,762 68,290 22,071
6 – AAAAAA Harrison 336,746 313,871 249,354 75,139 24,890
6 – AAAAAA Allatoona 276,196 303,802 292,975 93,134 33,893
6 – AAAAAA Creekview 13,170 40,866 116,338 337,101 492,525
6 – AAAAAA Sequoyah 5,986 22,408 72,112 249,592 649,902
6 – AAAAAA Sprayberry 1,549 7,627 30,961 135,579 824,284
6 – AAAAAA South Cobb 106 753 5,093 35,926 958,122
6 – AAAAAA River Ridge 43 405 5,239 994,313
6 – AAAAAA Osborne 1,000,000
7 – AAAAAA Centennial 366,792 265,503 181,735 107,628 78,342
7 – AAAAAA Alpharetta 300,534 263,882 200,655 129,987 104,942
7 – AAAAAA Cambridge 194,881 228,255 228,466 175,334 173,064
7 – AAAAAA Johns Creek 109,651 163,407 208,846 223,782 294,314
7 – AAAAAA Northview 15,217 37,629 76,577 136,497 734,080
7 – AAAAAA North Atlanta 6,059 18,181 42,497 86,569 846,694
7 – AAAAAA Pope 4,232 13,499 33,857 72,234 876,178
7 – AAAAAA Chattahoochee 2,428 8,434 22,885 54,022 912,231
7 – AAAAAA Dunwoody 206 1,210 4,482 13,947 980,155
8 – AAAAAA Dacula 538,822 283,840 131,224 40,821 5,293
8 – AAAAAA Lanier 217,390 316,710 307,296 131,506 27,098
8 – AAAAAA Gainesville 212,529 310,439 313,454 134,748 28,830
8 – AAAAAA Winder-Barrow 29,702 79,122 209,672 483,230 198,274
8 – AAAAAA Habersham Central 1,541 9,697 36,376 191,172 761,214
8 – AAAAAA Apalachee 16 192 1,978 18,523 979,291

Class AAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
8 – AAAAA 236,386 763,614 33,356 246 343,953 656,047 2,116 539,890 0.85
7 – AAAAA 74,744 925,256 597,701 164,772 3,094 371,110 628,890 97,805 258,471 2.87
4 – AAAAA 478,304 521,696 114,243 9,498 250 682,055 317,945 23,258 133,996 6.46
2 – AAAAA 725,600 274,400 1,907 3 851,976 148,024 8 42,760 22.39
1 – AAAAA 654,424 345,576 41,191 1,137 9 905,754 94,246 1,463 20,587 47.57
3 – AAAAA 866,688 133,312 4,971 29 977,596 22,404 91 3,710 268.54
6 – AAAAA 961,101 38,899 374 1 993,997 6,003 2 506 1,975.28
5 – AAAAA 975,697 24,303 166 998,303 1,697 1 80 12,499.00

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Buford 8 – AAAAA 1-0 84.67 1,000,000 4.84 929,955 772,046 654,677 539,647 0.85
Rome 7 – AAAAA 0-0 70.82 990,228 3.65 832,441 579,453 255,399 95,390 9.48
Stockbridge 4 – AAAAA 0-0 72.95 993,985 3.22 721,217 301,909 191,102 87,810 10.39
Kell 7 – AAAAA 0-1 70.20 988,471 3.57 818,174 555,312 239,201 84,101 10.89
Carrollton 7 – AAAAA 1-0 69.88 987,483 3.52 810,030 541,726 229,994 78,798 11.69
Jones County 4 – AAAAA 1-0 69.28 983,655 2.87 593,968 246,124 130,063 43,137 22.18
Ware County 2 – AAAAA 0-0 69.37 999,996 2.80 486,529 274,537 147,963 42,759 22.39
Warner Robins 1 – AAAAA 1-0 63.96 983,150 2.72 542,828 209,322 62,886 15,030 65.53
Thomas County Central 1 – AAAAA 1-0 58.58 943,451 2.18 346,354 93,470 18,050 3,116 319.92
Woodland (Stockbridge) 4 – AAAAA 1-0 59.03 848,925 1.76 261,900 78,385 18,400 2,916 341.94
Griffin 3 – AAAAA 0-0 58.68 991,902 1.91 272,370 80,480 13,785 2,538 393.01
Bainbridge 1 – AAAAA 0-0 57.66 930,585 2.07 307,714 77,176 14,106 2,399 415.84
Starr’s Mill 3 – AAAAA 0-0 56.26 985,269 1.69 195,141 50,347 7,907 1,127 886.31
Carver (Atlanta) 6 – AAAAA 1-0 52.57 995,289 2.02 159,878 30,798 5,513 478 2,091.05
Loganville 8 – AAAAA 0-0 50.94 974,398 1.28 108,392 21,045 3,269 238 4,200.68
East Paulding 7 – AAAAA 0-1 51.13 521,264 0.69 60,335 11,953 1,881 167 5,987.02
Dutchtown 4 – AAAAA 0-0 49.88 403,584 0.62 48,457 8,360 732 62 16,128.03
Locust Grove 4 – AAAAA 0-0 49.58 388,459 0.59 45,143 7,689 739 56 17,856.14
Arabia Mountain 5 – AAAAA 1-0 45.76 969,081 1.72 67,632 12,607 952 50 19,999.00
Whitewater 3 – AAAAA 0-0 48.15 911,664 1.16 47,318 7,173 788 45 22,221.22
Southwest DeKalb 5 – AAAAA 1-0 44.87 961,582 1.67 59,725 10,623 716 29 34,481.76
Harris County 1 – AAAAA 1-0 46.15 572,497 0.82 35,655 4,118 346 27 37,036.04
Riverwood 6 – AAAAA 0-0 43.49 950,896 1.59 43,497 5,456 381 24 41,665.67
Veterans 1 – AAAAA 0-1 45.97 570,317 0.81 34,744 3,825 321 15 66,665.67
Paulding County 7 – AAAAA 0-1 44.77 188,173 0.22 8,984 1,102 112 9 111,110.11
Eagle’s Landing 4 – AAAAA 0-1 45.67 202,739 0.28 13,964 1,822 96 8 124,999.00
Ola 4 – AAAAA 1-0 44.89 176,367 0.24 11,212 1,396 71 7 142,856.14
Villa Rica 7 – AAAAA 1-0 44.66 184,252 0.21 8,450 1,014 96 6 166,665.67
Clarke Central 8 – AAAAA 0-1 41.22 839,194 0.92 24,695 2,977 181 5 199,999.00
Grady 6 – AAAAA 0-1 39.72 884,725 1.36 25,282 2,783 107 4 249,999.00
Wayne County 2 – AAAAA 0-0 41.10 984,618 1.19 20,329 1,434 66 1 999,999.00
Columbia 5 – AAAAA 1-0 35.41 762,177 1.04 10,554 703 18 1 999,999.00
Flowery Branch 8 – AAAAA 0-0 37.20 697,761 0.74 10,928 1,055 36
Cass 7 – AAAAA 0-0 41.15 91,776 0.10 2,382 216 12
Fayette County 3 – AAAAA 0-0 37.95 553,532 0.59 4,715 225 10
Lithonia 5 – AAAAA 0-1 33.58 681,910 0.89 7,341 433 8
Banneker 6 – AAAAA 0-0 29.99 462,913 0.58 3,078 141 4
McIntosh 3 – AAAAA 1-0 34.49 361,517 0.38 1,616 75 4
South Effingham 2 – AAAAA 0-1 33.81 941,216 1.03 7,002 302 3
Miller Grove 5 – AAAAA 1-0 29.97 489,745 0.60 2,881 102 3
Riverdale 3 – AAAAA 0-1 30.17 184,602 0.19 428 10 1
Chamblee 5 – AAAAA 1-0 20.99 135,505 0.15 180 2 1
Maynard Jackson 6 – AAAAA 0-0 28.03 350,451 0.43 1,769 61
Cedar Shoals 8 – AAAAA 0-0 28.19 246,235 0.25 869 52
Hiram 7 – AAAAA 0-1 38.36 48,214 0.05 771 46
Walnut Grove 8 – AAAAA 0-0 27.96 241,992 0.25 810 42
Statesboro 2 – AAAAA 0-0 25.81 798,107 0.83 1,332 37
North Springs 6 – AAAAA 0-0 26.07 250,506 0.30 853 31
Decatur 6 – AAAAA 0-1 19.46 67,772 0.07 79 4
Union Grove 4 – AAAAA 0-1 28.42 2,282 0.00 10 1
New Hampstead 2 – AAAAA 0-1 14.84 276,063 0.28 54
Lithia Springs 6 – AAAAA 0-0 17.00 37,448 0.04 35
Morrow 3 – AAAAA 1-0 15.94 11,514 0.01
Johnson (Gainesville) 8 – AAAAA 0-1 -3.77 420 0.00
Woodland (Cartersville) 7 – AAAAA 0-1 18.58 139 0.00
Hampton 4 – AAAAA 0-1 9.97 4 0.00

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 Out
1 – AAAAA Warner Robins 503,130 284,881 141,572 53,567 16,850
1 – AAAAA Thomas County Central 241,746 306,544 268,298 126,863 56,549
1 – AAAAA Bainbridge 209,198 282,729 291,352 147,306 69,415
1 – AAAAA Harris County 23,623 63,663 150,766 334,445 427,503
1 – AAAAA Veterans 22,303 62,183 148,012 337,819 429,683
2 – AAAAA Ware County 943,696 53,491 2,470 339 4
2 – AAAAA Wayne County 41,730 601,625 267,178 74,085 15,382
2 – AAAAA South Effingham 11,925 255,501 458,200 215,590 58,784
2 – AAAAA Statesboro 2,525 78,636 227,839 489,107 201,893
2 – AAAAA New Hampstead 124 10,747 44,313 220,879 723,937
3 – AAAAA Griffin 508,720 320,713 131,931 30,538 8,098
3 – AAAAA Starr’s Mill 364,293 381,166 189,694 50,116 14,731
3 – AAAAA Whitewater 109,688 222,875 401,810 177,291 88,336
3 – AAAAA Fayette County 11,737 45,534 149,951 346,310 446,468
3 – AAAAA McIntosh 4,453 22,123 86,994 247,947 638,483
3 – AAAAA Riverdale 1,104 7,501 38,375 137,622 815,398
3 – AAAAA Morrow 5 88 1,245 10,176 988,486
4 – AAAAA Stockbridge 568,146 312,212 93,646 19,981 6,015
4 – AAAAA Jones County 351,728 425,299 162,992 43,636 16,345
4 – AAAAA Woodland (Stockbridge) 65,052 179,817 402,771 201,285 151,075
4 – AAAAA Dutchtown 6,427 32,938 123,287 240,932 596,416
4 – AAAAA Locust Grove 5,866 30,146 117,206 235,241 611,541
4 – AAAAA Eagle’s Landing 1,625 10,866 54,213 136,035 797,261
4 – AAAAA Ola 1,156 8,716 45,760 120,735 823,633
4 – AAAAA Union Grove 6 125 2,151 997,718
4 – AAAAA Hampton 4 999,996
5 – AAAAA Arabia Mountain 444,343 309,803 151,054 63,881 30,919
5 – AAAAA Southwest DeKalb 390,345 326,724 169,661 74,852 38,418
5 – AAAAA Columbia 83,141 162,039 269,239 247,758 237,823
5 – AAAAA Lithonia 56,252 123,529 228,307 273,822 318,090
5 – AAAAA Miller Grove 23,931 68,181 148,742 248,891 510,255
5 – AAAAA Chamblee 1,988 9,724 32,997 90,796 864,495
5 – AAAAA Clarkston 1,000,000
5 – AAAAA Cross Keys 1,000,000
6 – AAAAA Carver (Atlanta) 667,838 234,916 75,635 16,900 4,711
6 – AAAAA Riverwood 205,967 390,585 256,888 97,456 49,104
6 – AAAAA Grady 106,349 265,781 344,748 167,847 115,275
6 – AAAAA Banneker 10,713 51,610 136,878 263,712 537,087
6 – AAAAA Maynard Jackson 5,745 33,342 98,041 213,323 649,549
6 – AAAAA North Springs 3,060 19,856 66,374 161,216 749,494
6 – AAAAA Decatur 246 2,760 14,336 50,430 932,228
6 – AAAAA Lithia Springs 82 1,150 7,100 29,116 962,552
7 – AAAAA Rome 352,898 323,224 266,427 47,679 9,772
7 – AAAAA Kell 325,172 322,766 287,007 53,526 11,529
7 – AAAAA Carrollton 314,316 320,989 295,518 56,660 12,517
7 – AAAAA East Paulding 6,021 23,163 90,454 401,626 478,736
7 – AAAAA Paulding County 726 4,136 23,988 159,323 811,827
7 – AAAAA Villa Rica 645 4,045 23,083 156,479 815,748
7 – AAAAA Cass 176 1,258 9,426 80,916 908,224
7 – AAAAA Hiram 46 419 4,095 43,654 951,786
7 – AAAAA Woodland (Cartersville) 2 137 999,861
8 – AAAAA Buford 969,013 30,173 739 75
8 – AAAAA Loganville 25,028 644,230 234,355 70,785 25,602
8 – AAAAA Clarke Central 4,116 193,341 381,672 260,065 160,806
8 – AAAAA Flowery Branch 1,614 101,486 250,820 343,841 302,239
8 – AAAAA Walnut Grove 115 14,937 65,179 161,761 758,008
8 – AAAAA Cedar Shoals 114 15,832 67,211 163,078 753,765
8 – AAAAA Johnson (Gainesville) 1 24 395 999,580

Class AAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
5 – AAAA 91,285 908,715 402,922 19,280 169 138,767 861,233 199,651 754,383 0.33
4 – AAAA 309,838 690,162 106,590 120 634,361 365,639 2,452 114,353 7.74
7 – AAAA 678,662 321,338 28,430 281 1 832,803 167,197 3,487 45,745 20.86
3 – AAAA 634,050 365,950 28,331 92 815,145 184,855 3,354 45,288 21.08
8 – AAAA 566,069 433,931 62,744 480 1 887,106 112,894 1,054 21,770 44.93
2 – AAAA 527,481 472,519 47,888 1,217 9 910,491 89,509 758 17,944 54.73
6 – AAAA 924,974 75,026 986 1 995,518 4,482 3 304 3,288.47
1 – AAAA 967,487 32,513 308 1 996,569 3,431 1 213 4,693.84

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Cartersville 5 – AAAA 1-0 87.18 999,977 5.26 911,803 861,728 802,249 687,697 0.45
Woodward Academy 4 – AAAA 0-0 72.42 999,983 4.00 857,794 675,955 359,484 113,626 7.80
Sandy Creek 5 – AAAA 1-0 70.73 997,527 3.30 616,740 424,707 256,375 66,561 14.02
Thomson 3 – AAAA 1-0 68.02 999,996 3.32 830,450 318,365 163,473 41,739 22.96
Blessed Trinity 7 – AAAA 1-0 69.52 999,818 2.68 364,745 243,986 133,635 38,281 25.12
Jefferson 8 – AAAA 1-0 63.87 998,503 3.10 740,290 333,545 98,812 20,299 48.26
Mary Persons 2 – AAAA 0-1 61.88 993,914 2.87 545,364 357,142 68,434 15,597 63.11
Marist 7 – AAAA 0-0 61.32 998,093 2.10 177,026 97,191 36,808 7,453 133.17
Burke County 3 – AAAA 1-0 55.53 999,772 2.54 575,150 73,739 24,698 3,549 280.77
Spalding 2 – AAAA 0-0 54.50 963,636 2.12 277,014 107,444 15,109 1,852 538.96
St. Pius X 8 – AAAA 0-0 52.50 974,524 2.00 326,809 113,528 11,870 1,266 788.89
Eastside 4 – AAAA 1-0 49.06 993,619 2.17 282,731 118,746 8,537 726 1,376.41
West Laurens 2 – AAAA 0-0 49.68 903,317 1.72 171,134 36,860 4,465 348 2,872.56
Ridgeland 6 – AAAA 1-0 47.16 990,905 1.63 154,042 38,064 2,374 181 5,523.86
Stephens County 8 – AAAA 0-0 47.00 925,910 1.41 124,458 32,149 2,256 158 6,328.11
Upson-Lee 2 – AAAA 0-0 47.37 857,125 1.53 131,661 20,025 2,248 147 6,801.72
Cairo 1 – AAAA 0-1 47.61 922,052 1.45 108,819 12,589 1,748 125 7,999.00
Carver (Columbus) 1 – AAAA 0-1 46.78 904,443 1.38 93,592 11,378 1,378 82 12,194.12
Northwest Whitfield 6 – AAAA 1-0 45.21 985,137 1.48 106,535 22,185 1,318 76 13,156.89
Troup 5 – AAAA 1-0 44.98 617,611 1.04 91,278 18,254 1,060 71 14,083.51
Oconee County 8 – AAAA 0-0 44.94 887,505 1.23 78,631 17,905 1,010 47 21,275.60
Pickens 6 – AAAA 1-0 43.94 979,900 1.39 82,111 15,380 779 45 22,221.22
Cedartown 5 – AAAA 1-0 43.54 532,051 0.86 67,830 12,787 668 29 34,481.76
Chapel Hill 5 – AAAA 0-0 41.56 421,386 0.65 43,387 7,419 296 16 62,499.00
West Hall 7 – AAAA 0-1 38.42 836,086 1.05 48,762 7,295 225 11 90,908.09
LaGrange 5 – AAAA 0-1 40.88 392,332 0.59 37,859 6,164 236 9 111,110.11
Westover 1 – AAAA 1-0 39.90 642,763 0.82 24,451 3,687 154 4 249,999.00
Northside (Columbus) 1 – AAAA 1-0 38.40 556,192 0.69 17,056 2,607 76 2 499,999.00
Heritage (Ringgold) 6 – AAAA 1-0 33.09 836,343 0.88 4,682 385 14 2 499,999.00
North Clayton 4 – AAAA 1-0 33.52 696,100 0.82 16,239 1,281 29 1 999,999.00
Americus-Sumter 1 – AAAA 0-0 37.49 496,094 0.60 13,436 1,987 69
Luella 4 – AAAA 0-1 35.36 736,591 0.84 18,324 677 39
Baldwin 3 – AAAA 1-0 31.72 967,676 1.16 19,621 2,251 38
Perry 2 – AAAA 0-0 33.37 213,158 0.27 6,379 153 11
Chestatee 7 – AAAA 1-0 32.58 627,114 0.71 13,532 1,019 10
White County 7 – AAAA 1-0 30.89 538,889 0.59 8,467 557 6
Columbus 1 – AAAA 0-0 32.39 222,321 0.25 2,859 340 5
Salem 4 – AAAA 0-1 28.86 449,914 0.49 4,300 213 2
Hardaway 1 – AAAA 0-1 30.86 164,626 0.18 1,608 173 1
Shaw 1 – AAAA 0-0 28.16 91,509 0.10 636 61 1
Central (Carrollton) 5 – AAAA 0-1 27.44 39,116 0.05 605 27
Madison County 8 – AAAA 0-0 26.53 124,977 0.13 245 17
Richmond Academy 3 – AAAA 0-0 17.34 703,559 0.72 450 14
North Oconee 8 – AAAA 0-0 24.62 88,581 0.09 130 11
Howard 2 – AAAA 0-1 26.74 68,850 0.08 785 8
Cross Creek 3 – AAAA 0-1 9.94 320,720 0.32 42 2
Druid Hills 4 – AAAA 0-1 16.98 67,239 0.07 60
Henry County 4 – AAAA 0-0 16.29 56,554 0.06 45
Southeast Whitfield 6 – AAAA 1-0 19.17 170,962 0.17 33
LaFayette 6 – AAAA 1-0 8.95 26,791 0.03
Gilmer 6 – AAAA 0-1 4.36 9,962 0.01
Hephzibah 3 – AAAA 0-1 -12.33 8,277 0.01

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 Out
1 – AAAA Cairo 409,495 272,214 153,619 86,724 77,948
1 – AAAA Carver (Columbus) 352,025 282,131 170,070 100,217 95,557
1 – AAAA Westover 97,115 155,968 199,993 189,687 357,237
1 – AAAA Northside (Columbus) 67,037 121,821 175,492 191,842 443,808
1 – AAAA Americus-Sumter 51,764 102,064 156,845 185,421 503,906
1 – AAAA Columbus 12,327 33,067 68,153 108,774 777,679
1 – AAAA Hardaway 7,430 22,486 49,492 85,218 835,374
1 – AAAA Shaw 2,807 10,249 26,336 52,117 908,491
2 – AAAA Mary Persons 593,586 260,401 100,598 39,329 6,086
2 – AAAA Spalding 227,608 345,297 251,672 139,059 36,364
2 – AAAA West Laurens 106,608 217,115 312,748 266,846 96,683
2 – AAAA Upson-Lee 69,884 161,827 280,890 344,524 142,875
2 – AAAA Perry 2,066 12,998 42,328 155,766 786,842
2 – AAAA Howard 248 2,362 11,764 54,476 931,150
3 – AAAA Thomson 788,214 204,465 7,115 202 4
3 – AAAA Burke County 207,624 722,826 66,455 2,867 228
3 – AAAA Baldwin 3,949 66,112 730,609 167,006 32,324
3 – AAAA Richmond Academy 193 5,279 148,505 549,582 296,441
3 – AAAA Cross Creek 20 1,315 46,658 272,727 679,280
3 – AAAA Hephzibah 3 658 7,616 991,723
4 – AAAA Woodward Academy 911,580 84,542 3,543 318 17
4 – AAAA Eastside 82,161 774,652 117,360 19,446 6,381
4 – AAAA North Clayton 3,043 85,868 300,644 306,545 303,900
4 – AAAA Luella 2,316 18,785 388,882 326,608 263,409
4 – AAAA Salem 883 33,605 159,940 255,486 550,086
4 – AAAA Henry County 9 1,084 13,250 42,211 943,446
4 – AAAA Druid Hills 8 1,464 16,381 49,386 932,761
5 – AAAA Cartersville 842,561 153,632 3,614 170 23
5 – AAAA Sandy Creek 155,030 762,410 71,571 8,516 2,473
5 – AAAA Troup 983 31,895 318,788 265,945 382,389
5 – AAAA Cedartown 735 23,689 250,092 257,535 467,949
5 – AAAA Chapel Hill 386 15,112 181,253 224,635 578,614
5 – AAAA LaGrange 304 13,013 165,271 213,744 607,668
5 – AAAA Central (Carrollton) 1 249 9,411 29,455 960,884
6 – AAAA Ridgeland 404,695 306,372 203,917 75,921 9,095
6 – AAAA Northwest Whitfield 304,807 311,340 260,683 108,307 14,863
6 – AAAA Pickens 252,691 294,339 299,678 133,192 20,100
6 – AAAA Heritage (Ringgold) 36,908 82,493 210,818 506,124 163,657
6 – AAAA Southeast Whitfield 866 5,157 22,078 142,861 829,038
6 – AAAA LaFayette 26 259 2,200 24,306 973,209
6 – AAAA Gilmer 7 40 626 9,289 990,038
7 – AAAA Blessed Trinity 696,981 284,151 17,037 1,649 182
7 – AAAA Marist 294,201 620,994 74,268 8,630 1,907
7 – AAAA West Hall 6,205 58,259 487,341 284,281 163,914
7 – AAAA Chestatee 1,608 21,186 237,152 367,168 372,886
7 – AAAA White County 1,005 15,410 184,202 338,272 461,111
8 – AAAA Jefferson 706,918 217,012 56,280 18,293 1,497
8 – AAAA St. Pius X 175,148 396,511 265,197 137,668 25,476
8 – AAAA Stephens County 69,548 217,764 344,669 293,929 74,090
8 – AAAA Oconee County 47,803 161,041 299,131 379,530 112,495
8 – AAAA Madison County 365 4,754 20,522 99,336 875,023
8 – AAAA North Oconee 218 2,918 14,201 71,244 911,419

Class AAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
5 – AAA 72,999 927,001 569,874 167,620 17,710 233,629 766,371 150,936 459,436 1.18
7 – AAA 290,059 709,941 42,308 444 1 427,334 572,666 2,594 382,227 1.62
6 – AAA 565,058 434,942 14,635 66 808,252 191,748 64 68,504 13.60
4 – AAA 475,286 524,714 76,907 2,118 13 817,150 182,850 2,941 66,100 14.13
2 – AAA 768,553 231,447 14,332 195 1 940,113 59,887 293 12,021 82.19
1 – AAA 782,552 217,448 15,742 405 3 934,171 65,829 524 11,474 86.15
3 – AAA 980,708 19,292 111 997,447 2,553 202 4,949.50
8 – AAA 987,316 12,684 46 999,256 744 36 27,776.78

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Greater Atlanta Christian 7 – AAA 1-0 71.97 999,994 4.41 757,454 711,553 569,917 381,876 1.62
Cedar Grove 5 – AAA 1-0 70.64 999,511 4.49 821,821 747,613 584,410 363,568 1.75
Calhoun 6 – AAA 1-0 60.88 997,065 2.92 585,804 439,027 190,959 68,472 13.60
Peach County 4 – AAA 0-0 60.14 999,252 3.48 791,550 476,859 163,542 63,448 14.76
Westminster (Atlanta) 5 – AAA 0-1 58.68 989,827 2.94 545,968 370,529 155,021 49,371 19.25
Lovett 5 – AAA 0-1 56.50 983,739 2.74 526,994 324,711 113,112 32,184 30.07
Pace Academy 5 – AAA 0-0 53.05 966,323 2.36 448,016 239,239 64,759 14,313 68.87
Liberty County 2 – AAA 0-0 52.82 996,223 2.50 486,399 182,722 50,511 10,886 90.86
Crisp County 1 – AAA 1-0 51.60 993,391 2.60 604,473 138,267 48,284 9,281 106.75
Westside (Macon) 4 – AAA 1-0 46.22 970,068 2.34 413,371 98,822 18,872 2,433 410.02
Worth County 1 – AAA 0-1 46.08 974,890 2.09 391,985 62,817 14,287 1,912 522.01
Pierce County 2 – AAA 0-0 45.01 973,695 1.85 252,917 51,910 8,612 1,076 928.37
Dawson County 7 – AAA 0-0 40.19 955,824 1.86 93,932 32,189 4,742 330 3,029.30
Jackson 4 – AAA 0-1 38.61 863,048 1.68 200,801 22,248 2,909 202 4,949.50
Cook 1 – AAA 0-1 39.75 914,517 1.50 165,546 19,914 2,565 202 4,949.50
Jenkins 3 – AAA 1-0 39.12 999,324 1.82 217,670 15,442 2,308 196 5,101.04
Monroe 1 – AAA 0-0 37.58 876,060 1.33 115,275 12,477 1,214 79 12,657.23
Appling County 2 – AAA 0-0 36.46 857,502 1.25 107,489 8,505 870 49 20,407.16
Morgan County 8 – AAA 0-0 34.65 983,020 1.65 67,249 10,473 666 36 27,776.78
Sonoraville 6 – AAA 0-0 36.31 791,225 0.90 28,661 6,158 611 28 35,713.29
Union County 7 – AAA 0-0 32.62 810,283 1.38 40,683 7,074 534 20 49,999.00
Central (Macon) 4 – AAA 0-0 33.02 668,634 1.11 84,952 4,976 423 14 71,427.57
Brantley County 2 – AAA 0-1 31.21 681,548 0.87 44,630 2,350 164 9 111,110.11
Southeast Bulloch 3 – AAA 0-0 30.12 991,676 1.35 57,374 3,012 197 6 166,665.67
Bremen 6 – AAA 0-0 31.41 668,820 0.72 11,931 1,834 117 4 249,999.00
Pike County 4 – AAA 0-1 27.96 377,300 0.55 24,735 830 44 3 333,332.33
North Hall 7 – AAA 0-1 27.04 557,605 0.84 15,033 1,454 57 1 999,999.00
Tattnall County 2 – AAA 0-1 26.21 411,172 0.48 12,745 484 23 1 999,999.00
Adairsville 6 – AAA 0-1 31.13 653,517 0.70 10,376 1,618 100
Savannah 3 – AAA 0-0 25.48 973,288 1.18 22,845 945 48
Hart County 8 – AAA 0-1 25.61 878,636 1.15 11,543 1,060 47
Jackson County 8 – AAA 1-0 25.47 876,445 1.14 11,217 1,045 31
Ringgold 6 – AAA 0-1 28.48 407,794 0.44 7,466 636 17
North Murray 6 – AAA 1-0 26.75 361,704 0.38 4,396 365 8
East Hall 7 – AAA 0-1 21.68 274,611 0.37 3,623 212 6
Redan 5 – AAA 0-1 24.42 39,171 0.04 1,014 82 4
Lumpkin County 7 – AAA 0-0 20.98 249,121 0.33 2,859 157 3
Dougherty 1 – AAA 0-1 22.91 241,142 0.27 3,017 126 3
Fannin County 7 – AAA 1-0 18.25 152,562 0.20 1,092 56 1
Towers 5 – AAA 1-0 20.71 18,908 0.02 272 30 1
Rutland 4 – AAA 0-0 18.09 72,808 0.09 1,027 10 1
Monroe Area 8 – AAA 0-0 18.04 588,086 0.65 1,302 80
Franklin County 8 – AAA 0-1 18.02 580,714 0.64 1,214 72
Kendrick 4 – AAA 0-1 16.13 48,890 0.06 513 5
Long County 2 – AAA 0-0 15.45 79,860 0.08 436 4
Beach 3 – AAA 0-0 7.69 449,577 0.46 162 4
Murray County 6 – AAA 1-0 11.95 95,647 0.10 56 4
Islands 3 – AAA 0-1 4.49 276,735 0.28 58
Windsor Forest 3 – AAA 0-0 2.97 213,500 0.22 28
East Jackson 8 – AAA 0-1 5.18 93,099 0.09 10
Haralson County 6 – AAA 0-0 8.67 21,916 0.02 10
McNair 5 – AAA 0-0 11.45 2,432 0.00 4
Groves 3 – AAA 0-0 -3.37 63,231 0.06 2
Johnson (Savannah) 3 – AAA 0-0 -6.27 32,669 0.03
Lakeview-Ft. Oglethorpe 6 – AAA 0-1 -11.75 1,784 0.00
Coahulla Creek 6 – AAA 0-1 -17.65 528 0.00
Stone Mountain 5 – AAA 0-1 -0.98 89 0.00

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 Out
1 – AAA Crisp County 552,451 284,296 110,889 45,755 6,609
1 – AAA Worth County 275,861 350,882 228,396 119,751 25,110
1 – AAA Cook 101,148 201,271 326,843 285,255 85,483
1 – AAA Monroe 68,595 151,191 293,010 363,264 123,940
1 – AAA Dougherty 1,945 12,360 40,862 185,975 758,858
2 – AAA Liberty County 649,647 259,774 69,338 17,464 3,777
2 – AAA Pierce County 259,259 431,456 209,249 73,731 26,305
2 – AAA Appling County 64,045 187,592 364,279 241,586 142,498
2 – AAA Brantley County 20,940 84,854 227,028 348,726 318,452
2 – AAA Tattnall County 5,909 33,778 113,509 257,976 588,828
2 – AAA Long County 200 2,546 16,597 60,517 920,140
3 – AAA Jenkins 666,950 248,397 77,821 6,156 676
3 – AAA Southeast Bulloch 222,998 439,783 286,510 42,385 8,324
3 – AAA Savannah 107,407 287,392 481,965 96,524 26,712
3 – AAA Beach 1,749 13,810 76,698 357,320 550,423
3 – AAA Islands 539 6,026 39,986 230,184 723,265
3 – AAA Windsor Forest 334 3,945 28,867 180,354 786,500
3 – AAA Groves 22 477 5,671 57,061 936,769
3 – AAA Johnson (Savannah) 1 170 2,482 30,016 967,331
4 – AAA Peach County 789,757 174,426 29,553 5,516 748
4 – AAA Westside (Macon) 154,317 497,845 234,860 83,046 29,932
4 – AAA Jackson 41,003 206,282 378,801 236,962 136,952
4 – AAA Central (Macon) 11,847 86,459 226,019 344,309 331,366
4 – AAA Pike County 2,938 31,354 106,121 236,887 622,700
4 – AAA Rutland 109 2,355 15,136 55,208 927,192
4 – AAA Kendrick 29 1,279 9,510 38,072 951,110
5 – AAA Cedar Grove 679,389 227,646 66,078 26,398 489
5 – AAA Westminster (Atlanta) 156,501 341,861 293,172 198,293 10,173
5 – AAA Lovett 107,634 263,485 334,457 278,163 16,261
5 – AAA Pace Academy 56,452 166,402 302,133 441,336 33,677
5 – AAA Redan 16 470 2,906 35,779 960,829
5 – AAA Towers 8 135 1,165 17,600 981,092
5 – AAA McNair 1 88 2,343 997,568
5 – AAA Stone Mountain 1 88 999,911
6 – AAA Calhoun 889,363 58,548 42,076 7,078 2,935
6 – AAA Sonoraville 51,156 206,761 273,478 259,830 208,775
6 – AAA Bremen 22,590 146,230 223,076 276,924 331,180
6 – AAA Adairsville 21,441 132,083 208,906 291,087 346,483
6 – AAA Ringgold 9,387 256,605 95,907 45,895 592,206
6 – AAA North Murray 5,856 182,287 105,854 67,707 638,296
6 – AAA Murray County 152 16,307 47,599 31,589 904,353
6 – AAA Haralson County 53 1,121 2,496 18,246 978,084
6 – AAA Lakeview-Ft. Oglethorpe 2 40 469 1,273 998,216
6 – AAA Coahulla Creek 18 139 371 999,472
7 – AAA Greater Atlanta Christian 962,386 36,263 1,240 105 6
7 – AAA Dawson County 29,307 598,874 238,763 88,880 44,176
7 – AAA Union County 6,147 222,867 358,715 222,554 189,717
7 – AAA North Hall 1,600 84,337 197,329 274,339 442,395
7 – AAA East Hall 270 25,972 84,700 163,669 725,389
7 – AAA Lumpkin County 214 21,402 75,678 151,827 750,879
7 – AAA Fannin County 76 10,285 43,575 98,626 847,438
8 – AAA Morgan County 590,021 245,715 105,031 42,253 16,980
8 – AAA Hart County 170,002 275,644 263,068 169,922 121,364
8 – AAA Jackson County 165,462 275,055 263,645 172,283 123,555
8 – AAA Monroe Area 37,104 99,358 175,004 276,620 411,914
8 – AAA Franklin County 36,395 98,088 171,857 274,374 419,286
8 – AAA East Jackson 1,016 6,140 21,395 64,548 906,901

Class AA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
2 – AA 84,015 915,985 62,448 888 3 140,401 859,599 11,802 807,861 0.24
1 – AA 188,556 811,444 377,954 68,919 262 478,705 521,295 22,463 90,603 10.04
5 – AA 466,776 533,224 70,982 1,693 4 867,900 132,100 1,189 47,033 20.26
8 – AA 633,804 366,196 6,488 12 792,322 207,678 246 26,557 36.65
6 – AA 848,400 151,600 7,617 127 935,482 64,518 251 13,809 71.42
4 – AA 804,902 195,098 7,615 61 925,517 74,483 334 7,237 137.18
7 – AA 778,404 221,596 12,410 166 943,605 56,395 104 3,672 271.33
3 – AA 820,162 179,838 7,295 67 952,531 47,469 74 3,228 308.79

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Avg Depth Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Benedictine 2 – AA 1-0 81.27 1,000,000 5.54 962,461 922,844 857,283 807,232 0.24
Callaway 5 – AA 1-0 58.34 999,577 3.44 812,387 518,955 117,043 46,415 20.54
Fitzgerald 1 – AA 0-1 57.41 997,902 3.38 731,449 494,678 214,655 44,260 21.59
Brooks County 1 – AA 1-0 55.08 996,135 3.16 663,119 429,482 192,746 30,177 32.14
Rabun County 8 – AA 0-0 54.44 999,950 3.13 672,006 351,049 203,210 26,290 37.04
Thomasville 1 – AA 1-0 52.20 992,399 2.83 562,253 332,904 136,196 16,160 60.88
Hapeville Charter 6 – AA 1-0 53.59 999,107 2.65 624,043 106,463 54,592 13,464 73.27
Jefferson County 4 – AA 1-0 48.05 999,629 2.14 218,884 100,859 39,082 3,819 260.85
Screven County 4 – AA 1-0 47.70 999,565 2.11 205,973 93,351 35,096 3,383 294.60
Pepperell 7 – AA 0-0 45.34 986,950 2.47 441,785 147,177 42,191 2,975 335.13
Dodge County 3 – AA 1-0 45.61 992,380 2.17 234,392 120,307 35,454 2,590 385.10
Vidalia 2 – AA 0-1 41.74 968,427 1.39 112,536 42,547 11,745 565 1,768.91
Model 7 – AA 0-0 39.97 954,147 1.93 244,816 53,161 9,780 503 1,987.07
Washington County 3 – AA 0-0 40.51 972,708 1.73 115,233 42,698 8,315 486 2,056.61
Heard County 5 – AA 1-0 38.36 942,382 1.64 184,080 36,941 7,246 299 3,343.48
Elbert County 8 – AA 1-0 39.25 995,621 1.77 190,796 21,234 4,702 267 3,744.32
B.E.S.T. Academy 6 – AA 1-0 38.55 953,453 1.63 168,894 33,077 7,080 248 4,031.26
Lamar County 5 – AA 0-0 37.59 933,580 1.57 162,656 30,568 5,785 223 4,483.30
Chattooga 7 – AA 0-0 36.76 907,001 1.59 149,564 24,332 3,513 157 6,368.43
Dublin 3 – AA 1-0 37.79 949,608 1.51 71,501 22,045 3,582 152 6,577.95
Spencer 5 – AA 0-0 36.01 910,112 1.43 124,421 19,416 3,215 96 10,415.67
Douglass 6 – AA 0-1 35.41 908,680 1.38 110,585 18,336 3,023 96 10,415.67
Swainsboro 2 – AA 1-0 35.95 887,789 1.09 47,096 13,384 2,350 64 15,624.00
Rockmart 7 – AA 0-1 33.16 820,583 1.24 77,579 9,391 1,011 37 27,026.03
Laney 4 – AA 0-1 34.18 985,887 1.42 44,159 8,519 637 35 28,570.43
Early County 1 – AA 0-0 30.01 677,357 0.72 8,068 1,413 156 6 166,665.67
Washington 6 – AA 0-0 25.48 544,432 0.63 14,482 1,203 70 1 999,999.00
Southwest 3 – AA 0-0 28.99 746,413 0.92 13,723 2,096 191
Toombs County 2 – AA 1-0 22.97 312,536 0.33 2,131 191 7
Banks County 8 – AA 0-1 18.34 736,544 0.83 6,351 232 6
Metter 2 – AA 0-1 22.34 284,386 0.30 1,769 140 6
Bacon County 2 – AA 0-0 21.87 257,008 0.27 1,391 124 6
Berrien 1 – AA 0-1 23.26 336,207 0.34 940 103 5
Putnam County 8 – AA 1-0 15.84 619,688 0.68 3,675 130 4
Bryan County 2 – AA 0-0 21.10 217,783 0.23 1,054 85 4
KIPP Atlanta Collegiate 6 – AA 0-0 20.14 263,813 0.29 2,891 143 3
Dade County 7 – AA 1-0 18.75 157,614 0.18 1,336 50 3
Monticello 8 – AA 0-0 13.52 491,615 0.53 2,042 51 2
Butler 4 – AA 1-0 13.13 483,770 0.51 722 32 2
Therrell 6 – AA 0-1 19.53 234,499 0.25 2,220 110 1
Coosa 7 – AA 0-0 19.36 171,669 0.19 1,676 64 1
Northeast 3 – AA 0-0 18.92 215,786 0.23 660 52 1
Jordan 5 – AA 1-0 18.06 165,174 0.18 1,107 21
South Atlanta 6 – AA 0-1 14.57 96,016 0.10 363 14
Jeff Davis 2 – AA 0-0 15.56 72,071 0.07 138 8
Josey 4 – AA 0-0 8.10 231,026 0.24 132 8
Bleckley County 3 – AA 0-1 13.38 82,005 0.09 92 5
Harlem 4 – AA 0-0 7.31 202,296 0.21 85 4
Temple 5 – AA 0-0 11.16 49,175 0.05 98 2
Social Circle 8 – AA 1-0 4.98 149,416 0.15 147 1
East Laurens 3 – AA 0-1 10.11 41,100 0.04 27
Glenn Hills 4 – AA 0-0 2.45 81,969 0.08 10
Westside (Augusta) 4 – AA 0-0 -4.89 15,858 0.02 2
Oglethorpe County 8 – AA 0-0 -10.24 7,166 0.01
Armuchee 7 – AA 0-1 -1.36 2,033 0.00
Gordon Central 7 – AA 0-1 -19.41 3 0.00

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team 1 2 3 4 Out
1 – AA Fitzgerald 452,831 320,966 201,464 22,641 2,098
1 – AA Brooks County 324,265 350,795 286,854 34,221 3,865
1 – AA Thomasville 219,153 312,129 404,357 56,760 7,601
1 – AA Early County 3,258 12,829 82,394 578,876 322,643
1 – AA Berrien 493 3,281 24,931 307,502 663,793
2 – AA Benedictine 983,074 16,650 262 14
2 – AA Vidalia 12,843 616,972 265,831 72,781 31,573
2 – AA Swainsboro 3,809 291,905 427,963 164,112 112,211
2 – AA Toombs County 85 23,018 87,189 202,244 687,464
2 – AA Metter 78 19,546 77,908 186,854 715,614
2 – AA Bacon County 61 16,557 69,234 171,156 742,992
2 – AA Bryan County 46 13,071 56,646 148,020 782,217
2 – AA Jeff Davis 4 2,281 14,967 54,819 927,929
3 – AA Dodge County 524,650 286,451 138,273 43,006 7,620
3 – AA Washington County 266,869 338,928 260,663 106,248 27,292
3 – AA Dublin 173,812 273,374 335,239 167,183 50,392
3 – AA Southwest 32,237 87,118 206,432 420,626 253,587
3 – AA Northeast 2,025 10,885 40,977 161,899 784,214
3 – AA Bleckley County 311 2,411 12,728 66,555 917,995
3 – AA East Laurens 96 833 5,688 34,483 958,900
4 – AA Jefferson County 481,847 390,829 121,347 5,606 371
4 – AA Screven County 453,422 411,731 128,154 6,258 435
4 – AA Laney 64,125 191,261 647,762 82,739 14,113
4 – AA Butler 459 4,129 59,360 419,822 516,230
4 – AA Josey 80 1,037 20,668 209,241 768,974
4 – AA Harlem 62 838 17,189 184,207 797,704
4 – AA Glenn Hills 5 160 4,955 76,849 918,031
4 – AA Westside (Augusta) 15 565 15,278 984,142
5 – AA Callaway 826,815 141,410 24,071 7,281 423
5 – AA Heard County 68,095 325,993 311,765 236,529 57,618
5 – AA Lamar County 61,056 290,379 318,572 263,573 66,420
5 – AA Spencer 43,488 231,886 308,167 326,571 89,888
5 – AA Jordan 493 8,939 29,745 125,997 834,826
5 – AA Temple 53 1,393 7,680 40,049 950,825
6 – AA Hapeville Charter 787,687 170,443 35,521 5,456 893
6 – AA B.E.S.T. Academy 128,063 430,573 289,763 105,054 46,547
6 – AA Douglass 73,734 299,203 370,185 165,558 91,320
6 – AA Washington 7,686 61,036 160,101 315,609 455,568
6 – AA KIPP Atlanta Collegiate 1,470 18,697 66,434 177,212 736,187
6 – AA Therrell 1,173 15,974 57,832 159,520 765,501
6 – AA South Atlanta 187 4,074 20,164 71,591 903,984
7 – AA Pepperell 521,073 275,644 133,320 56,913 13,050
7 – AA Model 254,112 312,943 246,178 140,914 45,853
7 – AA Chattooga 146,679 238,589 295,655 226,078 92,999
7 – AA Rockmart 74,088 152,070 256,545 337,880 179,417
7 – AA Coosa 2,207 11,077 35,693 122,692 828,331
7 – AA Dade County 1,841 9,660 32,454 113,659 842,386
7 – AA Armuchee 17 155 1,861 997,967
7 – AA Gordon Central 3 999,997
8 – AA Rabun County 824,747 167,310 7,293 600 50
8 – AA Elbert County 168,865 706,666 104,527 15,563 4,379
8 – AA Banks County 3,505 60,152 378,364 294,523 263,456
8 – AA Putnam County 1,816 38,398 272,123 307,351 380,312
8 – AA Monticello 1,011 24,290 191,820 274,494 508,385
8 – AA Social Circle 55 3,162 44,802 101,397 850,584
8 – AA Oglethorpe County 1 22 1,071 6,072 992,834

Class A-Public

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Macon County 4 – A 0-0 56.84 976,926 857,644 721,031 580,729 453,726 1.20
Clinch County 2 – A 1-0 49.36 999,592 792,643 554,722 330,924 174,728 4.72
Irwin County 2 – A 1-0 47.50 997,135 724,521 474,384 264,131 123,664 7.09
Emanuel County Institute 3 – A 1-0 44.82 999,693 708,157 417,129 220,104 83,551 10.97
Commerce 8 – A 0-0 41.66 999,806 656,526 318,082 136,588 44,662 21.39
McIntosh County Academy 3 – A 1-0 41.62 994,689 554,251 282,442 120,960 39,024 24.63
Manchester 4 – A 1-0 42.19 812,893 379,114 203,157 89,825 30,356 31.94
Mount Zion (Carroll) 6 – A 0-0 38.06 958,431 391,193 169,167 58,597 14,837 66.40
Turner County 2 – A 1-0 36.06 949,067 331,916 130,963 39,594 8,841 112.11
Lincoln County 7 – A 0-0 35.64 913,750 323,631 122,788 36,318 7,829 126.73
Charlton County 2 – A 0-0 33.24 859,994 234,627 78,857 19,831 3,562 279.74
Bowdon 6 – A 0-0 33.07 787,040 193,523 64,886 16,280 2,900 343.83
Taylor County 4 – A 1-0 33.71 655,127 151,677 53,971 14,173 2,720 366.65
Trion 6 – A 0-0 31.22 877,057 195,737 58,882 12,893 2,027 492.34
Dooly County 4 – A 0-1 33.36 376,973 87,330 30,339 7,684 1,426 700.26
Pelham 1 – A 0-1 27.97 995,637 300,564 78,286 12,376 1,399 713.80
Twiggs County 7 – A 0-0 29.17 850,618 158,662 41,973 7,938 1,020 979.39
Washington-Wilkes 7 – A 0-0 30.29 552,023 104,081 29,137 5,971 867 1,152.40
Telfair County 2 – A 0-0 28.71 821,554 144,537 37,150 6,671 817 1,222.99
Greene County 7 – A 0-0 29.13 652,714 110,139 29,170 5,400 698 1,431.66
Marion County 4 – A 1-0 30.64 393,510 71,878 20,796 4,481 679 1,471.75
Mitchell County 1 – A 0-0 24.64 981,605 203,966 41,192 5,202 461 2,168.20
Miller County 1 – A 0-0 20.94 957,182 118,236 17,856 1,582 106 9,432.96
Johnson County 3 – A 0-0 20.33 682,454 41,142 5,894 567 45 22,221.22
Seminole County 1 – A 0-0 18.09 860,862 57,229 6,993 536 21 47,618.05
Randolph-Clay 1 – A 0-0 16.11 888,408 46,751 4,920 288 20 49,999.00
Terrell County 1 – A 0-1 15.94 834,477 37,492 3,827 228 8 124,999.00
Wilkinson County 7 – A 0-0 18.48 163,381 7,035 882 74 5 199,999.00
Hawkinsville 4 – A 0-0 16.81 25,396 812 89 6 1 999,999.00
Atkinson County 2 – A 0-1 16.25 117,367 3,739 356 24
Jenkins County 3 – A 1-0 10.71 350,901 4,719 270 10
Gordon Lee 6 – A 0-1 14.12 85,094 1,942 184 8
Chattahoochee County 1 – A 0-0 7.06 401,023 3,344 157 5
Hancock Central 7 – A 0-1 11.76 14,889 261 20 2
Towns County 8 – A 1-0 4.33 124,642 487 21
Wilcox County 2 – A 0-0 8.02 20,908 170 11
Treutlen 3 – A 0-1 8.40 12,362 124 8
Portal 3 – A 0-0 4.64 18,496 74 3
Wheeler County 3 – A 1-0 9.57 986 28 2
Lanier County 2 – A 0-0 1.87 2,888 10 2
Montgomery County 3 – A 0-0 6.26 4,698 46 1
Calhoun County 1 – A 0-0 -5.62 25,561 24
Warren County 7 – A 0-1 6.72 1,315 11
Crawford County 4 – A 0-0 12.38 157 7

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team Reg Chmp Seed 1 – 8 Seed 9 – 24 Out
1 – A Pelham 453,043 645,000 350,637 4,363
1 – A Mitchell County 262,806 488,095 493,510 18,395
1 – A Miller County 130,263 319,417 637,765 42,818
1 – A Seminole County 69,816 134,909 725,953 139,138
1 – A Randolph-Clay 41,747 140,679 747,729 111,592
1 – A Terrell County 39,771 98,435 736,042 165,523
1 – A Chattahoochee County 2,542 8,658 392,365 598,977
1 – A Calhoun County 12 31 25,530 974,439
1 – A Baconton Charter 51 999,949
1 – A Stewart County 7 999,993
2 – A Clinch County 505,314 858,017 141,575 408
2 – A Irwin County 388,667 649,321 347,814 2,865
2 – A Turner County 62,253 229,836 719,231 50,933
2 – A Charlton County 33,090 160,766 699,228 140,006
2 – A Telfair County 10,472 108,186 713,368 178,446
2 – A Atkinson County 196 376 116,991 882,633
2 – A Wilcox County 8 19 20,889 979,092
2 – A Lanier County 2,888 997,112
3 – A Emanuel County Institute 531,064 824,556 175,137 307
3 – A McIntosh County Academy 160,232 474,235 520,454 5,311
3 – A Johnson County 6,076 30,361 652,093 317,546
3 – A Jenkins County 339 1,995 348,906 649,099
3 – A Wheeler County 227 227 759 999,014
3 – A Treutlen 142 143 12,219 987,638
3 – A Montgomery County 64 64 4,634 995,302
3 – A Portal 4 7 18,489 981,504
3 – A Claxton 641 999,359
4 – A Macon County 747,504 772,527 204,399 23,074
4 – A Manchester 187,158 187,608 625,285 187,107
4 – A Marion County 24,038 24,063 369,447 606,490
4 – A Taylor County 20,901 21,108 634,019 344,873
4 – A Dooly County 19,669 20,680 356,293 623,027
4 – A Hawkinsville 180 181 25,215 974,604
4 – A Crawford County 32 32 125 999,843
4 – A Schley County 3 3 8 999,989
4 – A Greenville 1 1 8 999,991
4 – A Central (Talbotton) 1,000,000
6 – A Mount Zion (Carroll) 95,792 262,641 695,790 41,569
6 – A Bowdon 30,432 77,535 709,505 212,960
6 – A Trion 18,661 115,662 761,395 122,943
6 – A Gordon Lee 64 103 84,991 914,906
7 – A Lincoln County 95,582 248,211 665,539 86,250
7 – A Washington-Wilkes 28,260 47,727 504,296 447,977
7 – A Greene County 20,916 51,465 601,249 347,286
7 – A Twiggs County 12,712 115,098 735,520 149,382
7 – A Wilkinson County 367 1,329 162,052 836,619
7 – A Hancock Central 74 76 14,813 985,111
7 – A Warren County 4 4 1,311 998,685
8 – A Commerce 150,594 880,465 119,341 194
8 – A Towns County 148 124,494 875,358

Class A-Private

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Eagle’s Landing Christian 5 – A 1-0 65.23 1,000,000 941,462 853,882 728,332 600,340 0.67
Prince Avenue Christian 8 – A 1-0 54.79 1,000,000 852,581 655,701 427,948 172,330 4.80
Wesleyan 5 – A 1-0 51.09 999,999 794,729 523,708 213,872 83,277 11.01
Mount Paran Christian 6 – A 1-0 47.81 999,946 677,471 348,539 151,014 41,890 22.87
Tattnall Square 7 – A 0-0 47.01 999,519 610,310 314,848 118,175 33,314 29.02
Fellowship Christian 6 – A 1-0 44.48 999,558 509,537 217,568 76,898 17,563 55.94
Calvary Day 3 – A 1-0 44.23 999,873 548,155 228,461 75,949 17,559 55.95
Darlington 6 – A 0-0 42.67 999,289 524,888 204,098 64,334 13,019 75.81
Stratford Academy 7 – A 0-0 41.32 997,701 425,936 153,161 43,532 8,035 123.46
Aquinas 7 – A 0-1 38.70 987,252 291,309 94,882 21,876 3,373 295.47
Athens Academy 8 – A 1-0 36.49 999,988 428,930 105,147 22,445 2,747 363.03
Mount Pisgah Christian 6 – A 1-0 37.35 998,001 254,344 72,771 16,387 2,304 433.03
Pinecrest Academy 6 – A 0-0 36.64 995,900 252,587 67,745 14,777 1,912 522.01
Savannah Christian 3 – A 0-1 34.54 988,278 163,480 41,541 7,534 865 1,155.07
Landmark Christian 5 – A 0-1 34.29 990,983 185,436 41,931 7,606 795 1,256.86
Athens Christian 8 – A 0-0 30.04 998,677 189,602 28,194 3,749 285 3,507.77
First Presbyterian 7 – A 0-0 31.41 952,746 107,217 21,441 3,062 248 4,031.26
George Walton Academy 8 – A 0-0 27.72 998,057 136,020 16,957 1,806 116 8,619.69
Holy Innocents 5 – A 0-1 25.49 930,820 39,724 5,154 474 24 41,665.67
Our Lady of Mercy 5 – A 0-1 20.44 889,740 18,646 1,507 86 3 333,332.33
Hebron Christian Academy 8 – A 1-0 19.17 984,653 25,526 1,758 99 1 999,999.00
Savannah Country Day 3 – A 0-0 17.51 682,496 8,855 457 30
Walker 6 – A 0-1 17.37 519,919 6,736 388 11
Mount Vernon Presbyterian 5 – A 0-0 12.75 593,698 3,516 112 4
Lakeview Academy 8 – A 0-0 5.79 518,462 847 14
Brookstone 4 – A 0-1 14.94 28,233 344 11
Mount de Sales 7 – A 1-0 9.74 111,670 387 10
Whitefield Academy 6 – A 0-0 6.04 321,913 599 5
Strong Rock Christian 5 – A 1-0 5.15 223,140 354 4
Christian Heritage 6 – A 0-1 6.66 141,702 296 3
King’s Ridge Christian 6 – A 1-0 7.65 28,680 74 2
Riverside Military Academy 8 – A 0-0 3.22 91,353 82
St. Francis 6 – A 0-0 0.30 22,597 19
Providence Christian 8 – A 0-1 -12.13 4,308 1

Playoff Seeding Projections

Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.

Region Team Reg Chmp Seed 1 – 8 Seed 9 – 24 Out
3 – A Calvary Day 261,445 488,148 511,725 127
3 – A Savannah Christian 39,939 82,494 905,784 11,722
3 – A Savannah Country Day 468 828 681,668 317,504
4 – A Brookstone 514 514 27,719 971,767
4 – A Pacelli 60 999,940
5 – A Eagle’s Landing Christian 806,063 999,642 358
5 – A Wesleyan 182,032 955,624 44,375 1
5 – A Landmark Christian 10,338 117,920 873,063 9,017
5 – A Holy Innocents 1,236 10,296 920,524 69,180
5 – A Our Lady of Mercy 309 7,179 882,561 110,260
5 – A Mount Vernon Presbyterian 22 781 592,917 406,302
5 – A Strong Rock Christian 10 223,130 776,860
6 – A Mount Paran Christian 344,650 654,527 345,419 54
6 – A Darlington 227,552 558,272 441,017 711
6 – A Fellowship Christian 197,234 366,857 632,701 442
6 – A Mount Pisgah Christian 47,321 156,104 841,897 1,999
6 – A Pinecrest Academy 38,226 174,608 821,292 4,100
6 – A Walker 65 155 519,764 480,081
6 – A King’s Ridge Christian 2 2 28,678 971,320
6 – A Christian Heritage 1 5 141,697 858,298
6 – A Whitefield Academy 27 321,886 678,087
6 – A St. Francis 1 22,596 977,403
6 – A North Cobb Christian 789 999,211
7 – A Tattnall Square 449,348 533,443 466,076 481
7 – A Stratford Academy 192,745 382,407 615,294 2,299
7 – A Aquinas 175,941 232,087 755,165 12,748
7 – A First Presbyterian 24,041 58,335 894,411 47,254
7 – A Mount de Sales 10 14 111,656 888,330
8 – A Prince Avenue Christian 767,833 996,800 3,200
8 – A Athens Academy 60,279 656,851 343,137 12
8 – A Athens Christian 13,633 297,704 700,973 1,323
8 – A George Walton Academy 7,214 223,370 774,687 1,943
8 – A Hebron Christian Academy 445 44,708 939,945 15,347
8 – A Lakeview Academy 2 286 518,176 481,538
8 – A Riverside Military Academy 1 91,352 908,647
8 – A Providence Christian 4,308 995,692

View Comments 0