Maxwell playoff projections after Week 3

Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class.

The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation of the 2016 season. The simulation completed 1,000,000 seasons.

While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments, and playoff brackets.

All out of state opponents were considered equal to the average of the GHSA team’s classification (i.e., out of state opponents of Class AAAAAAA GHSA teams were treated as an average Class AAAAAAA team).

Although regions may use different criteria, in the simulation all standings were determined by 1) region record, 2) head to head, 3) classification record, and 4) random tie breaker.


Class AAAAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Regions

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
8 – AAAAAAA 188,096 811,904 334,899 33,469 597 455,847 544,153 71,859 332,351 2.01
6 – AAAAAAA 357,747 642,253 115,015 6,325 83 572,687 427,313 13,606 261,506 2.82
4 – AAAAAAA 404,794 595,206 52,232 1,269 9 570,942 429,058 2,285 224,101 3.46
3 – AAAAAAA 611,505 388,495 41,728 1,258 10 791,534 208,466 1,875 97,603 9.25
1 – AAAAAAA 539,042 460,958 87,211 5,709 81 800,684 199,316 6,109 67,239 13.87
7 – AAAAAAA 714,721 285,279 29,072 1,114 14 921,159 78,841 944 15,528 63.40
2 – AAAAAAA 923,454 76,546 1,647 9 987,626 12,374 18 1,393 716.88
5 – AAAAAAA 972,662 27,338 265 1 996,221 3,779 4 279 3,583.23

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Grayson 8 – AAAAAAA 1-1 93.83 999,959 847,392 697,944 429,579 278,696 2.59
Mill Creek 6 – AAAAAAA 3-0 93.99 999,965 791,408 599,076 396,411 253,684 2.94
Roswell 4 – AAAAAAA 2-0 92.21 999,923 706,252 586,571 421,689 223,011 3.48
McEachern 3 – AAAAAAA 1-1 88.66 999,733 735,759 358,495 197,354 96,197 9.40
Colquitt County 1 – AAAAAAA 0-3 85.42 976,480 656,572 320,975 142,660 55,809 16.92
Archer 8 – AAAAAAA 1-1 83.61 992,934 501,176 330,526 142,049 44,796 21.32
Norcross 7 – AAAAAAA 2-0 77.36 999,067 421,767 156,276 44,766 9,811 100.93
South Gwinnett 8 – AAAAAAA 3-0 77.17 989,496 285,281 147,711 43,900 8,822 112.35
Lowndes 1 – AAAAAAA 2-1 76.10 930,166 374,182 119,325 33,802 6,645 149.49
North Gwinnett 6 – AAAAAAA 2-1 75.71 984,693 190,731 89,774 26,266 4,862 204.68
Brookwood 7 – AAAAAAA 2-1 74.46 997,748 329,915 95,573 22,988 4,199 237.15
Camden County 1 – AAAAAAA 0-2 74.68 861,812 305,179 84,184 22,967 4,030 247.14
Peachtree Ridge 6 – AAAAAAA 1-2 74.16 961,384 162,673 71,387 18,009 2,953 337.64
Parkview 7 – AAAAAAA 2-1 70.72 994,194 234,925 49,109 9,812 1,319 757.15
Westlake 2 – AAAAAAA 1-1 69.93 988,111 123,322 41,996 7,186 844 1,183.83
Lassiter 4 – AAAAAAA 3-0 69.75 953,481 110,386 34,149 6,116 761 1,313.06
Tift County 1 – AAAAAAA 3-0 69.37 812,312 163,033 29,475 5,996 755 1,323.50
Hillgrove 3 – AAAAAAA 1-1 69.66 950,551 159,539 31,883 6,209 706 1,415.43
East Coweta 2 – AAAAAAA 2-0 68.52 989,599 100,000 30,673 4,738 528 1,892.94
North Cobb 3 – AAAAAAA 2-1 68.54 959,309 143,399 25,949 4,649 504 1,983.13
Etowah 4 – AAAAAAA 2-1 66.84 865,138 70,681 18,895 2,637 266 3,758.40
Central Gwinnett 7 – AAAAAAA 0-3 64.40 969,227 126,153 14,520 2,219 199 5,024.13
North Paulding 3 – AAAAAAA 3-0 66.21 917,417 94,618 15,088 2,126 195 5,127.21
Milton 5 – AAAAAAA 2-1 65.71 970,061 94,740 12,534 2,044 175 5,713.29
South Forsyth 5 – AAAAAAA 2-1 64.48 959,868 76,124 9,603 1,276 90 11,110.11
Walton 4 – AAAAAAA 1-2 63.25 700,626 38,791 8,194 857 60 16,665.67
Newton 8 – AAAAAAA 1-0-1 62.18 594,756 18,158 3,269 363 31 32,257.06
Newnan 2 – AAAAAAA 1-1 60.86 915,489 26,016 4,432 404 19 52,630.58
Lambert 5 – AAAAAAA 1-1 60.08 900,268 35,197 3,359 301 11 90,908.09
Shiloh 8 – AAAAAAA 1-2 59.81 461,505 9,482 1,419 121 6 166,665.67
Mountain View 6 – AAAAAAA 3-0 59.32 637,228 14,258 2,198 148 5 199,999.00
West Forsyth 5 – AAAAAAA 1-1 57.99 851,433 23,473 2,066 162 3 333,332.33
Collins Hill 6 – AAAAAAA 0-3 58.62 462,792 8,501 1,240 85 2 499,999.00
Wheeler 2 – AAAAAAA 2-1 55.97 803,005 8,735 1,067 64 2 499,999.00
Woodstock 4 – AAAAAAA 1-1 54.16 294,356 4,343 447 26 2 499,999.00
Cherokee 4 – AAAAAAA 1-2 54.68 268,991 4,320 462 18 1 999,999.00
Marietta 3 – AAAAAAA 0-2 51.11 214,609 1,756 78 3 1 999,999.00
North Forsyth 5 – AAAAAAA 2-1 46.38 301,662 1,065 42
Pebblebrook 2 – AAAAAAA 2-0 46.42 339,209 564 35
Kennesaw Mountain 3 – AAAAAAA 0-2 41.55 40,845 57 1
Forsyth Central 5 – AAAAAAA 1-1 37.11 79,991 44
Lakeside (Atlanta) 7 – AAAAAAA 1-1 31.93 38,123 21
Duluth 6 – AAAAAAA 2-1 35.47 26,732 7
Rockdale County 8 – AAAAAAA 1-1 32.50 27,436 4
Meadowcreek 7 – AAAAAAA 0-2 23.04 5,154 1
Campbell 2 – AAAAAAA 0-2 26.84 9,173
Berkmar 7 – AAAAAAA 0-3 22.34 3,503
Discovery 6 – AAAAAAA 0-3 20.77 486

Class AAAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.
 

Playoff Projections by Regions

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
1 – AAAAAA 122,434 877,566 528,824 174,693 23,180 260,605 739,395 201,660 556,136 0.80
5 – AAAAAA 437,071 562,929 153,929 19,167 874 697,875 302,125 22,716 131,511 6.60
8 – AAAAAA 659,319 340,681 30,113 558 3 796,689 203,311 2,083 105,557 8.47
4 – AAAAAA 592,681 407,319 52,020 1,593 11 788,066 211,934 3,576 97,133 9.30
6 – AAAAAA 549,739 450,261 84,601 6,416 156 806,532 193,468 8,416 70,833 13.12
2 – AAAAAA 770,860 229,140 8,764 63 900,892 99,108 195 36,142 26.67
7 – AAAAAA 955,053 44,947 459 1 988,079 11,921 6 2,685 371.44
3 – AAAAAA 998,267 1,733 1 999,914 86 3 333,332.33

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Valdosta 1 – AAAAAA 3-0 83.63 976,083 793,352 625,150 484,940 367,714 1.72
Dacula 8 – AAAAAA 1-1 76.32 999,622 617,995 312,959 191,803 102,938 8.71
Tucker 4 – AAAAAA 2-1 75.03 997,956 639,032 356,007 192,020 92,375 9.83
Lee County 1 – AAAAAA 2-0 74.67 853,110 537,125 340,185 180,063 82,863 11.07
Mays 5 – AAAAAA 1-1 73.99 899,296 414,458 253,138 128,714 59,130 15.91
Northside (Warner Robins) 1 – AAAAAA 3-0 72.76 807,319 468,795 277,468 131,533 53,772 17.60
Hughes 5 – AAAAAA 2-0 72.60 884,397 373,045 217,223 101,973 43,057 22.23
Harrison 6 – AAAAAA 3-0 71.21 974,392 489,044 227,677 95,014 37,459 25.70
Houston County 1 – AAAAAA 3-0 71.38 742,576 400,697 225,679 96,755 37,122 25.94
Glynn Academy 2 – AAAAAA 2-1 70.92 999,657 490,834 216,904 96,329 35,774 26.95
Dalton 6 – AAAAAA 2-0 68.63 952,767 388,753 154,952 56,487 18,968 51.72
Coffee 1 – AAAAAA 2-1 67.95 620,912 282,063 135,781 47,764 14,665 67.19
Allatoona 6 – AAAAAA 0-3 67.39 922,835 331,721 121,186 41,618 12,704 77.72
Creekside 5 – AAAAAA 2-0 68.36 707,641 207,618 100,989 37,462 12,262 80.55
Alexander 5 – AAAAAA 2-0 67.67 705,228 196,227 92,257 32,395 10,059 98.41
Northgate 5 – AAAAAA 2-0 66.77 614,914 155,536 69,916 23,729 6,911 143.70
Alpharetta 7 – AAAAAA 1-1 63.82 992,337 102,451 39,472 11,323 2,626 379.81
Stephenson 4 – AAAAAA 0-2 61.86 937,915 217,273 53,617 12,568 2,624 380.10
Lanier 8 – AAAAAA 1-1 62.08 989,716 167,298 41,623 10,720 2,183 457.09
Lovejoy 4 – AAAAAA 1-2 60.99 964,819 209,693 48,735 10,686 2,119 470.92
Creekview 6 – AAAAAA 2-0 61.21 829,027 157,591 36,622 8,671 1,690 590.72
Gainesville 8 – AAAAAA 2-1 57.55 936,958 84,401 15,840 2,823 433 2,308.47
Brunswick 2 – AAAAAA 1-1 56.49 981,728 94,495 15,209 2,411 319 3,133.80
Douglas County 5 – AAAAAA 2-0 57.04 145,767 12,732 3,133 548 88 11,362.64
Centennial 7 – AAAAAA 1-1 53.45 890,965 19,526 3,664 445 45 22,221.22
Effingham County 2 – AAAAAA 0-2 51.71 954,128 44,260 4,972 507 44 22,726.27
Mundy’s Mill 4 – AAAAAA 0-2 50.76 427,616 17,024 1,711 179 14 71,427.57
Sprayberry 6 – AAAAAA 2-0 50.40 245,070 10,329 972 93 12 83,332.33
Cambridge 7 – AAAAAA 0-2 49.42 736,720 8,745 1,220 95 10 99,999.00
Richmond Hill 2 – AAAAAA 1-0 45.40 900,611 13,856 879 56 5 199,999.00
Johns Creek 7 – AAAAAA 1-1 48.59 722,734 7,472 935 58 4 249,999.00
South Paulding 5 – AAAAAA 0-2 51.17 38,558 1,459 243 20 4 249,999.00
Evans 3 – AAAAAA 1-1 47.13 943,081 7,868 946 48 3 333,332.33
Winder-Barrow 8 – AAAAAA 2-1 45.12 797,369 12,315 912 48 3 333,332.33
Drew 4 – AAAAAA 0-3 45.95 287,608 6,141 422 26 1 999,999.00
M.L. King 4 – AAAAAA 2-1 45.97 291,356 6,085 432 31
Lakeside (Evans) 3 – AAAAAA 0-2 45.40 921,145 5,677 575 28
Heritage (Conyers) 3 – AAAAAA 1-1 41.24 815,191 2,259 157 7
Northview 7 – AAAAAA 0-2 42.20 321,182 1,098 84 6
Alcovy 3 – AAAAAA 2-1 36.45 614,054 634 28 2
Grovetown 3 – AAAAAA 1-2 36.43 583,666 628 27 1
Sequoyah 6 – AAAAAA 0-3 41.93 49,954 532 19 1
Habersham Central 8 – AAAAAA 2-0 35.08 262,408 706 19
Chattahoochee 7 – AAAAAA 1-1 37.90 172,697 306 18
Jonesboro 4 – AAAAAA 0-3 40.40 42,526 315 16
Pope 7 – AAAAAA 0-2 37.04 143,950 176 14
South Cobb 6 – AAAAAA 1-2 38.63 23,662 125 6
Mount Zion (Jonesboro) 4 – AAAAAA 2-1 33.70 50,204 111 4
Bradwell Institute 2 – AAAAAA 0-1 26.78 163,876 69 2
New Manchester 5 – AAAAAA 0-2 42.31 2,904 27 1
Greenbrier 3 – AAAAAA 2-0 24.13 122,863 14
Tri-Cities 5 – AAAAAA 0-2 40.11 1,295 11
River Ridge 6 – AAAAAA 2-1 28.52 2,293 2
North Atlanta 7 – AAAAAA 1-1 27.31 12,660 1
Apalachee 8 – AAAAAA 0-1-1 19.26 13,927
Dunwoody 7 – AAAAAA 1-1 25.33 6,755
Osborne 6 – AAAAAA 0-3 20.54
Forest Park 4 – AAAAAA 1-2 5.92

Class AAAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Regions

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
8 – AAAAA 190,809 809,191 35,261 355 1 275,367 724,633 1,262 580,904 0.72
4 – AAAAA 243,791 756,209 233,133 13,398 207 534,527 465,473 23,702 194,800 4.13
7 – AAAAA 378,388 621,612 187,890 24,420 1,100 691,725 308,275 20,622 97,967 9.21
2 – AAAAA 524,614 475,386 12,518 64 726,497 273,503 167 90,296 10.07
3 – AAAAA 737,613 262,387 18,550 258 1 940,714 59,286 352 14,272 69.07
6 – AAAAA 710,217 289,783 26,271 460 935,921 64,079 773 12,149 81.31
1 – AAAAA 841,413 158,587 8,481 173 1 951,625 48,375 379 8,676 114.26
5 – AAAAA 936,821 63,179 1,114 3 990,892 9,108 11 936 1,067.38

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Buford 8 – AAAAA 1-1 84.49 999,982 917,377 821,485 723,687 580,776 0.72
Stockbridge 4 – AAAAA 2-0 74.93 996,835 807,749 670,196 408,917 176,997 4.65
Ware County 2 – AAAAA 1-1 71.64 999,978 696,243 474,904 272,432 90,232 10.08
Kell 7 – AAAAA 1-1 69.10 955,342 693,922 322,257 157,114 52,945 17.89
Carrollton 7 – AAAAA 2-0 66.81 934,634 627,133 259,386 110,049 33,054 29.25
Jones County 4 – AAAAA 1-1 63.26 936,637 416,395 239,584 64,275 15,681 62.77
Griffin 3 – AAAAA 2-0 63.10 985,242 450,263 217,658 49,682 13,137 75.12
Rome 7 – AAAAA 1-1 61.70 785,185 406,831 140,032 39,241 8,580 115.55
Grady 6 – AAAAA 2-0 60.90 998,705 344,718 176,280 38,945 8,145 121.77
Bainbridge 1 – AAAAA 0-1 60.35 978,585 323,792 77,419 26,413 5,146 193.33
Carver (Atlanta) 6 – AAAAA 2-1 57.99 997,820 270,307 121,767 23,502 3,844 259.15
Thomas County Central 1 – AAAAA 3-0 58.81 968,705 282,966 66,921 20,265 3,411 292.17
East Paulding 7 – AAAAA 0-2 58.04 613,120 250,735 73,151 15,934 2,599 383.76
Woodland (Stockbridge) 4 – AAAAA 2-1 55.57 741,754 131,653 49,031 8,900 1,256 795.18
Starr’s Mill 3 – AAAAA 0-2 54.44 893,559 187,068 46,336 7,923 998 1,001.00
Locust Grove 4 – AAAAA 2-0 54.30 715,234 112,790 38,390 6,419 813 1,229.01
Hiram 7 – AAAAA 2-0 54.56 410,611 128,114 30,541 5,335 681 1,467.43
Southwest DeKalb 5 – AAAAA 2-1 53.09 988,735 149,401 33,865 5,132 512 1,952.13
Arabia Mountain 5 – AAAAA 3-0 52.33 986,223 132,776 28,736 3,896 421 2,374.30
Riverwood 6 – AAAAA 1-1 48.31 972,545 80,300 18,402 2,402 160 6,249.00
Whitewater 3 – AAAAA 2-0 48.83 773,662 75,608 11,770 1,499 108 9,258.26
Paulding County 7 – AAAAA 1-1 50.77 226,659 49,054 9,096 1,190 108 9,258.26
Clarke Central 8 – AAAAA 1-2 47.72 844,682 51,618 11,292 1,320 76 13,156.89
Warner Robins 1 – AAAAA 0-3 48.11 715,899 65,958 10,966 1,074 73 13,697.63
Wayne County 2 – AAAAA 0-2 47.72 986,961 41,746 9,349 1,053 59 16,948.15
Dutchtown 4 – AAAAA 1-1 49.21 224,180 16,573 3,810 529 47 21,275.60
Veterans 1 – AAAAA 1-2 46.28 717,891 52,936 7,605 678 32 31,249.00
Flowery Branch 8 – AAAAA 1-1 45.13 761,695 32,307 5,968 477 32 31,249.00
Riverdale 3 – AAAAA 2-1 45.69 535,708 31,047 3,287 352 20 49,999.00
Loganville 8 – AAAAA 1-1 43.87 711,282 25,082 4,338 323 16 62,499.00
Harris County 1 – AAAAA 1-1 44.26 618,920 33,722 4,331 324 14 71,427.57
McIntosh 3 – AAAAA 3-0 43.52 493,421 20,010 1,704 148 6 166,665.67
Eagle’s Landing 4 – AAAAA 0-2 44.77 190,780 8,393 1,373 101 4 249,999.00
Cedar Shoals 8 – AAAAA 2-0 40.37 618,837 12,707 1,722 88 4 249,999.00
South Effingham 2 – AAAAA 0-2 39.51 949,179 12,659 1,709 81 3 333,332.33
Fayette County 3 – AAAAA 1-0-1 40.00 317,537 7,194 439 34 3 333,332.33
Statesboro 2 – AAAAA 0-2 40.36 954,679 14,665 2,007 104 2 499,999.00
Columbia 5 – AAAAA 1-2 38.80 765,054 10,613 679 41 2 499,999.00
Ola 4 – AAAAA 2-1 40.84 193,149 4,870 567 34 2 499,999.00
Miller Grove 5 – AAAAA 2-1 39.54 836,602 13,690 971 48 1 999,999.00
Cass 7 – AAAAA 1-1 42.79 41,988 3,507 349 20
Villa Rica 7 – AAAAA 1-1 41.79 32,454 2,379 211 14
Decatur 6 – AAAAA 1-2 32.09 515,097 1,430 55 3
Lithonia 5 – AAAAA 0-3 30.95 382,833 1,267 45 2
Maynard Jackson 6 – AAAAA 0-2 24.90 200,549 159 8
Walnut Grove 8 – AAAAA 0-2 25.43 62,713 103 4
Banneker 6 – AAAAA 1-1 23.85 139,445 76 2
Lithia Springs 6 – AAAAA 0-2 23.23 147,343 61 2
Chamblee 5 – AAAAA 0-3 16.24 40,553 14
New Hampstead 2 – AAAAA 1-2 13.91 109,203 11
North Springs 6 – AAAAA 1-1 15.55 28,496 4
Union Grove 4 – AAAAA 0-2-1 27.21 1,412 4
Morrow 3 – AAAAA 1-2 12.45 871
Johnson (Gainesville) 8 – AAAAA 0-3 5.18 809
Hampton 4 – AAAAA 1-1 14.15 19
Woodland (Cartersville) 7 – AAAAA 0-2 15.31 7
Clarkston 5 – AAAAA 0-3 -9.43
Cross Keys 5 – AAAAA 0-1 -26.40

Class AAAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Regions

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
5 – AAAA 76,551 923,449 521,390 10,174 45 157,123 842,877 320,256 739,862 0.35
7 – AAAA 208,576 791,424 276,917 384 657,525 342,475 25,617 141,053 6.09
4 – AAAA 767,728 232,272 15,910 212 1 882,611 117,389 900 38,430 25.02
3 – AAAA 748,833 251,167 14,699 111 867,570 132,430 1,470 37,096 25.96
8 – AAAA 497,072 502,928 90,898 3,952 50 844,374 155,626 3,857 36,326 26.53
2 – AAAA 791,686 208,314 14,945 340 2 960,852 39,148 244 5,545 179.34
1 – AAAA 884,455 115,545 3,337 9 984,871 15,129 37 1,521 656.46
6 – AAAA 978,610 21,390 140 997,457 2,543 2 167 5,987.02

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Cartersville 5 – AAAA 2-0 84.24 999,968 902,481 811,903 695,687 550,560 0.82
Sandy Creek 5 – AAAA 1-1 75.23 999,409 747,071 627,276 466,306 189,245 4.28
Blessed Trinity 7 – AAAA 2-0 72.12 999,964 847,960 673,119 262,293 117,430 7.52
Woodward Academy 4 – AAAA 1-1 68.25 999,328 696,285 195,515 107,546 37,374 25.76
Thomson 3 – AAAA 3-0 67.91 999,945 269,591 201,961 115,926 33,880 28.52
St. Pius X 8 – AAAA 0-2 64.66 992,543 678,972 322,834 98,181 24,753 39.40
Marist 7 – AAAA 1-1 63.49 999,377 648,403 394,417 105,730 23,621 41.34
Jefferson 8 – AAAA 2-1 61.37 977,771 567,932 211,670 51,778 10,638 93.00
Mary Persons 2 – AAAA 2-1 58.49 969,183 393,841 119,415 23,854 4,051 245.85
Burke County 3 – AAAA 3-0 58.76 998,628 118,490 59,838 17,788 3,210 310.53
Eastside 4 – AAAA 2-0-1 53.70 984,635 296,566 43,563 10,058 1,014 985.19
Oconee County 8 – AAAA 2-0 53.20 910,963 283,753 52,084 8,219 870 1,148.43
Spalding 2 – AAAA 1-1 53.48 911,161 239,833 48,998 7,867 857 1,165.86
Carver (Columbus) 1 – AAAA 1-2 53.01 954,500 164,292 59,167 7,822 782 1,277.77
Cairo 1 – AAAA 1-1 52.59 948,206 152,412 53,942 7,042 726 1,376.41
West Laurens 2 – AAAA 1-1 51.08 860,565 174,446 27,647 4,056 320 3,124.00
Upson-Lee 2 – AAAA 2-0 50.41 866,482 165,922 26,879 3,564 314 3,183.71
Northwest Whitfield 6 – AAAA 2-1 47.75 994,623 126,711 11,085 1,559 114 8,770.93
Stephens County 8 – AAAA 1-1 46.38 756,332 121,208 10,919 1,291 64 15,624.00
LaGrange 5 – AAAA 1-2 46.54 739,150 51,255 12,532 1,014 56 17,856.14
Ridgeland 6 – AAAA 2-0 45.38 989,844 87,215 6,744 745 44 22,726.27
Salem 4 – AAAA 2-0 44.86 817,058 68,097 7,849 646 42 23,808.52
Pickens 6 – AAAA 1-1 42.13 978,162 51,899 3,663 239 9 111,110.11
Baldwin 3 – AAAA 2-0 40.46 949,396 24,462 3,889 183 6 166,665.67
Hardaway 1 – AAAA 2-0 41.83 615,479 15,104 2,700 157 6 166,665.67
Westover 1 – AAAA 1-1 41.75 578,751 13,311 2,359 125 6 166,665.67
Perry 2 – AAAA 1-0 39.45 332,203 12,788 649 50 3 333,332.33
West Hall 7 – AAAA 2-1 37.62 901,715 9,092 1,165 69 2 499,999.00
Troup 5 – AAAA 2-1 38.89 308,340 6,858 1,005 43 1 999,999.00
Madison County 8 – AAAA 1-1 35.83 253,091 9,548 287 13 1 999,999.00
Northside (Columbus) 1 – AAAA 1-1 35.45 230,647 1,521 156 7 1 999,999.00
Chapel Hill 5 – AAAA 1-0-1 39.33 397,949 9,244 1,311 63
Luella 4 – AAAA 1-2 37.11 426,047 9,343 736 20
North Clayton 4 – AAAA 2-1 36.33 511,395 10,702 682 16
Cedartown 5 – AAAA 2-1 37.22 367,987 5,944 745 13
Shaw 1 – AAAA 1-1 37.61 308,928 2,910 364 8
Central (Carrollton) 5 – AAAA 0-3 35.84 187,197 2,431 285 7
Americus-Sumter 1 – AAAA 1-1 35.08 212,119 1,242 139 5
Richmond Academy 3 – AAAA 1-0 29.44 777,863 4,474 287 3
Henry County 4 – AAAA 0-2 29.47 151,980 931 33 3
Heritage (Ringgold) 6 – AAAA 2-1 24.24 527,355 1,082 30 2
North Oconee 8 – AAAA 0-2 30.10 109,300 1,767 32 1
Howard 2 – AAAA 0-3 28.51 60,406 329 10 1
Columbus 1 – AAAA 1-1 33.87 151,370 676 63
Chestatee 7 – AAAA 1-2 24.67 528,981 249 15
Druid Hills 4 – AAAA 1-1 27.74 109,557 499 14
White County 7 – AAAA 0-2 25.45 569,963 316 10
Gilmer 6 – AAAA 0-3 19.64 240,990 208 8
Cross Creek 3 – AAAA 2-1 18.34 259,691 211 4
Southeast Whitfield 6 – AAAA 2-1 17.12 196,507 111 2
LaFayette 6 – AAAA 1-2 11.17 72,519 12
Hephzibah 3 – AAAA 0-3 -3.81 14,477

Class AAA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Regions

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
7 – AAA 338,345 661,655 48,502 698 3 449,705 550,295 3,374 427,178 1.34
5 – AAA 118,224 881,776 522,596 156,516 15,135 361,419 638,581 135,132 333,614 2.00
6 – AAA 492,200 507,800 27,967 292 1 665,342 334,658 631 150,691 5.64
4 – AAA 665,938 334,062 26,995 679 5 900,049 99,951 844 32,294 29.97
2 – AAA 754,436 245,564 21,620 652 6 917,753 82,247 1,251 20,940 46.76
8 – AAA 764,419 235,581 6,343 23 919,695 80,305 53 20,785 47.11
1 – AAA 742,591 257,409 25,757 1,062 15 931,938 68,062 968 14,062 70.11
3 – AAA 978,826 21,174 115 996,352 3,648 436 2,292.58

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Greater Atlanta Christian 7 – AAA 2-0 72.38 999,964 737,114 669,987 546,360 426,237 1.35
Calhoun 6 – AAA 1-2 63.15 996,664 803,136 509,939 332,938 150,491 5.64
Lovett 5 – AAA 2-1 62.25 978,464 644,762 457,900 242,092 115,761 7.64
Cedar Grove 5 – AAA 1-1 60.17 972,570 599,179 395,105 190,782 79,576 11.57
Pace Academy 5 – AAA 2-0 60.16 973,281 599,205 394,860 189,652 79,140 11.64
Westminster (Atlanta) 5 – AAA 1-2 59.14 956,436 501,958 327,642 151,137 59,134 15.91
Peach County 4 – AAA 1-1 55.28 995,616 626,800 277,875 87,086 30,457 31.83
Hart County 8 – AAA 0-1-1 53.69 999,248 579,552 231,459 79,627 20,740 47.22
Liberty County 2 – AAA 2-0 52.91 992,826 513,736 144,227 53,270 15,296 64.38
Monroe 1 – AAA 1-0 50.82 987,760 242,230 121,239 35,080 8,235 120.43
Pierce County 2 – AAA 2-0 48.74 983,546 359,069 86,038 23,662 4,813 206.77
Crisp County 1 – AAA 3-0 47.60 977,787 180,942 76,711 18,212 3,460 288.02
Cook 1 – AAA 0-3 44.64 953,398 134,158 47,063 8,864 1,350 739.74
Worth County 1 – AAA 1-2 43.66 944,249 120,297 39,204 6,874 1,017 982.28
Westside (Macon) 4 – AAA 1-2 43.26 921,973 186,779 36,155 6,207 894 1,117.57
Appling County 2 – AAA 0-1 43.60 933,187 178,642 34,763 6,430 825 1,211.12
North Hall 7 – AAA 2-0 45.32 941,457 85,207 28,940 5,776 793 1,260.03
Jackson 4 – AAA 1-2 43.08 918,075 181,381 34,530 5,821 785 1,272.89
Jenkins 3 – AAA 2-0 42.68 999,435 80,361 18,633 3,503 425 2,351.94
Central (Macon) 4 – AAA 2-0 38.98 822,182 105,202 13,041 1,674 158 6,328.11
Dawson County 7 – AAA 2-0 40.53 851,319 40,789 9,904 1,396 138 7,245.38
Sonoraville 6 – AAA 1-1 37.54 738,837 103,403 10,821 1,291 119 8,402.36
Ringgold 6 – AAA 2-1 35.81 652,779 88,167 9,754 745 64 15,624.00
Morgan County 8 – AAA 1-1 34.51 909,861 88,479 7,221 577 39 25,640.03
Southeast Bulloch 3 – AAA 0-1 32.37 992,289 16,267 2,618 144 11 90,908.09
Union County 7 – AAA 2-0 33.09 552,696 8,565 1,458 111 10 99,999.00
North Murray 6 – AAA 2-0 31.60 519,910 37,086 2,900 148 9 111,110.11
Adairsville 6 – AAA 0-3 32.14 579,149 36,203 2,405 161 8 124,999.00
Franklin County 8 – AAA 1-1 29.93 804,352 37,225 2,215 115 5 199,999.00
Tattnall County 2 – AAA 1-1 29.48 505,047 19,824 1,439 74 3 333,332.33
Brantley County 2 – AAA 1-1 29.26 469,884 18,488 1,366 62 3 333,332.33
Redan 5 – AAA 1-2 34.36 112,419 3,034 512 50 3 333,332.33
Monroe Area 8 – AAA 1-1 25.48 621,964 12,765 550 18 1 999,999.00
Lumpkin County 7 – AAA 1-0 29.72 434,452 3,878 512 26
Jackson County 8 – AAA 1-2 25.25 596,202 11,174 503 21
Bremen 6 – AAA 0-2 24.46 325,316 5,677 222 6
Rutland 4 – AAA 1-1 25.06 146,189 2,940 87 4
Pike County 4 – AAA 1-1 22.22 102,834 1,246 28 2
Kendrick 4 – AAA 0-3 21.65 93,131 1,088 27 1
Savannah 3 – AAA 1-1 15.30 761,505 409 17 1
East Hall 7 – AAA 0-2 22.62 121,565 315 34
Dougherty 1 – AAA 0-1 20.69 136,806 708 27
Fannin County 7 – AAA 1-1 22.51 98,547 230 22
Murray County 6 – AAA 2-0 18.44 179,453 1,356 17
Beach 3 – AAA 0-2 14.49 667,223 308 16
Long County 2 – AAA 1-0 15.33 115,510 536 9
Johnson (Savannah) 3 – AAA 0-1 9.53 465,438 79 4
McNair 5 – AAA 2-0 18.12 6,080 5 1
East Jackson 8 – AAA 1-1 7.59 68,373 45
Haralson County 6 – AAA 0-2 2.33 5,498 1
Groves 3 – AAA 0-2 -4.16 46,069
Windsor Forest 3 – AAA 0-1 -4.15 39,828
Islands 3 – AAA 0-3 -5.27 28,213
Coahulla Creek 6 – AAA 0-3 -9.24 1,565
Lakeview-Ft. Oglethorpe 6 – AAA 0-2 -12.23 829
Stone Mountain 5 – AAA 1-2 7.94 439
Towers 5 – AAA 0-3 6.39 311

Class AA

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Regions

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
2 – AA 190,199 809,801 211,133 4,722 25 255,268 744,732 92,816 625,891 0.60
1 – AA 303,274 696,726 196,308 16,713 405 447,542 552,458 59,233 241,055 3.15
5 – AA 396,714 603,286 145,634 5,842 30 802,401 197,599 5,176 57,599 16.36
4 – AA 464,990 535,010 90,385 623 870,165 129,835 1,444 37,941 25.36
8 – AA 798,968 201,032 9,144 29 886,991 113,009 1,488 22,500 43.44
3 – AA 673,675 326,325 21,874 146 916,556 83,444 283 13,241 74.52
7 – AA 947,079 52,921 727 3 986,255 13,745 18 1,583 630.71
6 – AA 929,794 70,206 953 995,280 4,720 190 5,262.16

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Benedictine 2 – AA 2-0 76.84 999,991 918,662 783,545 703,401 599,844 0.67
Fitzgerald 1 – AA 1-0 65.55 999,518 823,909 489,546 382,487 164,019 5.10
Brooks County 1 – AA 2-0 61.07 998,466 736,588 333,685 219,707 76,322 12.10
Callaway 5 – AA 2-0 58.46 998,919 673,423 470,209 149,091 51,818 18.30
Jefferson County 4 – AA 2-0 55.93 999,953 829,582 477,622 114,541 36,801 26.17
Vidalia 2 – AA 2-0 55.47 997,368 525,659 222,157 133,266 26,032 37.41
Dodge County 3 – AA 1-1 51.64 993,997 400,154 262,640 72,990 12,241 80.69
Elbert County 8 – AA 2-0-1 53.62 999,844 290,878 106,813 58,842 11,705 84.43
Rabun County 8 – AA 1-0 53.34 999,810 283,659 102,318 55,641 10,795 91.64
Lamar County 5 – AA 2-0 45.91 982,147 281,505 137,227 26,789 3,024 329.69
Heard County 5 – AA 3-0 45.58 980,763 269,520 129,650 24,778 2,639 377.93
Model 7 – AA 2-0 46.73 996,191 161,023 31,707 9,841 1,280 780.25
Laney 4 – AA 0-3 40.44 995,498 354,744 104,447 12,650 916 1,090.70
Dublin 3 – AA 3-0 43.14 968,627 153,041 63,092 8,492 848 1,178.25
Thomasville 1 – AA 0-2 40.52 909,224 121,376 44,635 4,997 373 2,679.97
Early County 1 – AA 0-1-1 40.11 903,383 114,868 42,056 4,495 341 2,931.55
Pepperell 7 – AA 1-0 41.33 983,615 83,560 19,493 3,844 302 3,310.26
Screven County 4 – AA 1-1 36.70 988,375 197,693 43,947 4,088 224 4,463.29
Washington County 3 – AA 0-2 39.38 925,503 75,684 21,242 2,153 149 6,710.41
Hapeville Charter 6 – AA 1-1 35.58 922,250 194,106 41,311 3,292 143 6,992.01
Spencer 5 – AA 1-1 38.34 901,441 76,391 17,703 2,117 118 8,473.58
B.E.S.T. Academy 6 – AA 0-3 31.96 833,255 98,419 15,565 894 34 29,410.76
Bryan County 2 – AA 1-0 30.43 572,325 56,254 7,979 395 7 142,856.14
Douglass 6 – AA 1-1 29.15 774,592 56,967 6,993 282 7 142,856.14
Bacon County 2 – AA 0-1 28.89 501,174 39,623 5,049 235 5 199,999.00
Therrell 6 – AA 1-2 27.47 642,747 33,338 3,479 113 4 249,999.00
Southwest 3 – AA 1-1 30.67 683,165 10,710 1,319 92 3 333,332.33
Swainsboro 2 – AA 0-2 27.35 364,378 23,295 2,591 88 3 333,332.33
Washington 6 – AA 0-2 27.73 657,279 35,387 3,780 138 2 499,999.00
Chattooga 7 – AA 1-1 25.83 706,841 8,109 1,439 57 1 999,999.00
Metter 2 – AA 0-1 28.67 458,502 34,944 4,306 163
Rockmart 7 – AA 2-1 23.66 600,525 4,714 728 19
Banks County 8 – AA 1-2 19.10 759,929 14,950 752 12
Berrien 1 – AA 1-1 22.15 163,587 1,487 227 5
Dade County 7 – AA 1-2 20.31 415,316 1,840 220 2
Putnam County 8 – AA 0-3 14.30 555,413 5,561 183 1
Monticello 8 – AA 0-2 13.02 481,802 3,847 129 1
K.I.P.P. Atlanta Collegiate 6 – AA 2-1 16.14 137,123 696 33 1
Coosa 7 – AA 1-1 17.48 285,572 702 63
Toombs County 2 – AA 1-1 16.79 80,859 972 45
Bleckley County 3 – AA 1-2 21.85 234,255 671 32
Northeast 3 – AA 0-2 21.53 175,613 498 21
Social Circle 8 – AA 1-2 4.62 155,117 283 10
Jeff Davis 2 – AA 0-1 12.73 25,403 166 6
Jordan 5 – AA 0-2 15.83 76,333 160 3
Westside (Augusta) 4 – AA 1-1 10.15 267,308 75 2
Albany 1 – AA 0-3 8.49 25,822 15 1
South Atlanta 6 – AA 0-3 12.78 32,754 68
Temple 5 – AA 2-0 10.75 60,397 49
Butler 4 – AA 0-2 9.14 222,984 45
Harlem 4 – AA 1-1 8.71 204,600 41
Oglethorpe County 8 – AA 0-1 0.05 48,085 40
Josey 4 – AA 1-1 8.77 208,151 33
Glenn Hills 4 – AA 1-1 5.65 113,131 13
East Laurens 3 – AA 1-2 9.86 18,840 3
Armuchee 7 – AA 1-1 0.74 11,763
Gordon Central 7 – AA 0-2 -14.76 177

Class A-Public

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Clinch County 2 – A 2-1 48.68 999,335 778,120 548,233 359,919 228,164 3.38
Macon County 4 – A 1-0 48.23 892,713 648,992 450,722 292,126 178,299 4.61
Irwin County 2 – A 1-1 46.30 991,377 690,495 438,765 259,533 144,318 5.93
Emanuel County Institute 3 – A 3-0 44.81 999,969 720,316 433,805 239,714 121,674 7.22
Manchester 4 – A 3-0 43.24 998,577 566,036 323,561 164,407 76,524 12.07
Commerce 8 – A 2-0 41.68 999,997 663,700 341,087 159,598 67,055 13.91
Lincoln County 7 – A 2-0 41.43 998,639 614,561 317,019 146,015 60,267 15.59
Marion County 4 – A 2-0 42.50 911,280 447,796 247,867 121,857 54,469 17.36
Mount Zion (Carroll) 6 – A 2-0 37.68 969,238 402,857 172,586 63,750 21,219 46.13
Trion 6 – A 2-0 37.17 956,493 367,386 154,099 55,391 17,455 56.29
Seminole County 1 – A 1-0-1 32.63 999,027 456,734 154,767 39,616 8,864 111.82
McIntosh County Academy 3 – A 1-1 33.65 924,442 250,254 86,347 24,751 6,148 161.65
Bowdon 6 – A 1-1 34.48 737,713 201,746 73,072 22,246 5,764 172.49
Charlton County 2 – A 0-1 33.99 684,995 191,326 68,221 19,888 5,061 196.59
Turner County 2 – A 1-2 31.64 379,302 75,546 22,850 5,732 1,182 845.02
Greene County 7 – A 2-0 28.92 746,960 113,729 29,080 5,964 997 1,002.01
Hawkinsville 4 – A 2-0 28.58 483,783 67,402 17,078 3,374 576 1,735.11
Johnson County 3 – A 3-0 25.63 868,596 93,255 19,149 2,976 415 2,408.64
Gordon Lee 6 – A 2-0 26.42 640,806 69,617 15,344 2,574 344 2,905.98
Telfair County 2 – A 1-0 25.46 663,497 77,924 15,529 2,437 341 2,931.55
Washington-Wilkes 7 – A 0-2 28.86 188,676 29,245 7,497 1,549 263 3,801.28
Mitchell County 1 – A 2-0 21.77 966,601 140,422 21,354 2,387 226 4,423.78
Taylor County 4 – A 2-0 24.07 590,394 48,675 9,012 1,245 146 6,848.32
Wilkinson County 7 – A 0-2 24.37 179,155 16,541 3,063 460 60 16,665.67
Pelham 1 – A 2-1 19.01 941,425 74,830 9,362 841 54 18,517.52
Miller County 1 – A 1-0 17.60 958,176 82,658 8,872 724 42 23,808.52
Hancock Central 7 – A 1-1 21.60 244,289 14,660 2,325 241 22 45,453.55
Atkinson County 2 – A 1-1 20.91 222,172 12,417 1,820 182 16 62,499.00
Dooly County 4 – A 0-3 26.62 22,987 2,593 617 101 10 99,999.00
Terrell County 1 – A 1-2 14.92 792,891 26,933 2,376 143 8 124,999.00
Jenkins County 3 – A 2-0 14.34 634,553 14,499 1,220 64 4 249,999.00
Chattahoochee County 1 – A 0-1 12.02 349,200 7,097 476 20 4 249,999.00
Randolph-Clay 1 – A 2-0 12.92 744,362 21,137 1,604 72 3 333,332.33
Twiggs County 7 – A 1-1 19.59 68,603 3,539 475 40 3 333,332.33
Warren County 7 – A 2-0 17.14 92,243 3,064 346 26 3 333,332.33
Treutlen 3 – A 2-1 16.69 68,618 2,591 263 26
Crawford County 4 – A 1-0 16.17 37,170 1,188 136 11
Wilcox County 2 – A 0-2 10.55 736 19 1
Towns County 8 – A 1-1 0.28 46,939 93
Baconton Charter 1 – A 1-1 -9.50 1,635 2
Portal 3 – A 0-2 7.52 665 2
Lanier County 2 – A 0-2 2.95 542 1
Wheeler County 3 – A 1-1 0.71 518 1
Claxton 3 – A 0-2 4.16 75 1
Calhoun County 1 – A 0-2 -10.31 614
Greenville 4 – A 0-3 9.80 17
Schley County 4 – A 1-1 4.03 4
Montgomery County 3 – A 0-2 -4.91 1
Central (Talbotton) 4 – A 0-1 -7.65
Fulton Leadership Academy 5 – A 0-3 -22.28
Stewart County 1 – A 0-2 -28.62

Class A-Private

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Eagle’s Landing Christian 5 – A 2-0 61.87 1,000,000 928,201 822,687 682,844 533,894 0.87
Prince Avenue Christian 8 – A 3-0 54.53 1,000,000 865,467 682,425 470,566 223,802 3.47
Wesleyan 5 – A 2-0 49.38 999,998 786,188 502,855 221,771 88,228 10.33
Aquinas 7 – A 1-1 47.47 999,263 657,211 375,743 166,290 55,671 16.96
Landmark Christian 5 – A 2-0 45.04 1,000,000 698,596 337,075 131,345 37,982 25.33
Calvary Day 3 – A 2-0 42.18 999,926 501,162 214,116 69,393 16,662 59.02
Darlington 6 – A 1-1 39.62 988,130 350,911 140,748 39,457 7,719 128.55
First Presbyterian 7 – A 2-0 38.43 999,483 464,258 155,284 41,034 7,418 133.81
Mount Pisgah Christian 6 – A 2-0 38.65 996,223 345,102 127,134 34,207 6,306 157.58
Mount Paran Christian 6 – A 2-1 38.60 999,877 373,707 123,421 34,265 6,304 157.63
Savannah Christian 3 – A 1-1 37.82 997,622 342,588 113,579 28,707 5,062 196.55
Pinecrest Academy 6 – A 1-1 36.36 998,703 288,100 87,707 20,089 3,077 323.99
Stratford Academy 7 – A 1-1 36.46 984,479 253,975 82,991 19,088 3,001 332.22
Fellowship Christian 6 – A 2-0 35.55 999,800 357,380 98,926 21,427 2,997 332.67
Athens Christian 8 – A 1-1 31.67 999,634 263,836 54,121 9,140 977 1,022.54
Athens Academy 8 – A 2-0 30.37 999,688 244,175 45,720 6,900 647 1,544.60
Holy Innocents 5 – A 1-2 27.87 892,192 60,059 11,253 1,391 118 8,473.58
Brookstone 4 – A 1-1 27.29 541,194 38,313 5,772 669 54 18,517.52
Christian Heritage 6 – A 0-1 24.95 723,427 35,434 4,973 495 34 29,410.76
George Walton Academy 8 – A 2-0 21.78 998,155 66,383 6,561 479 27 37,036.04
Our Lady of Mercy 5 – A 1-1 22.60 779,371 26,929 3,199 258 11 90,908.09
Tattnall Square 7 – A 1-0 20.17 734,561 18,088 1,658 107 7 142,856.14
Savannah Country Day 3 – A 1-1 16.96 551,659 8,116 540 27 1 999,999.00
Mount de Sales 7 – A 1-1 15.78 210,212 2,729 147 6 1 999,999.00
Hebron Christian Academy 8 – A 1-1 15.55 907,549 10,250 679 24
Mount Vernon Presbyterian 5 – A 2-0 14.75 965,400 10,055 608 19
St. Francis 6 – A 1-1 10.61 245,923 1,361 40 2
Strong Rock Christian 5 – A 2-0 8.85 316,721 1,068 30
Walker 6 – A 0-2 11.85 35,799 230 7
King’s Ridge Christian 6 – A 1-1 4.49 8,271 20 1
Riverside Military Academy 8 – A 1-1 2.37 53,621 55
Whitefield Academy 6 – A 0-2 5.94 9,447 30
Lakeview Academy 8 – A 0-2 -3.55 40,833 11
Pacelli 4 – A 0-2 6.66 5,524 11
Providence Christian 8 – A 1-1 -11.81 17,120 1
North Cobb Christian 6 – A 0-2 -1.33 195

View Comments 0