breaking news

Atlanta schools to remain closed Thursday

Maxwell playoff projections after Week 5

Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class.

The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation of the 2016 season. The simulation completed 1,000,000 seasons.

While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments, and playoff brackets.

All out of state opponents were considered equal to the average of the GHSA team’s classification (i.e., out of state opponents of Class AAAAAAA GHSA teams were treated as an average Class AAAAAAA team).

Although regions may use different criteria, in the simulation all standings were determined by 1) region record, 2) head to head, 3) classification record, and 4) random tie breaker.


Class AAAAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
4 – AAAAAAA 224,425 775,575 117,414 5,686 86 365,844 634,156 9,977 410,425 1.44
8 – AAAAAAA 283,969 716,031 166,231 7,168 85 568,320 431,680 15,659 226,139 3.42
6 – AAAAAAA 371,180 628,820 71,390 2,248 17 598,901 401,099 4,707 209,448 3.77
7 – AAAAAAA 518,492 481,508 59,758 2,052 18 829,650 170,350 2,583 55,310 17.08
3 – AAAAAAA 653,963 346,037 35,202 901 6 845,937 154,063 1,942 51,277 18.50
1 – AAAAAAA 586,874 413,126 58,465 1,163 3 848,360 151,640 4,303 45,623 20.92
5 – AAAAAAA 939,893 60,107 1,122 7 987,850 12,150 16 1,315 759.46
2 – AAAAAAA 950,872 49,128 638 3 994,329 5,671 4 463 2,158.83

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Roswell 4 – AAAAAAA 3-0 97.26 999,972 853,198 766,619 619,550 407,366 1.45
Grayson 8 – AAAAAAA 2-1 93.66 999,988 858,430 682,095 400,368 217,973 3.59
Mill Creek 6 – AAAAAAA 4-0 93.89 999,983 769,122 611,703 389,019 207,367 3.82
Norcross 7 – AAAAAAA 4-0 85.35 999,928 623,558 412,506 147,614 51,634 18.37
McEachern 3 – AAAAAAA 3-1 86.05 999,331 707,878 292,402 137,725 48,976 19.42
Colquitt County 1 – AAAAAAA 1-4 84.34 986,818 573,459 276,041 103,620 33,887 28.51
Lowndes 1 – AAAAAAA 4-1 79.36 987,168 419,480 178,229 49,687 11,536 85.69
Archer 8 – AAAAAAA 1-3 77.38 970,969 341,036 145,584 36,695 7,021 141.43
Parkview 7 – AAAAAAA 3-1 73.79 995,514 282,285 77,144 15,778 2,483 401.74
North Cobb 3 – AAAAAAA 3-1 73.05 990,647 291,632 59,618 14,320 1,963 508.42
North Gwinnett 6 – AAAAAAA 2-2 72.66 974,483 161,695 55,442 11,747 1,636 610.25
Etowah 4 – AAAAAAA 4-1 72.62 943,867 165,978 56,586 11,352 1,443 692.00
Lassiter 4 – AAAAAAA 4-0 72.33 960,314 164,523 54,640 10,947 1,428 699.28
Brookwood 7 – AAAAAAA 2-2 71.61 989,598 223,071 48,729 8,968 1,175 850.06
South Gwinnett 8 – AAAAAAA 3-1 70.93 950,811 150,024 44,821 8,008 964 1,036.34
South Forsyth 5 – AAAAAAA 3-1 70.89 992,288 216,745 33,588 7,668 915 1,091.90
Peachtree Ridge 6 – AAAAAAA 1-3 69.15 928,541 104,935 28,114 4,347 410 2,438.02
West Forsyth 5 – AAAAAAA 3-1 68.45 981,764 155,207 21,157 3,929 369 2,709.03
East Coweta 2 – AAAAAAA 3-1 67.87 990,117 109,957 25,584 3,142 287 3,483.32
North Paulding 3 – AAAAAAA 4-0 67.41 924,902 106,843 18,346 2,489 225 4,443.44
Newton 8 – AAAAAAA 2-1-1 67.09 872,780 69,642 16,799 2,257 181 5,523.86
Walton 4 – AAAAAAA 2-2 66.76 718,061 83,746 17,526 2,091 168 5,951.38
Westlake 2 – AAAAAAA 1-3 66.23 978,142 88,728 18,449 2,053 160 6,249.00
Camden County 1 – AAAAAAA 1-3 66.32 644,716 90,632 11,890 1,778 140 7,141.86
Hillgrove 3 – AAAAAAA 2-2 66.12 827,913 74,892 11,443 1,453 113 8,848.56
Tift County 1 – AAAAAAA 3-2 64.26 592,046 61,101 6,601 858 60 16,665.67
Mountain View 6 – AAAAAAA 4-0 63.07 843,314 41,785 7,031 688 35 28,570.43
Milton 5 – AAAAAAA 2-2 62.69 872,161 48,986 5,352 520 31 32,257.06
Central Gwinnett 7 – AAAAAAA 1-3 61.15 894,669 66,177 4,956 573 18 55,554.56
Newnan 2 – AAAAAAA 2-2 61.56 927,945 30,208 4,731 434 16 62,499.00
Cherokee 4 – AAAAAAA 2-2 59.77 375,852 19,763 2,370 142 16 62,499.00
Woodstock 4 – AAAAAAA 2-2 57.50 271,797 10,241 1,020 51 4 249,999.00
Wheeler 2 – AAAAAAA 2-2 56.31 852,432 9,413 996 46
Lambert 5 – AAAAAAA 1-3 55.34 571,012 7,973 640 29
North Forsyth 5 – AAAAAAA 3-1 54.03 628,526 6,983 488 20
Marietta 3 – AAAAAAA 1-3 55.44 338,687 4,966 338 18
Shiloh 8 – AAAAAAA 1-4 54.93 243,886 2,312 217 11
Collins Hill 6 – AAAAAAA 0-4 53.56 271,623 2,514 184 5
Forsyth Central 5 – AAAAAAA 3-0 43.97 175,838 236 11
Pebblebrook 2 – AAAAAAA 3-1 43.94 261,397 202 8
Lakeside (Atlanta) 7 – AAAAAAA 3-1 40.84 206,285 428 2
Kennesaw Mountain 3 – AAAAAAA 1-3 39.28 18,453 9
Rockdale County 8 – AAAAAAA 1-3 30.50 15,322 4
Duluth 6 – AAAAAAA 2-2 33.60 13,017 2
Campbell 2 – AAAAAAA 0-4 26.43 10,047 1
Discovery 6 – AAAAAAA 1-3 27.52 3,368
Berkmar 7 – AAAAAAA 0-4 20.52 1,977
Meadowcreek 7 – AAAAAAA 0-4 19.73 1,731

Class AAAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
 

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
1 – AAAAAA 44,483 955,517 716,829 308,998 52,875 114,214 885,786 389,855 758,839 0.32
4 – AAAAAA 617,372 382,628 40,226 1,038 5 825,515 174,485 1,673 69,007 13.49
5 – AAAAAA 529,869 470,131 96,799 8,270 237 799,361 200,639 9,030 66,955 13.94
2 – AAAAAA 705,133 294,867 16,177 139 858,246 141,754 455 52,149 18.18
6 – AAAAAA 551,854 448,146 77,087 4,898 94 835,784 164,216 5,712 48,983 19.42
8 – AAAAAA 909,632 90,368 2,441 21 978,583 21,417 68 3,526 282.61
7 – AAAAAA 968,969 31,031 322 1 995,135 4,865 6 541 1,847.43

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Valdosta 1 – AAAAAA 5-0 87.94 981,872 861,434 753,545 608,698 453,470 1.21
Northside (Warner Robins) 1 – AAAAAA 5-0 82.90 955,034 776,010 611,982 423,721 225,228 3.44
Tucker 4 – AAAAAA 3-1 76.80 999,323 654,702 350,874 163,199 67,249 13.87
Glynn Academy 2 – AAAAAA 4-1 75.42 999,839 656,101 282,894 138,197 51,783 18.31
Lee County 1 – AAAAAA 4-0 74.58 762,355 467,964 282,627 110,289 38,703 24.84
Houston County 1 – AAAAAA 5-0 73.93 734,644 438,232 258,350 96,902 32,682 29.60
Mays 5 – AAAAAA 3-1 74.38 956,784 367,121 219,953 90,207 32,325 29.94
Harrison 6 – AAAAAA 4-0 72.05 973,424 505,401 216,133 74,612 23,447 41.65
Northgate 5 – AAAAAA 4-0 72.33 980,887 329,301 184,733 66,800 20,932 46.77
Dalton 6 – AAAAAA 4-0 70.47 973,909 452,693 174,120 55,081 15,530 63.39
Alexander 5 – AAAAAA 3-0 70.41 862,900 227,734 119,650 40,173 11,378 86.89
Allatoona 6 – AAAAAA 1-3 69.07 936,373 383,740 130,704 38,939 9,875 100.27
Coffee 1 – AAAAAA 3-1 69.22 566,095 270,770 127,717 36,031 8,756 113.21
Dacula 8 – AAAAAA 1-3 63.82 988,724 268,249 48,433 12,848 2,274 438.75
Creekside 5 – AAAAAA 3-1 65.85 560,715 82,695 34,940 9,442 1,900 525.32
Lanier 8 – AAAAAA 2-2 61.93 987,633 186,590 31,189 6,726 1,038 962.39
Stephenson 4 – AAAAAA 1-3 61.54 907,600 217,964 32,899 7,169 1,032 967.99
Lovejoy 4 – AAAAAA 2-3 59.98 992,455 197,021 38,741 5,708 723 1,382.13
Douglas County 5 – AAAAAA 3-1 62.26 362,759 36,690 12,614 2,503 358 2,792.30
Brunswick 2 – AAAAAA 2-2 58.35 980,396 148,558 19,963 3,225 316 3,163.56
Alpharetta 7 – AAAAAA 2-2 60.39 973,091 47,092 14,076 2,435 304 3,288.47
Gainesville 8 – AAAAAA 2-1 57.91 938,126 94,866 12,870 1,900 214 4,671.90
Johns Creek 7 – AAAAAA 3-1 58.18 983,848 36,045 9,369 1,402 137 7,298.27
Creekview 6 – AAAAAA 2-2 57.89 352,881 53,994 6,534 1,039 116 8,619.69
Centennial 7 – AAAAAA 2-2 56.92 956,833 25,419 6,611 937 92 10,868.57
Hughes 5 – AAAAAA 2-2 60.07 129,015 9,848 2,820 458 61 16,392.44
Effingham County 2 – AAAAAA 2-2 53.44 951,484 62,738 5,959 616 42 23,808.52
Sequoyah 6 – AAAAAA 1-3 50.54 554,425 35,089 2,160 207 12 83,332.33
Richmond Hill 2 – AAAAAA 3-0 49.54 937,282 35,971 2,368 171 8 124,999.00
Cambridge 7 – AAAAAA 2-2 50.77 866,410 9,014 1,288 97 8 124,999.00
Sprayberry 6 – AAAAAA 3-1 49.71 185,765 10,333 572 50 3 333,332.33
Mundy’s Mill 4 – AAAAAA 1-3 47.34 427,720 10,963 534 45 2 499,999.00
Tri-Cities 5 – AAAAAA 1-2 53.03 144,632 4,405 724 86 1 999,999.00
Drew 4 – AAAAAA 1-3 47.72 501,841 14,983 803 36 1 999,999.00
Lakeside (Evans) 3 – AAAAAA 0-3 44.67 893,347 3,754 356 18
Evans 3 – AAAAAA 2-2 45.13 895,870 3,889 383 17
Winder-Barrow 8 – AAAAAA 2-2 43.14 658,311 6,218 268 8
Alcovy 3 – AAAAAA 3-1 36.87 586,016 494 19 4
Habersham Central 8 – AAAAAA 3-1 39.81 409,393 2,088 71 3
M.L. King 4 – AAAAAA 2-2 42.66 88,547 1,077 34 1
Heritage (Conyers) 3 – AAAAAA 2-2 40.08 744,517 1,232 69
Grovetown 3 – AAAAAA 1-3 37.67 573,170 531 21
Jonesboro 4 – AAAAAA 0-5 40.40 55,540 375 10
Greenbrier 3 – AAAAAA 4-0 31.39 307,080 80 6
Northview 7 – AAAAAA 0-3 40.30 116,956 174 4
Pope 7 – AAAAAA 0-4 36.02 22,299 19 3
South Cobb 6 – AAAAAA 1-3 37.98 17,995 174 2
Chattahoochee 7 – AAAAAA 2-2 35.96 39,240 27 2
Dunwoody 7 – AAAAAA 2-1 32.70 40,812 14 2
Mount Zion (Jonesboro) 4 – AAAAAA 2-2 33.07 26,974 52 1
Bradwell Institute 2 – AAAAAA 1-2 27.62 130,999 45
River Ridge 6 – AAAAAA 2-2 31.58 5,228 14
South Paulding 5 – AAAAAA 0-4 43.83 1,395 9
New Manchester 5 – AAAAAA 0-4 41.53 913 3
Apalachee 8 – AAAAAA 1-2-1 21.49 17,813 1
North Atlanta 7 – AAAAAA 1-3 27.52 511
Osborne 6 – AAAAAA 0-5 13.47
Forest Park 4 – AAAAAA 1-4 6.10

Class AAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
8 – AAAAA 208,839 791,161 56,094 654 2 298,019 701,981 5,310 583,223 0.71
4 – AAAAA 211,512 788,488 290,847 18,060 306 556,340 443,660 37,740 177,600 4.63
7 – AAAAA 412,337 587,663 134,301 11,342 311 675,184 324,816 20,196 108,907 8.18
2 – AAAAA 589,127 410,873 3,497 3 761,726 238,274 15 70,996 13.09
3 – AAAAA 650,122 349,878 27,960 195 904,537 95,463 608 33,204 29.12
1 – AAAAA 838,504 161,496 8,890 174 1 943,619 56,381 352 13,363 73.83
6 – AAAAA 761,758 238,242 16,288 21 946,659 53,341 620 10,095 98.06
5 – AAAAA 898,782 101,218 2,039 2 978,772 21,228 15 2,612 381.85

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Buford 8 – AAAAA 2-1 87.01 999,982 911,264 803,452 699,166 582,541 0.72
Stockbridge 4 – AAAAA 4-0 75.05 997,906 754,416 601,037 323,838 132,571 6.54
Ware County 2 – AAAAA 2-2 71.91 999,991 701,598 411,628 238,104 70,990 13.09
Kell 7 – AAAAA 3-1 71.84 997,914 754,029 352,640 200,569 67,107 13.90
Woodland (Stockbridge) 4 – AAAAA 4-1 68.80 986,436 624,819 403,884 133,580 40,014 23.99
Carrollton 7 – AAAAA 3-0 69.25 984,924 656,053 256,116 119,598 36,553 26.36
Griffin 3 – AAAAA 4-0 68.91 997,134 609,427 325,974 87,515 32,317 29.94
Thomas County Central 1 – AAAAA 4-1 66.06 990,367 406,983 103,283 44,022 11,885 83.14
Carver (Atlanta) 6 – AAAAA 3-1 62.05 999,366 267,619 132,738 28,442 5,497 180.92
Rome 7 – AAAAA 1-2 62.59 838,280 335,206 102,689 22,456 5,084 195.70
Jones County 4 – AAAAA 2-2 62.65 911,360 175,368 77,091 21,596 4,807 207.03
Grady 6 – AAAAA 3-1 61.40 997,912 251,216 121,197 25,484 4,598 216.49
Arabia Mountain 5 – AAAAA 4-0 59.13 997,780 313,413 85,497 19,394 2,468 404.19
Bainbridge 1 – AAAAA 1-2 58.00 938,095 207,388 45,418 10,553 1,372 727.86
Starr’s Mill 3 – AAAAA 1-3 56.06 927,460 206,859 46,091 7,997 863 1,157.75
Loganville 8 – AAAAA 3-1 55.19 940,550 133,803 34,108 7,082 635 1,573.80
Southwest DeKalb 5 – AAAAA 2-2 51.58 985,314 108,300 17,307 1,832 143 6,992.01
Locust Grove 4 – AAAAA 3-1 53.19 445,000 44,489 9,575 1,526 129 7,750.94
Paulding County 7 – AAAAA 2-2 52.64 466,361 80,051 13,059 1,566 112 8,927.57
Dutchtown 4 – AAAAA 2-2 53.22 253,045 21,461 4,463 699 67 14,924.37
Harris County 1 – AAAAA 3-1 49.58 747,641 67,940 9,040 954 48 20,832.33
Clarke Central 8 – AAAAA 2-2 48.81 821,656 44,287 8,017 911 44 22,726.27
Warner Robins 1 – AAAAA 0-4 49.33 658,263 54,001 7,137 710 32 31,249.00
Veterans 1 – AAAAA 2-3 47.88 665,634 47,449 5,682 494 26 38,460.54
Riverdale 3 – AAAAA 3-1 47.66 677,554 37,269 4,070 423 22 45,453.55
Villa Rica 7 – AAAAA 3-1 47.89 309,740 31,311 3,472 294 18 55,554.56
Cass 7 – AAAAA 3-1 48.21 276,255 29,165 3,495 302 16 62,499.00
East Paulding 7 – AAAAA 0-4 50.17 109,578 13,951 1,968 211 16 62,499.00
Eagle’s Landing 4 – AAAAA 2-2 46.79 193,656 8,630 1,079 113 9 111,110.11
Wayne County 2 – AAAAA 0-4 45.00 985,448 15,385 2,158 167 4 249,999.00
Ola 4 – AAAAA 2-2 43.54 212,548 5,874 569 48 3 333,332.33
Cedar Shoals 8 – AAAAA 3-1 42.24 639,284 12,735 1,339 81 2 499,999.00
Fayette County 3 – AAAAA 2-1-1 43.09 534,138 13,529 941 76 1 999,999.00
Flowery Branch 8 – AAAAA 1-3 41.97 551,808 9,465 993 51 1 999,999.00
Hiram 7 – AAAAA 2-2 46.62 16,948 1,428 178 16 1 999,999.00
Statesboro 2 – AAAAA 0-4 38.10 950,870 4,837 424 15 1 999,999.00
Columbia 5 – AAAAA 1-3 38.59 759,829 6,885 335 14 1 999,999.00
McIntosh 3 – AAAAA 3-1 38.96 322,553 3,770 153 4 1 999,999.00
South Effingham 2 – AAAAA 0-4 34.77 916,818 2,465 163 3 1 999,999.00
Whitewater 3 – AAAAA 3-1 42.35 539,361 12,070 804 56
Riverwood 6 – AAAAA 1-3 40.10 578,468 4,854 366 25
Banneker 6 – AAAAA 2-2 34.83 702,192 4,198 205 8
Miller Grove 5 – AAAAA 2-3 31.90 544,128 1,356 40 2
Maynard Jackson 6 – AAAAA 1-3 32.26 356,900 915 38 2
Lithonia 5 – AAAAA 1-3 34.09 566,833 2,100 76 1
North Springs 6 – AAAAA 2-1 26.39 230,961 168 5
Chamblee 5 – AAAAA 1-3 24.07 146,116 67 2
Walnut Grove 8 – AAAAA 1-3 25.21 46,093 38 2
Decatur 6 – AAAAA 1-3 27.93 74,406 73 1
Lithia Springs 6 – AAAAA 0-4 22.53 59,795 18 1
New Hampstead 2 – AAAAA 1-3-1 13.51 146,873 5
Morrow 3 – AAAAA 1-3 13.71 1,800
Johnson (Gainesville) 8 – AAAAA 0-4 4.38 627
Union Grove 4 – AAAAA 0-4-1 25.38 36
Hampton 4 – AAAAA 1-3 16.64 13
Woodland (Cartersville) 7 – AAAAA 0-4 17.38
Clarkston 5 – AAAAA 0-5 -12.20
Cross Keys 5 – AAAAA 0-1 -25.63

Class AAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
5 – AAAA 119,768 880,232 428,210 11,900 82 191,506 808,494 267,243 698,262 0.43
7 – AAAA 265,453 734,547 202,584 394 706,648 293,352 14,910 120,225 7.32
3 – AAAA 662,209 337,791 22,718 61 776,238 223,762 4,217 76,266 12.11
4 – AAAA 739,467 260,533 13,232 84 836,759 163,241 615 68,524 13.59
8 – AAAA 597,313 402,687 56,323 2,367 27 899,682 100,318 1,404 17,660 55.63
1 – AAAA 711,757 288,243 19,249 50 940,608 59,392 285 9,555 103.66
2 – AAAA 712,453 287,547 28,382 732 3 941,675 58,325 573 9,238 107.25
6 – AAAA 978,111 21,889 133 996,131 3,869 270 3,702.70

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Cartersville 5 – AAAA 4-0 86.32 999,915 872,631 761,912 666,226 537,490 0.86
Sandy Creek 5 – AAAA 3-1 76.21 998,411 658,278 535,987 407,708 160,668 5.22
Blessed Trinity 7 – AAAA 4-1 73.19 999,887 788,308 646,477 240,108 106,876 8.36
Thomson 3 – AAAA 4-0 72.73 999,984 353,087 280,151 194,051 68,871 13.52
Woodward Academy 4 – AAAA 3-1 72.75 999,897 774,484 247,398 159,021 68,130 13.68
Marist 7 – AAAA 2-2 63.14 997,976 462,657 288,231 67,970 13,343 73.95
Jefferson 8 – AAAA 3-1 62.86 962,189 557,100 227,907 58,080 11,534 85.70
Cairo 1 – AAAA 3-1 61.26 996,090 390,472 224,687 49,502 8,421 117.75
Burke County 3 – AAAA 4-0 63.56 999,589 148,032 79,367 33,917 7,395 134.23
Spalding 2 – AAAA 3-1 60.97 981,263 489,865 169,149 34,929 6,440 154.28
St. Pius X 8 – AAAA 0-4 59.32 907,498 406,964 119,892 25,329 3,982 250.13
Mary Persons 2 – AAAA 3-2 56.95 954,570 345,521 88,797 15,603 2,041 488.96
Oconee County 8 – AAAA 4-0 56.19 870,358 311,194 72,898 12,538 1,597 625.17
Carver (Columbus) 1 – AAAA 2-2 55.11 963,653 178,051 75,388 9,717 1,117 894.26
West Laurens 2 – AAAA 3-1 53.77 911,162 237,459 45,625 6,999 667 1,498.25
Stephens County 8 – AAAA 3-1 53.19 791,492 214,111 36,223 5,321 520 1,922.08
Eastside 4 – AAAA 2-1-1 51.89 982,973 206,347 22,212 4,650 386 2,589.67
Ridgeland 6 – AAAA 3-0 51.76 996,484 156,306 15,963 3,378 247 4,047.58
Upson-Lee 2 – AAAA 2-2 48.21 821,735 104,463 12,943 1,362 90 11,110.11
LaGrange 5 – AAAA 1-3 49.25 664,950 41,399 12,037 1,125 70 14,284.71
Troup 5 – AAAA 3-1 47.35 502,972 23,968 6,175 468 27 37,036.04
Madison County 8 – AAAA 4-0 45.97 440,765 55,608 4,483 454 27 37,036.04
Northwest Whitfield 6 – AAAA 2-2 45.86 983,868 60,526 4,622 437 22 45,453.55
Hardaway 1 – AAAA 2-1 45.82 686,039 17,135 3,934 260 11 90,908.09
Chapel Hill 5 – AAAA 2-1-1 44.73 419,198 13,642 2,952 161 7 142,856.14
West Hall 7 – AAAA 4-1 43.52 886,298 13,951 2,715 183 6 166,665.67
Americus-Sumter 1 – AAAA 2-2 43.58 696,761 14,953 2,911 170 6 166,665.67
Luella 4 – AAAA 2-3 41.06 678,084 22,998 2,250 95 5 199,999.00
Salem 4 – AAAA 3-1 40.23 699,687 23,333 1,800 84 3 333,332.33
Pickens 6 – AAAA 1-3 39.06 931,896 21,121 1,320 50 1 999,999.00
Cedartown 5 – AAAA 3-1 41.93 361,579 7,750 1,335 49
Columbus 1 – AAAA 2-2 39.23 362,545 3,190 477 24
Baldwin 3 – AAAA 2-2 36.97 921,809 8,991 1,027 11
North Clayton 4 – AAAA 2-2 32.93 406,138 3,837 167 6
Perry 2 – AAAA 1-2 36.83 236,591 3,989 136 5
Westover 1 – AAAA 2-2 37.76 138,614 721 117 3
Heritage (Ringgold) 6 – AAAA 3-1 29.03 644,169 2,728 114 3
Chestatee 7 – AAAA 3-2 31.76 507,043 515 46 1
Northside (Columbus) 1 – AAAA 2-2 34.76 118,362 230 24 1
Gilmer 6 – AAAA 0-4 17.72 108,085 77 1 1
White County 7 – AAAA 1-3 33.49 608,796 828 56
Central (Carrollton) 5 – AAAA 0-4 33.14 52,975 271 24
Richmond Academy 3 – AAAA 2-1 23.80 605,241 606 18
Druid Hills 4 – AAAA 2-2 27.97 148,078 531 17
Howard 2 – AAAA 1-4 31.34 94,679 639 14
Cross Creek 3 – AAAA 3-1 20.84 457,740 266 7
Southeast Whitfield 6 – AAAA 3-1 22.35 296,179 393 4
Henry County 4 – AAAA 0-4 25.09 85,143 198 4
Shaw 1 – AAAA 1-3 32.95 37,936 68 4
North Oconee 8 – AAAA 0-4 27.72 27,698 204 2
LaFayette 6 – AAAA 2-2 10.62 39,319 4
Hephzibah 3 – AAAA 0-4 -5.91 15,637

Class AAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
7 – AAA 291,794 708,206 28,047 135 413,469 586,531 1,121 467,266 1.14
5 – AAA 105,913 894,087 549,238 169,434 14,748 347,758 652,242 129,949 315,251 2.17
6 – AAA 505,770 494,230 35,512 622 3 672,116 327,884 831 135,423 6.38
4 – AAA 599,619 400,381 41,727 1,272 11 865,963 134,037 1,588 50,153 18.94
2 – AAA 773,426 226,574 17,395 416 3 931,883 68,117 712 15,211 64.74
1 – AAA 736,303 263,697 24,467 912 12 931,014 68,986 806 12,644 78.09
8 – AAA 885,277 114,723 1,827 5 974,418 25,582 10 3,931 253.39
3 – AAA 987,714 12,286 39 998,397 1,603 1 121 8,263.46

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Greater Atlanta Christian 7 – AAA 3-1 75.03 999,987 775,749 719,378 585,488 467,083 1.14
Calhoun 6 – AAA 2-2 64.51 996,025 795,659 489,660 324,185 135,039 6.41
Cedar Grove 5 – AAA 3-1 63.73 993,929 785,979 528,881 259,900 120,426 7.30
Westminster (Atlanta) 5 – AAA 2-2 62.19 994,014 627,755 429,402 208,578 82,556 11.11
Pace Academy 5 – AAA 3-1 61.21 972,334 602,256 383,441 180,610 66,795 13.97
Peach County 4 – AAA 3-1 59.69 995,434 697,880 341,326 117,239 47,554 20.03
Lovett 5 – AAA 2-2 60.31 937,686 416,299 285,151 133,049 45,468 20.99
Liberty County 2 – AAA 3-0 53.85 996,064 540,191 141,962 47,595 12,209 80.91
Crisp County 1 – AAA 4-0 52.38 990,614 246,437 140,233 40,334 8,117 122.20
Hart County 8 – AAA 0-3-1 49.18 998,732 398,323 109,185 25,134 3,908 254.89
Monroe 1 – AAA 2-1 48.67 975,028 164,665 71,111 15,649 2,665 374.23
Appling County 2 – AAA 2-1 48.10 974,686 289,407 61,850 14,057 2,113 472.26
Westside (Macon) 4 – AAA 2-2 47.87 921,114 257,025 61,372 12,603 1,963 508.42
Cook 1 – AAA 1-3 45.54 955,183 120,510 40,212 7,234 967 1,033.13
Worth County 1 – AAA 2-3 45.21 951,740 116,255 37,510 6,575 895 1,116.32
Pierce County 2 – AAA 2-2 45.10 971,799 218,450 39,351 7,126 886 1,127.67
Jackson 4 – AAA 2-2 43.37 823,840 153,520 24,549 3,766 418 2,391.34
Central (Macon) 4 – AAA 4-0 41.25 749,368 110,656 14,315 1,875 208 4,806.69
Sonoraville 6 – AAA 2-2 40.87 804,385 143,189 18,620 2,269 201 4,974.12
North Hall 7 – AAA 3-1 42.46 907,509 44,477 13,272 1,863 162 6,171.84
Adairsville 6 – AAA 1-3 39.64 793,000 127,259 14,773 1,779 146 6,848.32
Jenkins 3 – AAA 3-1 40.93 999,376 51,292 9,602 1,411 111 9,008.01
Bremen 6 – AAA 2-2 35.13 688,928 58,480 4,642 337 31 32,257.06
Morgan County 8 – AAA 2-2 34.57 952,394 70,179 4,698 333 18 55,554.56
Dawson County 7 – AAA 1-1 36.29 731,102 14,498 2,437 222 14 71,427.57
Southeast Bulloch 3 – AAA 1-2 34.78 995,480 19,216 2,696 192 10 99,999.00
Pike County 4 – AAA 3-1 34.72 406,676 27,293 1,804 142 10 99,999.00
Ringgold 6 – AAA 2-2 33.64 375,196 32,731 2,466 138 6 166,665.67
Union County 7 – AAA 4-0 33.32 593,926 7,268 1,000 68 6 166,665.67
Redan 5 – AAA 1-3 36.28 97,122 2,742 629 54 6 166,665.67
Franklin County 8 – AAA 1-3 31.92 919,197 43,833 2,570 123 5 199,999.00
Tattnall County 2 – AAA 2-2 26.21 450,485 6,753 287 11 2 499,999.00
Brantley County 2 – AAA 2-1 30.33 577,155 16,013 935 40 1 999,999.00
East Hall 7 – AAA 2-2 28.90 416,951 2,449 228 9 1 999,999.00
North Murray 6 – AAA 3-1 25.00 191,834 5,030 145 4
Murray County 6 – AAA 3-1 22.09 145,599 2,371 60 3
Lumpkin County 7 – AAA 1-2 25.69 271,087 894 67 2
Jackson County 8 – AAA 1-4 21.41 505,633 2,691 68 1
Monroe Area 8 – AAA 1-3 19.24 464,621 1,797 31 1
Savannah 3 – AAA 3-1 17.75 860,755 478 23 1
Dougherty 1 – AAA 0-3 21.31 127,435 562 22
Rutland 4 – AAA 1-3 23.07 44,910 468 14
Kendrick 4 – AAA 0-4 22.94 58,658 692 11
Fannin County 7 – AAA 2-2 20.68 79,438 101 7
Windsor Forest 3 – AAA 2-1 10.66 671,803 96 3
East Jackson 8 – AAA 2-2 10.22 159,423 89 1
Long County 2 – AAA 1-1-1 10.83 29,811 21
Johnson (Savannah) 3 – AAA 0-3 6.89 249,741 11
Beach 3 – AAA 0-4 6.18 90,392 6
Groves 3 – AAA 1-3 4.57 115,755 4
Towers 5 – AAA 1-3 15.42 4,419 1
Islands 3 – AAA 0-4 -5.66 16,698
Haralson County 6 – AAA 0-3 2.55 3,160
Coahulla Creek 6 – AAA 0-4 -8.24 1,319
Lakeview-Ft. Oglethorpe 6 – AAA 0-4 -12.20 554
Stone Mountain 5 – AAA 1-3 7.98 353
McNair 5 – AAA 2-2 10.43 143

Class AA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
2 – AA 205,696 794,304 112,353 1,613 4 305,371 694,629 30,525 565,691 0.77
1 – AA 258,422 741,578 218,519 21,348 654 395,962 604,038 58,932 267,030 2.74
5 – AA 388,472 611,528 143,886 4,665 12 778,328 221,672 5,274 85,605 10.68
4 – AA 469,476 530,524 94,551 771 870,734 129,266 1,878 37,785 25.47
8 – AA 752,191 247,809 10,084 36 843,570 156,430 1,195 31,619 30.63
3 – AA 692,865 307,135 12,654 97 932,217 67,783 113 7,686 129.11
7 – AA 931,184 68,816 1,424 7 977,134 22,866 20 4,387 226.95
6 – AA 925,065 74,935 694 1 994,622 5,378 1 197 5,075.14

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Benedictine 2 – AA 4-0 77.21 999,998 927,110 790,671 679,132 560,390 0.78
Fitzgerald 1 – AA 3-0 67.66 999,376 831,724 550,316 441,830 197,744 4.06
Callaway 5 – AA 4-0 62.86 999,614 724,232 529,778 185,967 82,454 11.13
Brooks County 1 – AA 3-0 61.69 996,715 682,135 317,512 197,313 65,776 14.20
Jefferson County 4 – AA 4-0 57.64 999,980 869,379 440,287 105,969 36,272 26.57
Rabun County 8 – AA 2-0 57.03 999,923 494,373 192,477 127,891 27,366 35.54
Washington County 3 – AA 2-2 49.92 995,338 337,605 213,028 52,187 6,572 151.16
Vidalia 2 – AA 3-1 49.83 996,141 341,239 103,012 45,382 5,284 188.25
Model 7 – AA 4-0 52.21 999,633 271,860 52,256 20,723 4,307 231.18
Elbert County 8 – AA 2-1-1 50.14 999,353 229,879 64,559 29,720 4,253 234.13
Thomasville 1 – AA 1-2 49.76 957,545 271,548 103,515 23,205 3,497 284.96
Lamar County 5 – AA 3-1 44.83 973,247 235,195 115,072 21,418 1,781 560.48
Heard County 5 – AA 4-1 43.95 967,126 207,646 97,299 17,357 1,276 782.70
Screven County 4 – AA 3-1 42.37 995,305 398,511 130,921 18,665 1,199 833.03
Dublin 3 – AA 4-0 42.64 974,761 131,909 57,718 8,350 576 1,735.11
Dodge County 3 – AA 1-3 42.92 963,013 115,609 47,153 7,171 534 1,871.66
Laney 4 – AA 0-4 38.81 981,484 200,337 54,596 6,509 314 3,183.71
Hapeville Charter 6 – AA 1-3 36.16 889,644 168,029 38,982 3,226 134 7,461.69
Spencer 5 – AA 3-1 38.25 877,099 64,924 17,925 2,204 94 10,637.30
Pepperell 7 – AA 2-1 37.86 964,938 53,120 14,260 2,019 77 12,986.01
B.E.S.T. Academy 6 – AA 1-4 33.27 902,376 129,153 23,909 1,549 50 19,999.00
Early County 1 – AA 0-3-1 32.56 591,605 28,686 8,706 536 12 83,332.33
Therrell 6 – AA 2-2 30.43 683,096 48,410 6,604 336 9 111,110.11
Metter 2 – AA 1-2 29.61 530,806 35,283 4,652 193 8 124,999.00
Toombs County 2 – AA 3-1 29.69 691,115 47,424 6,473 321 7 142,856.14
Southwest 3 – AA 1-3 31.95 786,093 12,805 1,971 187 4 249,999.00
Washington 6 – AA 1-3 28.65 585,259 29,759 3,528 154 3 333,332.33
Chattooga 7 – AA 2-2 27.46 831,868 11,677 2,217 81 3 333,332.33
Swainsboro 2 – AA 0-4 28.52 434,862 24,572 2,914 120 1 999,999.00
Berrien 1 – AA 2-2 27.54 435,950 9,615 2,044 86 1 999,999.00
K.I.P.P. Atlanta Collegiate 6 – AA 3-1 23.80 310,610 6,360 413 15 1 999,999.00
Bacon County 2 – AA 1-2 23.36 237,365 6,078 458 6 1 999,999.00
Douglass 6 – AA 1-2 29.00 575,589 20,823 2,180 99
Rockmart 7 – AA 3-1 26.11 716,047 7,685 1,363 58
Banks County 8 – AA 1-3 17.84 685,839 8,345 407 6
Putnam County 8 – AA 0-4 17.65 673,692 8,149 363 5
Dade County 7 – AA 1-3 19.90 381,386 1,281 143 5
Monticello 8 – AA 0-4 14.45 509,160 3,785 123 3
Northeast 3 – AA 0-4 20.24 173,285 290 16 1
Harlem 4 – AA 2-2 13.83 348,879 288 14 1
Bryan County 2 – AA 1-2 22.19 97,484 1,678 92
Josey 4 – AA 2-2 15.40 431,490 471 27
Jordan 5 – AA 0-4 18.11 98,557 186 14
South Atlanta 6 – AA 2-3 18.16 53,426 334 13
Coosa 7 – AA 1-3 14.46 103,982 108 9
Albany 1 – AA 0-4 10.78 18,809 22 4
Jeff Davis 2 – AA 0-3 13.44 12,229 62 2
Bleckley County 3 – AA 1-3 14.11 77,654 45 2
Temple 5 – AA 4-0 13.49 84,357 82 1
Butler 4 – AA 1-3 12.35 215,340 69 1
Social Circle 8 – AA 1-3 2.72 105,456 89
East Laurens 3 – AA 1-3 11.07 29,856 11
Oglethorpe County 8 – AA 0-3 -2.63 26,577 9
Glenn Hills 4 – AA 1-3 3.77 15,678 1
Westside (Augusta) 4 – AA 1-3 2.84 11,844 1
Armuchee 7 – AA 1-3 -2.05 1,960
Gordon Central 7 – AA 0-4 -14.12 186

Class A-Public

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Macon County 4 – A 2-1 53.36 992,092 804,895 632,761 452,605 311,488 2.21
Clinch County 2 – A 3-1 52.11 999,993 842,164 657,812 440,945 286,348 2.49
Emanuel County Institute 3 – A 4-0 45.88 999,994 737,426 447,226 247,537 107,750 8.28
Manchester 4 – A 4-0 45.60 999,380 596,881 351,144 180,013 80,387 11.44
Lincoln County 7 – A 2-0-1 42.96 989,010 592,312 305,429 140,843 52,127 18.18
Commerce 8 – A 3-0 41.89 999,997 668,318 316,908 135,638 47,730 19.95
Bowdon 6 – A 3-1 42.32 991,483 519,686 262,462 115,373 41,611 23.03
Irwin County 2 – A 1-3 41.41 913,311 409,537 201,593 81,557 27,993 34.72
McIntosh County Academy 3 – A 3-1 37.79 994,951 386,394 154,033 50,879 13,660 72.21
Marion County 4 – A 3-1 36.90 743,026 202,011 79,704 25,433 6,374 155.89
Mount Zion (Carroll) 6 – A 4-0 35.72 911,813 260,443 96,686 28,097 6,318 157.28
Dooly County 4 – A 1-3 37.72 495,725 132,224 54,974 18,199 4,759 209.13
Twiggs County 7 – A 3-1 35.13 806,854 213,825 75,328 20,957 4,715 211.09
Mitchell County 1 – A 4-0 28.67 999,859 373,794 102,352 17,466 2,204 452.72
Turner County 2 – A 2-2 33.81 565,341 126,244 41,408 10,639 2,054 485.85
Charlton County 2 – A 1-2 33.96 473,142 116,209 37,257 9,680 1,906 523.66
Trion 6 – A 2-2 29.80 553,034 84,153 22,261 4,181 617 1,619.75
Warren County 7 – A 3-1 27.98 544,612 69,781 16,231 2,688 326 3,066.48
Greene County 7 – A 3-1 28.42 456,334 62,207 14,909 2,488 310 3,224.81
Seminole County 1 – A 2-1-1 23.46 958,489 146,559 24,979 2,825 248 4,031.26
Taylor County 4 – A 3-0 26.90 460,157 48,116 10,184 1,530 175 5,713.29
Johnson County 3 – A 4-1 24.71 847,024 72,451 13,774 1,737 159 6,288.31
Washington-Wilkes 7 – A 0-3 30.63 77,046 16,374 4,173 890 152 6,577.95
Gordon Lee 6 – A 3-1 25.93 534,620 49,495 9,985 1,461 151 6,621.52
Pelham 1 – A 3-1 21.82 929,462 106,074 16,216 1,603 108 9,258.26
Terrell County 1 – A 2-2 20.58 986,227 132,627 18,929 1,657 100 9,999.00
Hancock Central 7 – A 2-1 25.63 396,463 39,227 7,725 1,046 96 10,415.67
Jenkins County 3 – A 3-1 19.52 918,292 47,717 5,962 493 35 28,570.43
Miller County 1 – A 2-1 18.83 951,633 75,054 8,928 705 34 29,410.76
Hawkinsville 4 – A 3-1 25.01 132,223 12,021 2,332 328 33 30,302.03
Telfair County 2 – A 1-2 22.70 233,589 17,948 3,058 302 23 43,477.26
Atkinson County 2 – A 1-3 20.83 91,985 4,710 593 68 5 199,999.00
Randolph-Clay 1 – A 3-0 14.69 807,196 30,695 2,548 134 4 249,999.00
Treutlen 3 – A 2-2 14.91 24,000 665 54 2
Crawford County 4 – A 2-0 17.15 8,404 273 28 1
Chattahoochee County 1 – A 0-3 8.57 65,542 637 27
Towns County 8 – A 2-2 5.16 144,072 784 24
Wilkinson County 7 – A 0-4 17.18 260 29 2
Wilcox County 2 – A 1-3 12.55 1,340 28 1
Schley County 4 – A 2-2 14.40 35 5
Lanier County 2 – A 1-3 7.62 435 2
Wheeler County 3 – A 3-1 2.91 236 2
Greenville 4 – A 0-4 11.10 8 2
Calhoun County 1 – A 0-3 -7.32 503 1
Baconton Charter 1 – A 1-2 -8.86 787
Stewart County 1 – A 1-3 -19.19 10
Portal 3 – A 0-3 5.45 6
Claxton 3 – A 0-4 3.80 5
Central (Talbotton) 4 – A 0-3 -7.21
Montgomery County 3 – A 0-4 -7.78
Fulton Leadership Academy 5 – A 0-4 -21.74

Class A-Private

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Eagle’s Landing Christian 5 – A 4-0 65.68 1,000,000 943,890 842,169 722,905 607,185 0.65
Prince Avenue Christian 8 – A 4-0 52.78 1,000,000 816,707 561,321 332,846 118,163 7.46
Wesleyan 5 – A 4-0 52.21 1,000,000 800,702 513,240 230,746 94,375 9.60
Calvary Day 3 – A 4-0 50.22 1,000,000 700,775 383,975 178,898 59,496 15.81
Landmark Christian 5 – A 4-0 47.52 1,000,000 702,028 344,818 134,759 38,110 25.24
Darlington 6 – A 3-1 47.35 1,000,000 646,338 306,057 128,776 34,299 28.16
First Presbyterian 7 – A 4-0 42.19 999,999 480,135 166,535 49,223 9,355 105.89
Aquinas 7 – A 2-2 43.19 994,044 359,604 151,085 42,670 9,292 106.62
Mount Paran Christian 6 – A 3-1 42.38 999,995 359,013 127,156 37,066 7,425 133.68
Savannah Christian 3 – A 3-1 41.60 999,982 339,483 120,632 33,938 6,301 157.70
Fellowship Christian 6 – A 4-0 39.73 1,000,000 358,088 108,991 27,210 4,375 227.57
Stratford Academy 7 – A 2-1 39.76 996,291 282,590 90,776 22,116 3,661 272.15
Pinecrest Academy 6 – A 2-1 39.72 999,907 301,803 91,455 22,948 3,660 272.22
Mount Pisgah Christian 6 – A 3-0 38.66 998,948 237,575 72,342 17,086 2,446 407.83
Athens Academy 8 – A 3-0 35.34 1,000,000 365,070 79,216 14,814 1,617 617.43
Athens Christian 8 – A 1-2 29.77 998,050 93,303 14,625 1,643 107 9,344.79
Tattnall Square 7 – A 3-0 29.57 982,341 64,095 10,366 1,157 74 13,512.51
Brookstone 4 – A 1-2 28.03 584,694 25,555 2,931 301 24 41,665.67
Holy Innocents 5 – A 1-3 26.95 824,101 28,632 3,576 325 17 58,822.53
George Walton Academy 8 – A 3-0 23.27 999,821 40,949 3,764 263 10 99,999.00
Savannah Country Day 3 – A 3-1 25.22 995,617 26,908 3,292 226 7 142,856.14
Our Lady of Mercy 5 – A 1-3 21.55 643,010 9,807 759 55 1 999,999.00
Hebron Christian Academy 8 – A 2-1 15.62 950,031 5,868 346 10
Mount Vernon Presbyterian 5 – A 4-0 15.73 997,900 5,657 294 10
Mount de Sales 7 – A 2-2 20.57 263,352 3,513 231 8
Christian Heritage 6 – A 0-3 13.99 29,495 111 1 1
Strong Rock Christian 5 – A 2-2 12.15 406,122 1,195 33
St. Francis 6 – A 1-2 10.46 173,847 426 9
Walker 6 – A 0-4 13.15 30,470 104 5
King’s Ridge Christian 6 – A 2-2 9.86 23,193 49
Lakeview Academy 8 – A 0-3 -1.47 70,263 18
Whitefield Academy 6 – A 1-3 0.98 20,096 8
Pacelli 4 – A 0-4 7.06 718 1
Providence Christian 8 – A 1-2 -10.72 14,724
Riverside Military Academy 8 – A 1-3 -0.66 2,984
North Cobb Christian 6 – A 0-4 -1.05 5

View Comments 0